konferencje zagraniczne

FORUM OECD NA TEMAT NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W SEKTORZE ODZIEŻY I OBUWIA, 24-25.02.2022

OECD organizuje coroczne forum OECD na temat należytej staranności w sektorze odzieży i obuwia w czwartek 24 i piątek 25 lutego 2022 r.

Forum gromadzi przedstawicieli rządu, biznesu, pracowników i społeczeństwo obywatelskie w celu omówienia kluczowych kwestii i zagrożeń związanych z należytą starannością w globalnych łańcuchach dostaw odzieży i obuwia w neutralnym środowisku.

...

PODSUMOWANIE WALNEGO ZEBRANIA W EUROPEAN FOOTWEAR CONFEDERATION

Prezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, p. Marek Górecki w dniu 25 czerwca 2021 r. uczestniczył w Walnym Zebraniu European Footwear Confederation (CEC) z udziałem p. Valentiny Superti – Dyrektor ds. Rynku Wewnętrznego Komisji Europejskiej. Polska Izba Przemysłu Skórzanego od wielu lat jest uczestnikiem dialogu i zajmuje na forum niezmienne stanowisko odnośnie ochrony rynku europejskiego, w tym również rynku polskiego przed zalewem towarów niskiej jakości, importowanych  z krajów trzecich. To negatywne zjawisko skutkuje likwidacją europejskich miejsc pracy oraz stwarza realne zagrożenie dla środowiska naturalnego i bezpieczeństwa konsumentów. Jesteśmy strażnikiem respektowania przepisów REACH, określających dopuszczalny poziom szkodliwych substancji chemicznych wprowadzanych na rynek wewnątrzunijny, jak również zwolennikiem znakowania produktów zgodnie z krajem ich pochodzenia. Opowiadamy się za sprawiedliwym opodatkowaniem wielkich korporacji, nadużywających statusu spółek technologicznych (podatek cyfrowy) lub wykorzystujących niedoskonałości lokalnych systemów podatkowych (opodatkowanie AliExpress). Na każdym ze spotkań międzynarodowych twardo to stanowisko wyrażamy, pozyskując jednocześnie sojuszników do podejmowanych działań w tych krajach członkowskich, w których specyfika branży jest zbliżona do polskiej (Włochy, Hiszpania, Portugalia). Dobrą płaszczyzną do wspólnego działania staje się zmieniająca się polityka Unii w czasie post-covidowym, gdzie stawia się na Zielony Ład,

...

WDRAŻANIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK W CELU ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI SEKTORA OBUWNICZEGO – 14 LIPCA 2021, GODZ. 15:00-17:00, ONLINE

Zgodnie z ustaleniami podczas ostatnich warsztatów „Apprenticeship in the European Footwear Sector”, partnerzy społeczni UE prowadzący projekt dialogu społecznego UE „Implementing Best Practices to Increase the Attractiveness of the Footwear Sector” zapraszają w dniu 14 lipca 2021 r. na Konferencję Końcową projektu UE, która odbędzie się w godz.15.00 -17.00.

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania wszystkich wyników projektu i wyznaczenia drogi do wdrożenia najlepszych praktyk mających na celu przyciągnięcie i zatrzymanie młodych ludzi w branży obuwniczej. W szczególności będziemy mieli okazję wysłuchać perspektyw i doświadczeń partnerów społecznych z Włoch, Polski, Portugalii i Hiszpanii, aktywnie zaangażowanych w projekt.

Prosimy o rejestrację tutaj.

2021 07 14 Agenda konferencji

...

6. ŚWIATOWY KONGRES OBUWIA 3-5 KWIETNIA 2019 – NEAPOL

Z ogromną przyjemnością zapraszamy do udziału w 6. edycji Światowego Kongresu Obuwia – największego branżowego wydarzenia o ogólnoświatowym zasięgu, które po 12 latach przerwy ponownie zagości w Europie. Organizatorem Kongresu jest Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego CEC z siedzibą w Brukseli. Formacja zrzesza obecnie krajowe stowarzyszenia obuwnicze z następujących państw (Włochy, Portugalia, Finlandia, Wielka Brytania, Grecja, Francja, Hiszpania, Polska, Rumunia, Szwecja, Węgry i Czechy) oraz członków – obserwatorów z Tunezji, Turcji i Ukrainy. Polska Izba Przemysłu Skórzanego przynależy do CEC nieprzerwanie od 1999 roku.

Światowy Kongres Obuwia stanowi niepowtarzalną okazję do dyskusji na temat ciągle  zmieniających się wyzwań, przed którymi stoi przemysł obuwniczy od początku globalizacji. Kongres w szczególności służyć ma promocji wolnego i sprawiedliwego globalnego rynku, na zasadzie wzajemności i równych szans dla wszystkich, przy jednoczesnym zwiększeniu współpracy międzynarodowej. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich kategorii światowych interesariuszy obuwia (w tym producentów i sprzedawców detalicznych, stowarzyszeń branżowych, ośrodków technologicznych i edukacyjnych, decydentów politycznych i dziennikarzy).

Dotychczasowe edycje tego wydarzenia odbyły się odpowiednio w kwietniu 2003 oraz w kwietniu 2005 w Brukseli (Belgia), w kwietniu 2007 w La Rioja (Hiszpania), w listopadzie 2011 w Rio de Janeiro (Brazylia) oraz w listopadzie 2014 w León (Meksyk). Ostatnia edycja zgromadziła ponad 600 uczestników!

...

1 2