SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2022

PIPS ORGANIZUJE POLSKIE STOISKO OBUWNICZE PODCZAS TARGÓW EXPO RIVA SCHUH (14-17 STYCZNIA 2023)

 Polska Izba Przemysłu Skórzanego przygotowuje się do zorganizowania wspólnego pawilonu  wystawienniczego dla polskich wystawców po szyldem „Shoes from Poland” podczas 98. edycji targów Expo Riva Schuh we włoskiej miejscowości Riva del Garda. Znaczna część kosztów związanych z wynajęciem stoiska zostanie pokryta ze środków statutowych PIPS. Zapewnimy także wsparcie organizacyjne. We wrześniu 2022 odbyło się spotkanie z przedstawicielem Gardy na targach POLSHOES w Krakowie.

Oferta wystawców ma być zróżnicowana, począwszy od producentów wysokiej jakości obuwia damskiego, męskiego i dziecięcego, po producentów obuwia domowego, a skończywszy na wkładkach, akcesoriach i kosmetykach do obuwia.

Na polskim stoisku dystrybuowany ma być także przygotowany przez nas katalog branżowy „Shoes from Poland”, przedstawiający pełny przekrój polskiej branży skórzano-obuwniczej, z uwzględnieniem producentów komponentów, organizacji sektorowych czy polskich targów obuwniczych.

Polskie buty są w stanie śmiało rywalizować na rynkach zagranicznych stanowiąc konkurencję cenową dla firm z Europy Zachodniej oraz konkurencję pod względem jakości i logistyki dostaw z firmami z Azji.

97.edycja Expo Riva Schuh&Gardabags przyciągnęła ponad 8 000 odwiedzających ze 103 krajów oraz wystawców z ponad 41 krajów. Według organizatora statystyki te wyglądały następująco –odwiedzający z Włoch stanowili 34% wszystkich uczestników, a za nimi: Niemcy (10%), Francja (6%), Hiszpania (5%) i Wielka Brytania (4,5%). Niemniej jednak organizator podkreślił też obecność gości z krajów, które wcześniej nie były reprezentowane na wystawie, takich jak: Australia, Mauritius, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tajlandia i niektóre państwa Ameryki Łacińskiej.

Ostatnia edycja Expo Riva Schuh gościła również wystawców z 41 krajów, z największymi delegacjami z Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Niemiec, a także szeroką gamą wystawców międzynarodowych, w szczególności z Turcji, Pakistanu, Brazylii i Chin.

Polskę reprezentowały firmy: Bioeco by Arka 1927, D&M Export-Import Sp.j., Kondor Sp. z o.o., Respect i TRIO PL.

Targi w Gardzie to nie tylko miejsce biznesowych spotkań i kontraktacji.

To także dynamicznie rozbudowywane otoczenie technologiczne w postaci platformy cyfrowej oraz aplikacji ERS na telefony komórkowe, dzięki którym wystawcy oraz odwiedzający mają ułatwiony kontakt, mogą z wyprzedzeniem zaplanować spotkania biznesowe i lepiej wykorzystać czas spędzony na targach. To również bardzo intensywny program szkoleniowy w postaci licznych prelekcji, webinarów i prezentacji związanych z innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem.

PIPS ORGANIZUJE SZKOLENIE DLA RZECZOZNAWCÓW 9 CZERWCA 2022 R. – ŁÓDŹ

 W dniu 9 czerwca 2022 r. w łódzkiej restauracji „Dwa Światy” odbyło się szkolenie dla rzeczoznawców, zorganizowane przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego. W panelu przedpołudniowym wystąpiły mec. Sylwia Drogosz-Nadarkiewicz i Zdzisława Wilk, na co dzień związane z łódzkim oddziałem Federacji Konsumentów. Prelegentki opowiadały m.in. o planowanych zmianach w przepisach dotyczących rękojmi oraz gwarancji, a także tłumaczyły zawiłości reklamacji konsumenckich.

Po południu stery szkolenia przejął Tadeusz Ziajka – wybitny fachowiec, wykładowca przedmiotu projektowanie obuwia w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU w Krakowie oraz autor legendarnego już podręcznika „Podstawy projektowania i konstrukcji obuwia”, wydanego przez Krakowskie Szkoły Artystyczne w 2004 roku, który mówił o wpływie procesu modelowania obuwia, doboru materiałów i technologii wytwarzania obuwia na jego jakość.

ZAANGAŻOWANIE W PRACE EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO CEC

 Prezes Marek Górecki i Wiceprezes Mariusz Babral pełnią funkcję przedstawicieli PIPS w strukturach Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego (CEC), regularnie uczestnicząc w posiedzeniach Zarządu tejże formacji oraz w spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego, która to stwarza podstawy do organizacji międzynarodowych szkoleń oraz staży dla pracowników naszego sektora. Spotkania inicjowane przez CEC są doskonałą okazją do omówienia wraz z przedstawicielami innych państw bieżących problemów europejskiej branży obuwniczej.

Dodatkowo, członek Zarządu Michał Wojas wystąpił 8 lutego w charakterze spikera na warsztatach EU Industry Days w Brukseli, współorganizowanych przez CEC.

Następuje zmiana myślenia w kwestii bezpieczeństwa rynku wewnątrzunijnego, w tym ochrony miejsc pracy – zwłaszcza w małych i średnich firmach

Jako członek CEC mamy prawo głosu w toczących się na tym forum dyskusjach. Trwają prace nad wprowadzeniem kontroli nad łańcuchami dostaw towarów na rynek wewnątrzunijny, tak aby wyeliminować zjawiska nieuczciwej pracy oraz skażenia i nadmiernej eksploatacji środowiska. Na wszystkich spotkaniach konsekwentnie zgłaszamy postulat powrotu do idei znakowania towarów, zgodnie z krajem ich pochodzenia (MADE IN EU).

Niezależnie od tego, jaki będzie końcowy rezultat tych prac, będzie on pomyślny dla naszej branży. Pozwoli na wyeliminowanie importu produktów niskiej jakości i niskiej wartości, a co za tym idzie, zwiększy konkurencyjność na rynku i poprawi warunki funkcjonowania naszych przedsiębiorstw. Ważne jest to, że dotychczas wypracowane kontakty pozwoliły na stworzenie szerszej koalicji z organizacjami z Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii oraz Grecji, w których to krajach sposób myślenia jest zbieżny z naszym. Zmiany zostały już zainicjowane, na pewno się pojawią i będą dla naszej branży przychylne. Zaczyna się to już powoli dziać w branży tekstyliów i mody, gdzie nowe unijne przepisy będą eliminować nadmierny import towarów z gatunku Fast Fashion, zakłócających równowagę środowiskową i finansową na rynku UE. Naszą rolą jest to, aby w niedalekiej przyszłości nowe zasady miały zastosowanie do całego sektora TCLF, także z uwzględnieniem obuwia i wyrobów skórzanych.

 

IZBA WZIĘŁA UDZIAŁ W  EDYCJI INTERNATIONAL FOOTWEAR FORUM

22 marca 2022 Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego (CEC), której jesteśmy członkiem, była gospodarzem szóstej edycji Międzynarodowego Forum Obuwia (IFF). Zapoczątkowany w 2014 roku podczas Światowego Kongresu Obuwia w Meksyku, IFF ma na celu utrzymanie regularnego i zorganizowanego dialogu, w ramach którego delegaci ze światowych stowarzyszeń i izb obuwniczych mogą otwarcie omawiać doświadczenia, z jakimi mają do czynienia ich firmy, także w zderzeniu z administracją krajową, a także identyfikować wspólne inicjatywy i promowanie współpracy międzynarodowej. Wydarzenie w tym roku po raz kolejny odbyło się w formule  online ze względu na ograniczenia Covid-19, które wciąż dotyczą kilku rejonów świata. Mimo to frekwencja spełniła oczekiwania, a przedstawiciele 25 krajów z całego świata wymienili poglądy na temat aktualnej sytuacji w globalnym handlu obuwiem. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego.

Tegoroczne wydarzenie, współorganizowane z American Apparel & Footwear Association (AAFA) i the Footwear Distributors & Retailers of America (FDRA), nie mogło uniknąć odniesienia do obecnej sytuacji politycznej, która wpływa na branżę i łańcuch dostaw.

Sekretarz Generalna Carmen Arias, w imieniu prezydenta CEC Luisa Onofré porównała aktualną sytuację do rollercoastera, którego branża doświadcza nieprzerwanie od 2020 roku z powodu         Covid-19, a ostatnio przerażającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. „(…) Kolejka górska, której doświadczamy, jest wyraźnym dowodem odporności firm obuwniczych (…)”. Matt Priest, prezes i dyrektor generalny FDRA i moderator Forum, powtórzył słowa CEC podkreślając, jak prężny i innowacyjny okazał się sektor w tych trudnych czasach. Prelegent podkreślał znaczenie utrzymania globalnej sieci kontaktów, aby regularnie spotykać się, dyskutować i budować wspólne ścieżki.

Główny mówca, Sushan Demirjian, p.o. przedstawiciela handlowego USA ds. MŚP, dostępu do rynku i konkurencyjności przemysłowej zilustrował przyszłe kroki polityki handlowej prezydenta Bidena i jej wpływ na przemysł obuwniczy, podczas gdy Gary Raines, główny ekonomista w FDRA, przedstawił szczegółowy przegląd ekonomiczny światowych trendów obuwniczych.

Po tych wystąpieniach, podczas otwartej dyskusji delegaci skupili się  na zrównoważonym rozwoju i technologii – sprawach najwyższej wagi,  kształtujących nie tylko przyszłość naszego sektora, ale także globalny program polityczny.

Jak podkreślono w końcowych uwagach Stevena Lamara, prezesa AAFA i CEO, kluczowe jest to, że wszyscy przedstawiciele przemysłu obuwniczego są po tej samej stronie i powinni wzmocnić wzajemną współpracę w okresie radykalnych zmian w branży. Spotkanie zakończyło się zobowiązaniem uczestników do zaangażowania się w identyfikację tematów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i do organizowania częstszych spotkań.

PIPS WZIĘŁA UDZIAŁ W KONSULTACJACH NOWEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO

W Komisji Europejskiej od 11 stycznia do 5 kwietnia 2022 r. trwały konsultacje społeczne nowych przepisów.

Założeniem ustawodawcy jest, by przedmiotowa inicjatywa promowała bardziej zrównoważone użytkowanie towarów przez cały okres ich użyteczności. Ma nakłaniać konsumentów do dokonywania świadomych wyborów przez oferowanie im zachęt i narzędzi pozwalających korzystać z towarów przez dłuższy czas, w tym dzięki naprawie uszkodzonych towarów. Konsumenci mają uzyskać szersze prawo do naprawy, także po upływie rękojmi lub gwarancji. Przedstawione pomysły są zarówno ciekawe, jak i kontrowersyjne, jak np. możliwość wymiany uszkodzonej rzeczy na odnowioną (refurbished) lub zobowiązanie producentów do naprawy za rozsądną cenę (po upływie gwarancji).

Nowe prawo konsumenckie ma także zachęcać producentów do projektowania towarów, które są bardziej trwałe i łatwe do naprawy, pomoże ograniczyć niezrównoważoną konsumpcję i jej negatywny wpływ na środowisko i klimat, jak również przyczyni się do tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

 Polska Izba Przemysłu Skórzanego w zdecydowany sposób opowiedziała się za odejściem od wprowadzania na rynek towarów mających charakter produktów jednorazowych, o krótkim przewidywalnym czasie użytkowania. Nasze stanowisko wynika z wieloletnich obserwacji własnego rynku oraz udziału w dyskusjach o charakterze międzynarodowym na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą nasycenie rynków produktami wątpliwej jakości, których głównym wyróżnikiem jest ich niska cena.

Jeżeli chodzi o obuwie, to korzyść konsumentów, która związana jest z nieograniczonym prawem do wymiany wadliwego towaru na nowy jest korzyścią pozorną. W rzeczywistości my wszyscy jako konsumenci płacimy za to cenę w postaci kosztów recyclingu nadmiernych ilości generowanych odpadów oraz jesteśmy narażeni na bezpośrednie zagrożenie zdrowia związane z użytkowaniem produktów wytworzonych z tanich materiałów, obarczonych ryzykiem skażenia szkodliwymi substancjami chemicznymi. Wydłużenie czasu użytkowania produktów, a w związku z tym podniesienie rangi nieodpłatnej naprawy produktów w okresie gwarancji jest absolutną koniecznością. Działaniem wzmacniającym taką tendencję powinien być równolegle wprowadzony obowiązek informowania konsumentów o właściwościach zastosowanych materiałów.

Wydłużenie przewidywanego czasu użytkowania produktów poprzez poprawę jakości stosowanych materiałów oraz wzmocnienie rangi naprawy produktu przyniesie wymierne korzyści zarówno dla konsumentów, jak i dla lokalnych gospodarek:

– konsument kupując określony produkt uzyska lepszą relację ceny do kosztów użytych materiałów. W produktach jednorazowych i niskiej jakości cena zużytych materiałów może stanowić zaledwie kilka lub kilkanaście procent ich całkowitej wartości. Wynika to między innymi z tego, że końcowa cena z góry zakłada wymianę towaru na nowy w trakcie jego użytkowania,

– zmniejszając nieograniczoną konsumpcję tanich, niskiej jakości produktów uzyskamy lepszą kontrolę nad zużyciem surowców oraz energii,

– wzmocnimy znaczenie rodzimych firm, wykorzystujących lokalne surowce.

W przypadku europejskich firm obuwniczych takim surowcem jest naturalna skóra, posiadająca unikatowe własności użytkowe, która jest materiałem łatwo biodegradowalnym i generującym relatywnie niskie koszty recyclingu.

– podniesiemy rangę lokalnych firm usługowych specjalizujących się w naprawach i serwisowaniu dóbr konsumpcyjnych.

IZBA TWORZY WITRYNĘ SHOES FROM POLAND

W ramach wsparcia marek produktowych Polska Izba Przemysłu Skórzanego stworzyła dodatkowe narzędzie marketingowe w postaci witryny internetowej „Shoes from Poland” i powiązanych z nią kanałów w social mediach. W miarę pojawiania się finansowania będziemy tę witrynę rozbudowywać i dołączać kolejne funkcjonalności. Docelowo chcemy na niej pokazać większość dostępnych polskich marek obuwniczych z opcją wirtualnego showroomu. Narzędzie może być szczególnie przydatne dla firm udających się na targi zagraniczne, gdyż będzie pozwalało na zaproszenie klientów w imieniu Izby, na stoiska naszych firm.

PIPS UCZESTNICZY W PRACACH ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. EKSPORTU PRZY RADZIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Prezes Zarządu PIPS – Marek Górecki aktywnie uczestniczył w pracach Zespołu Roboczego ds. Eksportu przy Radzie Przedsiębiorców.

 PIPS UCZESTNICZY W PRACACH SEKTOROWEJ RADY DS. KOMPETENCJI MODA I INNOWACYJNE TEKSTYLIA

Polska Izba Przemysłu Skórzanego angażowała się w prace Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia.

Celem ww. Rady jest umożliwienie oddziaływania przedsiębiorców z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z tego sektora z instytucjami rynku pracy.

Możliwość współpracy z Radą okazała się dla naszej Izby bardzo wartościowym doświadczeniem – udało się nam m.in. zaangażować do pracy kilku ekspertów tworzących podstawy programowe dla zawodów branży obuwniczo-skórzanej. Tam, gdzie potrzebowaliśmy wiedzy merytorycznej pracodawców, udało się nam włączyć przedsiębiorców zrzeszonych w PIPS w proces recenzowania programów edukacyjnych. W obecnym kształcie Rada będzie istnieć do czerwca 2023 r.

 PIPS PRZEPROWADZA BADANIE KONDYCJI POLSKIEGO SEKTORA OBUWNICZEGO

W październiku 2022 r. Polska Izba Przemysłu Skórzanego przeprowadziła badanie aktualnej kondycji polskiego sektora obuwniczego. 94% naszych respondentów stanowiły firmy związane z sektorem obuwniczym. Wśród badanych przeważali przedstawiciele małych przedsiębiorstw (45,5%,), dalej: mikro (30,3%), średnich (18,2%) oraz dużych (6,1%).

Badanie dotyczyło zagadnień takich jak:

  • najbardziej poszukiwane specjalizacje branżowe
  • wpływ inflacji na podniesienie cen
  • poziom zatrudnienia pracowników z Ukrainy
  • wskazanie największych problemów w prowadzeniu działalności gospodarczej

Uzyskane odpowiedzi posłużyły do przygotowania zbiorczego stanowiska sektorów odzieżowo-włókienniczego i obuwniczo-skórzanego w rozmowach z decydentami.

PIPS PROWADZIŁA KAMPANIĘ WŚRÓD POLSKICH EURODEPUTOWANYCH WS. WYŁĄCZENIA SKÓRY Z PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA UE W SPRAWIE ŁAŃCUCHÓW DOSTAW WOLNYCH OD WYLESIANIA

 We wrześniu 2022 r. Polska Izba Przemysłu Skórzanego we współpracy z Europejską Konfederacją Przemysłu Obuwniczego (CEC) i Konfederacją Krajowych Stowarzyszeń Garbarzy i Garbarzy Wspólnoty Europejskiej (COTANCE) przeprowadziła kampanię informacyjną wśród polskich eurodeputowanych w związku ze sprawozdaniem komisji ENVI dotyczącego propozycji przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2021 r. w sprawie wylesiania. Nasze stanowisko zawarło prośbę o poparcie poprawek na rzecz wyłączenia skór z zakresu ww. rozporządzenia.

Europejski przemysł obuwniczy i skórzany obawia się deprecjacji skóry i wyrobów skórzanych, które zostały automatycznie włączone do przedmiotowego rozporządzenia bez wcześniejszej oceny ich faktycznego wpływu na wylesianie.

Po pierwsze, skóry używane do produkcji wyrobów skórzanych są produktem ubocznym sektora spożywczego, który ostatecznie trafiłby na składowisko odpadów. Poza tym, że jest to jedyny produkt uboczny objęty zakresem rozporządzenia warto zaznaczyć, że bydło jest hodowane wyłącznie w celach spożywczych, a obróbka skór nie odgrywa tym procesie żadnej roli. Z danych wynika jednoznacznie, że ​​handel skórą nie jest dla rzeźni opłacalnym biznesem: wartość skór szacuje się na 2-5% całkowitej wartości tuszy, podczas gdy marża brutto rzeźni w UE nie przekracza 3%.W związku z tym przekładanie wpływu branży skórzanej na środowisko jest nadużyciem, a włączenie skóry do grupy produktów zagrożonych nie jest środkiem proporcjonalnym z punktu widzenia UE. Co więcej, nikt do tej pory nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile skór faktycznie pochodzi od zwierząt hodowanych na nielegalnie wylesionym terenie, co sugeruje, że odsetek takich towarów musi być marginalny.

Należy również wziąć pod uwagę, że skoro skóra jest produktem ubocznym, podmioty gospodarcze w UE, głównie przedsiębiorstwa sektora MŚP, nie są w stanie dochować pełnej procedury identyfikowalności, niezależnie od pochodzenia dostaw. Garbarnie dostarczające skóry dla przemysłu obuwniczego mogą otrzymać informacje dotyczące identyfikowalności jedynie od swojego bezpośredniego dostawcy, ale nie na żadnym wcześniejszym etapie, co uniemożliwia spełnienie wymogów należytej staranności zawartych w rozporządzeniu. Nieuniknioną konsekwencją nałożenia takich wymagań będzie zaopatrywanie się w surowiec jakim jest skóra od bezpośrednich konkurentów (tj. Chiny i Indie), których polityka tym bardziej nie jest dostosowana do celów UE w zakresie wylesiania. Jeśli weźmiemy pod uwagę obecną sytuację na rynkach, gdzie ponad 60% światowej dostępności skór podlega barierom takim jak ograniczenia eksportowe lub podatki, może to w znaczący sposób utrudniać unijnym producentom obuwia i wyrobów skórzanych możliwości zaopatrywania się w pełnowartościowe towary.

Przemysł obuwniczy i wyrobów skórzanych, w którym zaangażowanie w zrównoważony rozwój w ostatnich latach gwałtownie wzrasta, jest jednym z głównych odbiorców skóry. Traktowanie skóry jako produktu związanego z wylesianiem jest nie tylko niewłaściwe z powodów wyjaśnionych powyżej, ale jest przede wszystkim szkodliwym i nieuzasadnionym zabiegiem, promującym złą reputację wyrobów skórzanych w oczach konsumentów, których młodsze pokolenia podążają za trendem ekologicznego i wegańskiego stylu życia, nie zdając sobie sprawy, że skóra jest jednym z najbardziej zrównoważonych materiałów.

W rzeczywistości produkcja skóry jest procesem recyklingu zgodnym z najnowszą polityką UE w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przyjęcie pakietu Europejskiego Zielonego Ładu pod koniec marca, w tym Inicjatywy na rzecz Zrównoważonego Produktu i Strategii Tekstylnej UE, odwołuje się do redukcji odpadów i zakazu niepotrzebnego niszczenia produktów.

Według danych z branży skórzanej, każdego roku garbarnie na całym świecie przerabiają co najmniej 8 milionów ton surowych skór, zapobiegając w ten sposób temu, by stały się one bezużytecznym odpadem.

Wreszcie, nie powinniśmy zapominać, że UE wprowadza inne instrumenty w celu rozwiązania problemów środowiskowych związanych z produkcją skóry, w szczególności dyrektywę w sprawie należytej staranności, której wniosek już obejmuje skórę i obuwie jako produkty wysokiego ryzyka. W związku z tym przedsiębiorstwa, których to dotyczy, podejmują niezbędne środki w celu wprowadzenia odpowiedzialnych i przejrzystych łańcuchów dostaw.

IZBA POPIERA INICJATYWĘ USTAWODAWCZĄ DOBROWOLNY ZUS

Polska Izba Przemysłu Skórzanego poparła wniosek Rzecznika MŚP Adama Abramowicza ws. utworzenia Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców i rozdystrybuowała informację o zbiórce podpisów pod projektem wprowadzenia dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców.

PIPS PODEJMUJE STARANIA NA RZECZ ZATRUDNIENIA UCHODŹCÓW Z UKRAINY W PORTUGALSKIM SEKTORZE OBUWNICZYM

 Portugalski odpowiednik PIPS – stowarzyszenie branżowe Apiccaps skierowało do nas oficjalne pismo, zawierające ofertę pracy dla osób z Ukrainy, które przybyły do Polski po rozpoczęciu działań wojennych na terenie ich kraju. Dokument zawiera propozycję pracy w portugalskim sektorze obuwniczym oraz pomoc w zakwaterowaniu dla około 500 osób, które zdecydują się na relokację.

Rząd Portugalii określił kilka środków mających na celu wsparcie ukraińskich uchodźców przybywających do Portugalii:

–  dostęp do wszystkich praw obywatelskich (służba zdrowia, edukacja dla dzieci itp.),

–  wsparcie w znalezieniu zakwaterowania,

–  pomoc w zorganizowaniu podróży do miejsca docelowego,

– wsparcie agencji pośrednictwa pracy dla uchodźców w znalezieniu pracy i zapewnienie niezbędnego szkolenia przekwalifikowującego.

Firmy oferujące zatrudnienie są rozmieszczone w głównych portugalskich ośrodkach przemysłu obuwniczego wokół S. João da Madeira i Felgueiras. Obie lokalizacje znajdują się 50 km od miasta Porto. Ambasada Portugalii w Warszawie zdecydowała się pełnić rolę lokalnego moderatora tej inicjatywy. Posiada wykwalifikowany zespół, gotowy udzielić wsparcia każdemu uchodźcy, który zechce przenieść się do Portugalii.

Stowarzyszenie APICCAPS jest naszym sprawdzonym i wiarygodnym partnerem. Wspólnie realizujemy projekty unijne, prowadzimy zbieżną politykę odnośnie ochrony zdrowej konkurencji na rynku UE oraz ochrony naszych lokalnych firm. Jako Polska Izba Przemysłu Skórzanego zadeklarowaliśmy wszelką pomoc organizacyjną w zakresie relokacji uchodźców – stały kontakt z naszymi partnerami, pomoc w przygotowaniu i dystrybucji materiałów informacyjnych oraz formularzy rejestracyjnych.

ANALIZY STATYSTYCZNE DLA BRANŻY

Polska Izba Przemysłu Skórzanego przygotowała dla swoich członków szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2021. Przedmiotowa analiza objęła: dane produkcyjne sektora obuwniczo-skórzanego, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym, liczbę przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie wyprawy skór, produkcji toreb i produkcji obuwia z podziałem na województwa w latach 2019-2021, dane eksportowo – importowe z podziałem na rodzaje wierzchów, średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie, największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2021, import z Chin w latach 2020/2021.

IZBA POZYSKUJE ZLECENIA DLA BRANŻY

Polska Izba Przemysłu Skórzanego regularnie pozyskuje oferty od zagranicznych kontrahentów, chcących podjąć współpracę z polskimi przedsiębiorcami branży obuwniczej i skórzanej, a także pomaga swoim członkom w poszukiwaniu zleceń za granicą.

 WSPÓŁPRACA Z MAGAZYNEM BRANŻOWYM „ŚWIAT BUTÓW”

W 2022 roku Izba w ramach cyklicznych działań przygotowywała comiesięczne publikacje do czasopisma branżowego „Świat Butów” w rubryce „wieści z PIPS”. Na mocy umowy zawartej pomiędzy PIPS a magazynem “Świat Butów” zarówno członkowie PIPS, jak i Rzeczoznawcy mają prawo skorzystać z 50% rabatu na zakup prenumeraty ww. czasopisma.

 KLUB RZECZOZNAWCÓW PIPS

W roku 2022 Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców odbyła 2 posiedzenia. Spośród nadesłanych aplikacji wyłoniono 2 kandydatów, którym nadano tytuły Rzeczoznawców PIPS. Na koniec roku 2022 Klub Rzeczoznawców liczył 75 osób.

Do wszystkich Rzeczoznawców rozsyłane są regularne newslettery, informujące o działaniach PIPS, a także oferty nawiązania współpracy.

KALENDARIUM TARGOWE

Polska Izba Przemysłu Skórzanego dwa razy do roku przygotowuje dla Członków Izby Kalendarium Targowe z wybranymi najciekawszymi i najpopularniejszymi targami branży skórzanej na świecie. Członkowie Izby otrzymują szczegółowe informacje na temat wybranych targów, natomiast ogólne informacje o targach zamieszczane są na portalu Izby.

 KOMUNIKACJA Z CZŁONKAMI PIPS

Polska Izba Przemysłu Skórzanego regularnie zamieszcza informacje branżowe dot. m.in. szkoleń, konferencji, zmian legislacyjnych, możliwości uzyskania dofinansowania, działań CEC, a także oferty współpracy z zagranicznymi kontrahentami za pośrednictwem newslettera, strony internetowej www.pips.pl, profilu na Facebooku www.facebook.com/wejdzwnaszaskore i profilu na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pips-pl