działania izby

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2022

PIPS ORGANIZUJE POLSKIE STOISKO OBUWNICZE PODCZAS TARGÓW EXPO RIVA SCHUH (14-17 STYCZNIA 2023)

 Polska Izba Przemysłu Skórzanego przygotowuje się do zorganizowania wspólnego pawilonu  wystawienniczego dla polskich wystawców po szyldem „Shoes from Poland” podczas 98. edycji targów Expo Riva Schuh we włoskiej miejscowości Riva del Garda. Znaczna część kosztów związanych z wynajęciem stoiska zostanie pokryta ze środków statutowych PIPS. Zapewnimy także wsparcie organizacyjne. We wrześniu 2022 odbyło się spotkanie z przedstawicielem Gardy na targach POLSHOES w Krakowie.

Oferta wystawców ma być zróżnicowana, począwszy od producentów wysokiej jakości obuwia damskiego, męskiego i dziecięcego, po producentów obuwia domowego, a skończywszy na wkładkach, akcesoriach i kosmetykach do obuwia.

Na polskim stoisku dystrybuowany ma być także przygotowany przez nas katalog branżowy „Shoes from Poland”, przedstawiający pełny przekrój polskiej branży skórzano-obuwniczej, z uwzględnieniem producentów komponentów, organizacji sektorowych czy polskich targów obuwniczych.

Polskie buty są w stanie śmiało rywalizować na rynkach zagranicznych stanowiąc konkurencję cenową dla firm z Europy Zachodniej oraz konkurencję pod względem jakości i logistyki dostaw z firmami z Azji.

97.edycja Expo Riva Schuh&Gardabags przyciągnęła ponad 8 000 odwiedzających ze 103 krajów oraz wystawców z ponad 41 krajów.

...

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2021

PIPS PROMUJE NAJLEPSZE PRAKTYKI W BRANŻY OBUWNICZEJ NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM

Polska Izba Przemysłu Skórzanego była współorganizatorem dwóch międzynarodowych konferencji dotyczących praktyk zawodowych w branży obuwniczej, które odbyły się 14 czerwca 2021 oraz 14 lipca 2021 r. w formule online w otwartym dostępie. Spotkania były częścią unijnego projektu „Implementing Best Practices to Increase the Attractiveness of the Footwear Sector” (Social Dialogue Project ref. VS/2019/0037) we współpracy z Europejską Konfederacją Przemysłu Obuwniczego (CEC), Assocalzaturifici i IndustriAll. Projekt ma na celu wdrożenie praktyk, które przyciągną i zatrzymają młodych ludzi w sektorze obuwniczym, a także pokażą pozytywny wizerunek branży. Konferencje skupiły kilkunastu interesariuszy sektorowych z całej Europy na różnych poziomach (od małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, związki zawodowe, izby branżowe, placówki edukacyjne i szkoleniowe po władze publiczne), co przyczyniło się do wymiany wiedzy, dzielenia się najlepszymi praktykami i pomysłami w celu promowania i wzmocnienia systemu praktyk zawodowych w europejskim sektorze obuwniczym (ze szczególnym uwzględnieniem Włoch, Polski, Portugalii i Hiszpanii). Podczas spotkania zostały zapewnione tłumaczenia symultaniczne. W ramach powyższego projektu Polska Izba Przemysłu Skórzanego zorganizowała w czerwcu 2021 r. dwie videokonferencje z udziałem kadry pedagogicznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

...

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2020

DZIAŁANIA OSŁONOWE NA RZECZ OGRANICZENIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW PANDEMII COVID-19 W BRANŻY OBUWNICZO-SKÓRZANEJ

 Polska Izba Przemysłu Skórzanego jest autorem programu, nazwanego roboczo Szewską Tarczą Antykryzysową. Dokument, stworzony w marcu 2020 r. powstał w oparciu o postulaty, zgłoszone przez przedsiębiorców z naszej branży. Na ich podstawie w przeciągu niespełna dwóch dni wysłaliśmy kilkaset maili z apelem do posłów RP, eurodeputowanych i Ministerstwa Rozwoju o wdrożenie, w trybie pilnym, realnego programu pomocowego dla polskich firm produkcyjnych i handlowych z sektora obuwniczo – skórzanego.

Projekt sformułowanej przez nas – w drodze konsultacji z przedstawicielami naszej branży – Szewskiej Tarczy Antykryzysowej zakładał m.in.

  • Przejęcie wypłaty wynagrodzeń, w wysokości 80% płacy minimalnej oraz opłat ZUS za naszych pracowników przez Skarb Państwa, w przypadku konieczności okresowego zamknięcia naszych zakładów pracy,
  • Zredukowanie do minimum formalności związanych z przydzielaniem jakichkolwiek form pomocy przedsiębiorcom,
  • Wypracowanie rozwiązań mających na celu zawieszenie opłat związanych z wynajmem powierzchni handlowych w centrach targowych obowiązujących za okres zamknięcia galerii handlowych,
  • Wypracowanie rozwiązań (rekomendacji) mających na celu zawieszenie czynszów i opłat dzierżawnych dla najemców prowadzących działalność w lokalach lub na gruntach należących do Gmin lub Skarbu Państwa,
...

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2019

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2019

DZIAŁANIA NA RZECZ OGRANICZENIA IMPORTU OBUWIA STANOWIĄCEGO ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA KONSUMENTA

 Do Polski rocznie importuje się około 214 mln par obuwia.  Głównym kierunkiem pochodzenia tych dostaw są: Indie, Pakistan, Bangladesz, Indonezja, Wietnam, Chiny oraz inne gospodarki wschodzące.

Niski poziom cenowy większości tego rodzaju obuwia może wskazywać, że użyte do ich produkcji materiały są: bardzo niskiej jakości, niewiadomego pochodzenia, nie spełniają norm w zakresie zawartości szkodliwych substancji lub nie zostały przebadane w tym zakresie. Wątpliwa pozostaje też kwestia konstrukcji i technologii tych wyrobów (np. niedostosowane do cech antropometrycznych Polaków).

Skutki dla konsumenta i rynku to przede wszystkim:

-Ryzyko występowania związków chemicznych zabronionych na terenie UE. Niektóre z tych substancji mają działanie rakotwórcze, mogą wywoływać alergie i podrażnienia oraz działać szkodliwie na rozrodczość człowieka.

-Konieczność ochrony środowiska naturalnego przed napływem towarów generujących odpady trudne do utylizacji.

-Nieprzestrzeganie zasad prawidłowej konkurencji na rynku krajowym,

-Bankructwo polskich firm zagrożonych działaniem nieuczciwej konkurencji.

W dniu 14 marca 2019 r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego,

...

1 2 3 4