Ekspansja zagraniczna

PROGRAMY BRANŻOWE – DOFINANSOWANIE DO TARGÓW

W dniu 2.10.2018 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się spotkanie, zainicjowane przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego, dotyczące zmiany obecnej formuły Branżowych Programów Promocji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu PIPS – Prezes Marek Górecki i Wiceprezes Mariusz Babral, a także przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz PARP.

Spotkanie było okazją do prezentacji naszego sektora i przedstawienia oczekiwań w zakresie dofinansowania wyjazdów na zagraniczne targi branżowe.

Nasze wystąpienie spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony Ministerstwa.

Zgłoszone przez nas postulaty zostały uwzględnione w przygotowywanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii kolejnej edycji Branżowych Programów Promocji w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tak jak dotychczas, promowanych jest 12 branż priorytetowych.

Nowa edycja projektu Brand będzie obejmowała lata 2020-2022. W połowie 2019 r. wybrani zostaną operatorzy poszczególnych programów promocji. Będą oni organizować m.in. stoiska informacyjno-promocyjne na wybranych targach, misje wyjazdowe dla przedsiębiorców oraz misje przyjazdowe dla potencjalnych kontrahentów i dziennikarzy.

...

PIPS INTERWENIUJE W MPiT

Polska Izba Przemysłu Skórzanego prowadzi obecnie rozmowy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie zorganizowania spotkania, którego celem ma być przedstawienie propozycji zmian do obecnie funkcjonujących programów wsparcia dla firm z szeroko rozumianego sektora mody. Zależy nam na tym, aby środki pomocowe przeznaczone dla naszej branży były jak najefektywniej wykorzystane, szczególnie w kontekście ekspansji na rynki zagraniczne oraz kreowania silnych własnych marek produktowych. Podczas spotkania  chcielibyśmy przedyskutować kilka propozycji programów wsparcia, które z naszego punktu widzenia dążyć będą do poziomu optymalnego,  gdzie założona ilość nakładów przyniesie maksymalną korzyść w postaci zysków generowanych przez firmy i związanych z tym należnych podatków i opłat. Chcielibyśmy także dążyć do ujednolicenia istniejących programów w zakresie ich dostępności dla firm spoza sektora MŚP i wyeliminowania ograniczeń terytorialnych dla beneficjentów.

Sytuacja ekonomiczna naszych firm zmienia się w bardzo szybkim tempie. Na rynku krajowym istnieje bardzo silna konkurencja ze strony zagranicznych i krajowych sieci handlowych, gdzie większość towaru jest importowana, głównie z rynków azjatyckich. Następuje konsolidacja procesów zakupowych – między innymi przez rosnącą w bardzo szybkim tempie sprzedaż internetową. Najwięksi gracze przejmują coraz większą część rynku i to oni decydują, 

...