Linki branżowe

Jednostki Naukowo – Badawcze

ŁUKASIEWICZ – ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
www: https://lit.lukasiewicz.gov.pl/

Prasa branżowa

ŚWIAT BUTÓW
www: https://unit.pl/oferta/swiat-butow

PRZEGLĄD WŁÓKIENNICZY: WŁÓKNO ODZIEŻ SKÓRA
www: http://www.przeglad-wlokienniczy.pl/

Informacje o rynku obuwniczym i skórzanym w świecie

CEC
www: www.cec-footwearindustry.eu

COTANCE
www: www.cotance.com

WORLD FOOTWEAR
www: www.worldfootwear.com

INFO LEATHER
www: www.leatherbiz.com

LEATHER PANEL
www: www.leatherpanel.org

SHOE INFO NET
www: www.shoeinfonet.com

SHOEMACHINERY
www: http://www.shoemachinery.com

Edukacja

www: http://inmyshoesproject.eu

www: http://edukacja.pips.pl/

Start-upy

FINDSOURCING
www: http://www.findsourcing.com

Facebook

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
www: https://www.facebook.com/wejdzwnaszaskore/

LinkedIn

www: https://www.linkedin.com/company/pips-pl

Wydarzenia

ŚWIATOWY KONGRES OBUWIA
www: http://www.worldfootwearcongressnaples2019.com/

UITIC INTERNATIONAL TECHNICAL FOOTWEAR CONGRESS
www: www.porto2018.uitic.org/programme/porto2018-uitic-programme.html

Dofinansowanie działań proeksportowych

PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH
www: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
www: https://www.parp.gov.pl/

MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII
www: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia

PORTAL PROMOCJI EKSPORTU
www: https://www.trade.gov.pl/pl/

POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU
www: https://www.paih.gov.pl/pl