OGÓLNOPOLSKIE BADANIE KONDYCJI POLSKIEJ BRANŻY OBUWNICZO-SKÓRZANEJ. WYNIKI ANKIETY

Badanie kondycji polskiej branży obuwniczo-skórzanej, zrealizowane przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego.

Wyniki – stan na 29 stycznia 2024.

Badanie przeprowadzono na grupie 84 respondentów.

DZIĘKUJEMY NASZYM RESPONDENTOM ZA TAK LICZNY ODZEW NA PRZYGOTOWANĄ PRZEZ NAS ANKIETĘ.

 

1.Wielkość przedsiębiorstwa

mikro przedsiębiorstwa: 46,4 %

małe przedsiębiorstwa: 39,3%

średnie przedsiębiorstwo: 11,9%

duże przedsiębiorstwo: 2,4%

 

2.Rodzaj prowadzonej działalności:

produkcyjno-handlowa: 42,9%

produkcyjna: 36,9%

handlowa: 16,7%

usługowa: 3,6%

 

3.Przynależność do sektora:

obuwnictwo: 90,5%

komponenty: 4,8%

inne:2,4%

garbarstwo: 1,2%

kaletnictwo: 1,2%

 

4.Jaki jest główny obszar sprzedaży Państwa produktów:

Polska: 81%

Unia Europejska: 16,7%

eksport poza Unię Europejską: 1,2%

nie dotyczy – nie prowadzę sprzedaży: 1,2%

 

5.Od jak dawna prowadzą Państwo działalność gospodarczą?

dłużej niż 10 lat – 90,5%

od 6 do 10 lat: 4,8%

od 3 do 6 lat: 3,6%

krócej niż 3 lata: 1,2%

 

6.Czy na przestrzeni ostatniego roku obserwują Państwo zmiany w ilości zamówień?

tak, mam zdecydowanie mniej zamówień: 72,6%

tak, mam mniej zamówień: 11,9%

tak, mam więcej zamówień: 8,3%

nie zauważam zmiany: 6%

tak, mam zdecydowanie więcej zamówień: 1,2%

 

7.Jeśli w powyższym pytaniu odpowiedzieli Państwo tak, proszę wskazać wielkość spadku/wzrostu (procentowo).

84,5% respondentów zaobserwowało spadek zamówień – średnio o 41,4%

9,5% respondentów zaobserwowało wzrost zamówień – średnio o 18,8%

 

8.Czy planują Państwo podnieść ceny produktów w roku 2024?

 tak: 79,8%

nie: 20,2%

 

9.Jeśli w powyższym pytaniu odpowiedzieli Państwo tak, proszę wskazać, o ile procent.

  79,8% respondentów planuje podnieść ceny produktów średnio o 9,8%.

 

10.Czy w przeciągu ostatnich trzech lat (od 2021 r.) Państwa obroty wzrosły?

nie, moje obroty zmalały: 64,3%

moje obroty utrzymują się na zbliżonym poziomie: 23,8%

tak, moje obroty wzrosły: 11,9%

 

11. Proszę wskazać wzrost/spadek obrotów (w ujęciu procentowym).

64,3% respondentów zaobserwowało spadek obrotów, średnio o 35,9%

11,9% respondentów zaobserwowało wzrost obrotów, średnio o 23,3%

 

12.Czy w przeciągu ostatnich trzech lat (od 2021 r.) Państwa zysk wzrósł?

nie, mój zysk zmalał: 77,4%

mój zysk utrzymuje się na podobnym poziomie: 20,2%

tak, mój zysk wzrósł: 2,4%

 

13. Proszę wskazać wzrost/spadek zysku (w ujęciu procentowym)

77,4% respondentów zaobserwowało spadek zysku, średnio o 36,1%.

2,4% respondentów zaobserwowało wzrost zysku, średnio o 40%.

 

14.Czy w przeciągu ostatnich trzech lat (od 2021 r.) wzrosło zatrudnienie w Państwa firmie?

nie, zatrudnienie w mojej firmie zmalało: 65,5%

zatrudnienie w mojej firmie utrzymuje się na stałym poziomie: 32,1%

tak, zatrudnienie w mojej firmie wzrosło: 2,4%

 

15.Proszę wskazać wzrost/spadek zatrudnienia (w ujęciu procentowym)

65,5% respondentów zadeklarowało spadek zatrudnienia, średnio o 29,7%.

2,4% respondentów zadeklarowało wzrost zatrudnienia, średnio o 10%.

 

16Czy planują Państwo w I półroczu 2024 zredukować liczbę pracowników?

 tak 38,1%

nie wiem 32,1%

nie 29,8%

 

17.Jeśli w powyższym pytaniu odpowiedzieli Państwo tak, proszę napisać dlaczego i o ile zmniejszy się zatrudnienie (w ujęciu procentowym).

 Prognozowane zmniejszenie zatrudnienia w I półroczu 2024 to: 22,6%

 

 Główne przyczyny to:

 • Konieczność redukcji kosztów przy mniejszych zamówieniach
 • Wysokie koszty pracownika
 • Podwyższenie cen, które uniemożliwiają bycie konkurencyjnym w stosunku do importu w niskich cenach obuwia. Stale powiększająca się różnica na naszą niekorzyść.
 • Zmniejszający się popyt i starzenie się kadry
 • Drastyczny wzrost kosztów związany z gwałtownym podniesieniem płacy minimalnej
 • Zwiększające się koszty utrzymania firmy w stosunku do zysków
 • Zmniejszona produkcja
 • Cięcie kosztów gdzie się da
 • Likwidacja zakładu
 • Brak możliwości utrzymania kadry pracowniczej, nie ma dla niej pracy

 

18. Co jest w chwili obecnej największym problemem w prowadzeniu działalności gospodarczej?

 1. Koszty pracy 90,5%
 2. Podatki: 71,4%
 3. Niewystarczający popyt na rynku krajowym 69%
 4. Koszty towarów lub surowców 63,1%
 5. Konkurencja na rynku krajowym 28,6%
 6. Konkurencja na rynkach międzynarodowych 27,4%
 7. Trudności finansowe 26,2%
 8. Problemy z zasobami ludzkimi (niedostępność, brak odpowiednich szkoleń itp.) 26,2%
 9. Trudności sprzedażowe na rynkach międzynarodowych 15,5%
 10. Wymogi regulacyjne lub administracyjne 15,5%
 11. Import obuwia z krajów azjatyckich i Turcji: 11,9%
 12. Przeszkody prawne lub administracyjne w handlu międzynarodowym 3,6%
 13. Klimat 3,6%
 14. Koszty energii, koszty transportu: 1,2%
 15. Brak odpowiedniego sprzętu lub inne problemy technologiczne 1,2%
 16. Podatek od nieruchomości: 1,2%
 17. Zamknięte rynki wschodnie, Rosja: 1,2%
 18. ZUS: 1,2%
 19. Koszty mediów: 1,2%

 

19.Jakiej pomocy systemowej oczekiwaliby Państwo w obecnej sytuacji?

 • Redukcja obciążeń ZUS i podatkowych 90,5%
 • Znaczne ograniczenie importu tanich i niskiej jakości towarów z Azji 83,3%
 • Obniżenie stawki VAT na obuwie skórzane 54,8%
 • Wyeliminowanie terminu „skóra ekologiczna” w odniesieniu do produktów z tworzyw sztucznych 51,2%
 • Wpisanie branży obuwniczej na listę branż zagrożonych 48,8%
 • Patriotyzm gospodarczy polegający na relokacji zamówień w polskich firmach obuwniczych przez duże sieci 42,9%
 • Ratowanie miejsc pracy poprzez bezpośrednie dopłaty do zatrudnienia 34,5%
 • Realne wsparcie eksportu (łatwy dostęp do projektów i dotacji unijnych, rozszerzenie systemu zamówień publicznych i łatwiejszy dostęp do zleceń) 29,8%
 • Wsparcie dla budowania brandów 13,1%
 • Wsparcie kapitałowe – pożyczki płynnościowe 10,7%
 • Dotacje na wprowadzenie zielonej energii 10,7%
 • Dotacje na innowacje 6%
 • Rozporządzenie dla szpitali żeby kupowały polskie obuwie a nie chińskie: 1,2%
 • Obniżenie VAT na obuwie dziecięce 1,2%
 • Certyfikacja obuwia importowanego, jak to ma miejsce w Niemczech: 1,2%
 • Wyraźne określenie dla obuwia i galanterii – co znaczy „produkt polski”, by odróżnić towar faktycznie produkowany w Polsce od towaru, którego tzw. „producent” jedynie ma siedzibę w Polsce. Zasady powinny być podobne, jak przy oznaczaniu produktów żywnościowych – ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych: 1,2%
 • Wspólna platforma sprzedażowa obuwia bez wielkich kosztów prowizyjnych, Botimo jest tylko dla wybranych:1,2%
 • Szkolenia dla nowych pracowników: 1,2%

 

20. Wybrane dodatkowe uwagi, sugestie.

 • Uświadamianie ludziom, że polski przemysł skórzany jest potrzebny. I zmniejszenie importu sztucznych butów.
 • Ja życzyłbym sobie konkurencji na równych zasadach i mam na myśli konkurencję taniego importu z krajów azjatyckich.
 • Ograniczenie podatków, podniesienie cła na towary z Chin i Indii.
 • Do grudnia 2022 r. moje obroty i zyski wzrastały, a w 2023 zmniejszyły się o 35%.
 • Wymóg wyraźnego oznaczenia produktów co do kraju ich wytworzenia w sklepach, zarówno stacjonarnych jak i internetowych pod groźbą wysokich kar. To samo dotyczy materiału, z jakiego produkt został wytworzony.
 • Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, dosłownie balansujemy na krawędzi. Moją firmę założył mój ojciec w 1956 roku i jeszcze jesteśmy na rynku ale gigantyczny wzrost kosztów powoduje że, z roku na rok jesteśmy coraz bliżej podjęcia decyzji o zamknięciu firmy.
 • Podatki płacone po wpłynięciu środków za usługę/towar, a nie do danego dnia miesiąca.
 • Dopłaty do nauki zawodu.
 • Importowane towary powinny być opodatkowane każda para, a nie co 10 kontener. Nałożyć cła i wszystkie podatki.
 • Import tańszego obuwia zabija branże i niedługo obuwnictwo/ garbarstwo przestanie istnieć.
 • Zablokować import.