kampanie medialne

APEL O PRZYWRÓCENIE PEŁNEGO FUNKCJONOWANIA CENTRÓW HANDLOWYCH

Polska Izba Przemysłu Skórzanego przyłącza się do apelu o pełne przywrócenie działalności galerii handlowych nie później niż od 30 listopada br. Przedłużenie restrykcji dla handlu doprowadzi do bankructw wielu firm oraz likwidacji tysięcy miejsc pracy.

#RatujmyPolskieMiejscaPracy 

Podpisz petycję

...

RUSZYŁA KAMPANIA W CELU ZWIĘKSZANIA ZATRUDNIENIA W SEKTORZE TEKSTYLNYM/ ODZIEŻOWYM/ SKÓRZANYM/ OBUWNICZYM. ZACZYNA SIĘ WALKA O NOWYCH PRACOWNIKÓW!

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP rozpoczynają kampanię finansowaną przez Komisję Europejską „Plan współpracy sektorowej w zakresie umiejętności. Rozwój kariery w sektorze tekstylnym/odzieżowym/skórzanym/obuwniczym”. Jej celem jest promowanie wśród osób poszukujących pracy – koncentrując się w szczególności na osobach do 30 roku życia – zatrudnienia w przemyśle TCLF, który wyróżnia się jako jeden z najbardziej strategicznych sektorów gospodarki UE. Ma on kluczowe znaczenie dla rozwoju innych dziedzin gospodarki, takich jak: budownictwo, rolnictwo, transport i drogownictwo oraz medycyna – jest też istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa służb specjalnych i obronności kraju.

Kampania to seria wizyt, spotkań i dni otwartych w szkołach ogólnokształcących, zawodowych, firmach i stowarzyszeniach TCLF w krajach UE. Celem jest rozwój świadomości o spectrum działania sektora wśród potencjalnych nowych pracowników, studentów czy uczniów szkół. Grupa ekspertów pochodzących z każdego państwa członkowskiego odwiedzi szkoły i instytucje szkoleniowe, by zaprezentować sektor i odpowiedzieć na wszystkie pytania studentów oraz uczniów. Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat możliwości podjęcia pracy i rozwoju kariery w sektorach TCLF, a także poinformowanie o wysokim poziomie zatrudnienia, atrakcyjnym środowisku pracy i zrównoważonym rozwoju w tych sektorach przemysłu.

...

SPOT PROMUJĄCY ZAWÓD OBUWNIKA

SPOT PROMUJĄCY ZAWÓD OBUWNIKA

Polska Izba Przemysłu Skórzanego podejmuje starania na rzecz przywrócenia świetności zawodu obuwnika. Staramy się przekonać nie tylko przedstawicieli lokalnych władz i oświaty, ale przede wszystkim młodzież stojącą przed wyborem swojej ścieżki życiowej, iż fach obuwnika jest poszukiwany na lokalnych rynkach pracy, dając gwarancję stabilnego zatrudnienia i wysokie wynagrodzenie.

Na skutek naszych działań udało się uzyskać zapewnienie o otwarciu naboru w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2014/2015 do następujących klas:

  • 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej – o specjalności obuwnik – przy minimum 10 kandydatach
  • 4-letnie Technikum – kształcącego w zawodzie technik obuwnik – przy minimum 10 kandydatach

Szkoła zapewnia naukę przedmiotów zawodowych z programem dostosowanym do wymogów i potrzeb zakładów produkcyjnych a także naukę teoretyczną na poziomie zapewniającym uczniowi możliwość kontynuowania studiów krajowych lub zagranicznych.

Program nauczania przewiduje naukę języków obcych: angielskiego i włoskiego.

Po ukończeniu nauki i odbyciu stażu absolwent ma możliwość dalszego rozwoju zgodnie z własnymi preferencjami. Daje to możliwość specjalizowania się w określonej dziedzinie, tj. organizowanie i przygotowanie produkcji, rozkrój,

...

W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA ŚWIATA

W POLSKICH BUTACH DOOKOŁA ŚWIATA

CHCESZ ABY TO HASŁO STAŁO SIĘ ROZPOZNAWALNE W OCZACH KAŻDEGO POLSKIEGO KLIENTA I BYŁO REKLAMĄ JAKOŚCI POLSKIEGO OBUWIA

PRZYŁĄCZ SIĘ DO OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII MEDIALNEJ PROMUJĄCEJ POLSKICH PRODUCENTÓW OBUWIA

SIŁĄ POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO SĄ SUKCESY I ROZWÓJ FIRM, KTÓRYM IZBA PROPONUJE PROMOCJĘ W KRAJU ORAZ NA RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ

...

1 2