Forum dyskusyjne
Linki branżowe
Ogłoszenia
Pomoc technologiczna/
Akty i ustawy prawne
Szkolenia
Projekty / dotacje UE

FOOTyWear_Polska

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMÓW
PROMUJĄCYCH ZAWÓD OBUWNIKA

2015-03-25 18:58:59

KONIECZNY NOWY NABÓR DO SZKOŁY OBUWNICZEJ

Uprzejmie informujemy, że dzięki staraniom Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, a także przychylności władz i zakładów z rejonu powiatu wadowickiego, po kilkunastu latach nieobecności do Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej powróciła możliwość nauki zawodu obuwnika. W roku szkolnym 2014/2015 została uruchomiona klasa pierwsza.

W ostatnich latach zawód obuwnika był niedoceniany. Tym samym zwiększyło się zapotrzebowanie na fachowców w tej branży.

W roku 2015/2016 rozpoczyna się już drugi nabór do technikum kształcącego w zawodzie technik obuwnik w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ponawiamy również rekrutację do klasy o profilu obuwnik w Zasadniczej Szkole Zawodowej, w której na praktyczną naukę zawodu przeznaczone jest więcej godzin. Ta forma kształcenia daje dodatkowe możliwości - uczniowie już od pierwszej klasy mają możliwość zatrudnienia. Po ukończeniu nauki w ZSZ istnieje szansa przedłużenia umowy o pracę lub założenia własnej działalności.

Zarówno absolwent Technikum, jak i ZSZ Obuwnik jest przygotowany do wykonywania swojego zawodu i posiada umiejętności z zakresu technologii, materiałoznawstwa i maszynoznawstwa obuwniczego, cholewkarstwa, produkcji kopyt, spodów, podeszew, podpodeszew, zakładek, obcasów; może też rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie obsługi programów komputerowych sterujących maszynami oraz projektować własne wzory obuwia.

Program nauczania w technikum umożliwia zdobycie międzynarodowych kwalifikacji zawodowych w dwóch specjalizacjach:

  1. Wytwarzanie obuwia
  2. Organizacja i procesy wytwarzania obuwia.

Uczniowie szkoły odbywają praktyki zawodowe w miejscowych zakładach obuwniczych. Warto podkreślić, że na terenie powiatu wadowickiego i gminy Kalwaria Zebrzydowska znajdują się liczne zakłady obuwnicze, hurtownie oraz sklepy branży obuwniczo - skórzanej, oferujące zatrudnienie po osiągnięciu kwalifikacji technika obuwnika. Zakłady te to w większości nowoczesne przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku. Przy okazji realizacji filmu promocyjnego odwiedziliśmy kilka z nich, by pokazać młodym ludziom, jak wygląda praca obuwnika.

Wszystkich gimnazjalistów zainteresowanych zawodem obuwnika zapraszamy do uczestnictwa w XI Targach Edukacyjno-Wydawniczo-Informacyjnych, a także w Dniu Otwartym Szkoły im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wspomniane wydarzenie odbędzie się 27 kwietnia 2015r. w godz. 8:00-16:00. Pragniemy, by w kampanię promocyjną włączyły się wszystkie firmy obuwnicze z rejonu Kalwarii i nie tylko, które chcą szkolić uczniów.

Chcemy pokazać młodym ludziom, stojącym u progu swojej kariery, że warto inwestować w zawód obuwnika, bo to gwarancja stabilnej i dobrze płatnej pracy.

2015-04-11 18:40:50

Plakat_ZS_2015

2015-03-09 20:23:48

MIĘDZYNARODOWE FORUM OBUWIA 2015 - I EDYCJA

CEC - Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego z siedzibą w Brukseli (której członkiem jest Polska Izba Przemysłu Skórzanego) - dotychczasowy organizator Światowego Kongresu Obuwia (zeszłoroczna edycja w Meksyku) inicjuje kolejne wydarzenie, tym razem o nazwie IFF - International Footwear Forum (Międzynarodowe Forum Obuwia).

I edycja forum, które prawdopodobnie na stałe wpisze się w kalendarz branżowych imprez, odbędzie się w Europie. Międzynarodowe Forum Obuwia adresowane jest przede wszystkim do przedstawicieli stowarzyszeń obuwniczych z całego świata i ma na celu promowanie dialogu i współpracy na rzecz globalnych firm.

Wydarzenie odbędzie się 4 września 2015r. w Mediolanie - podczas ostatniego dnia targów Micam - jednej z najbardziej rozpoznawalnych imprez modowo-obuwniczych na świecie.

Wybór Włoch - europejskiego lidera w produkcji obuwia - na gospodarza forum nie jest zatem przypadkowy. Połączenie Międzynarodowego Forum Obuwia z imprezą targową wydaje się być dobrą strategią, gdyż stworzy komfortowe warunki do nawiązania nowych relacji biznesowych i zwróci uwagę całego świata na europejskie produkty.

Motywem przewodnim IFF jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w prowadzeniu działalności gospodarczej na całym świecie, przy zapewnieniu odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw. Pozostałe tematy, będące przedmiotem forum, zostaną ujawnione w najbliższych tygodniach.

2015-05-08 20:23:43

NAPISALI O NAS
W PRZEGLĄDZIE WŁÓKIENNICZYM
WŁÓKNO ODZIEŻ SKÓRA

Zawod obuwnik

2014-12-02 19:53:20

PROJEKT FOOTyWEAR
DOCENIONY NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

W dniu 18 listopada 2014r. w Warszawie odbyło się międzynarodowe spotkanie, tzw. Monitoring Meeting, realizowane w ramach Inicjatywy CORNET, która to koncentruje się na promowaniu ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi oraz stwarzaniu możliwości finansowania badań ze źródeł publicznych na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Celem spotkania było przedstawienie projektów, wybranych przez NCBR i niemieckie biuro inicjatywy CORNET, jako szczególnie interesujących. W tym roku wytypowanych zostało 9 projektów z różnych dziedzin, w grupie których znalazł się również projekt FOOTyWEAR (Flanders/Poland; 13th call) Innovating Footwear Design Based on Biomechanical and Physiological Parameters. Projekt ten jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Koordynator Międzynarodowy - Thomas More University, Geel - Belgia, Koordynator Polski - Polska Izba Przemysłu Skórzanego i Wykonawca Badań - Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi.

Projekt prezentowany był przez p. Bogusława Woźniaka - Dyrektora Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi oraz p. Mariusza Babrala - Wiceprezesa Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego. Prelegenci przedstawili główne założenia projektu, jego znaczenie i możliwości wykorzystania przez przedsiębiorstwa segmentu MŚP branży obuwniczej. Omówili też międzynarodowe znaczenie przedsięwzięcia, które polega przede wszystkim na pokazaniu siły polskiej branży skórzanej, jej dużych możliwości współpracy międzynarodowej - zarówno na polu naukowym, jak i rozwojowym, a także dobre przygotowanie zaplecza badawczego do takiej współpracy.

2014-11-28 17:05:22

ANALIZA STATYSTYCZNA POLSKIEGO SEKTORA SKÓRZANEGO ZA ROK 2013 W PROMOCYJNEJ CENIE

Szanowni Państwo!

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2013. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo-importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Dokładne informacje na temat opracowania uzyskacie Państwo w biurze Izby pod numerem 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl

Analiza obejmuje:

  • Dane produkcyjne sektora skórzanego
  • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
  • Dane eksportowo - importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
  • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
  • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2013
  • Import z Chin w latach 2012/2013
2014-09-22 19:49:25

Zawod obuwnik

RABAT DLA RZECZOZNAWCÓW PIPS

Szanowni Państwo,

Od drugiego półrocza 2014r. obowiązuje 50% obniżenie składki członkowskiej dla wszystkich Rzeczoznawców, będących właścicielami lub pracownikami firm, zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego.

2014-06-17 22:05:05

TAK DLA "MADE IN"
W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w dniu 15 kwietnia 2014r. Parlament Europejski przyjął projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, w tym artykuł 7, mówiący o obowiązkowym wskazywaniu miejsca pochodzenia, tzw. Made in. "Za" oddano 485 głosów, "przeciw" było 130 posłów. To ogromny sukces całej naszej branży!
2014-04-17 19:02:01

MADE IN - PIERWSZY ETAP ZAKOŃCZONY SUKCESEM!

W miesiącach wrzesień - październik Zarząd i Biuro PIPS prowadziły bardzo intensywną kampanię na rzecz wprowadzenia obligatoryjnego oznakowania obuwia znakiem "made in".
2013-11-13 20:59:41

UWAGA!! DYŻUR TELEFONICZNY PREZESA IZBY

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Prezesem Izby Panem Janem Góralczykiem w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 pod nr tel. +48 603 406 301, tel. firmowy: 33 876 55 33.

2012-08-28 23:08:44

Pozostałe wiadomości

IPS
Świat butów
Zdrowa stopa Twojego dziecka
Certyfikat
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
ShoeInfoNet
WMTiW Politechniki Radomskiej
Portal Promocji Eksportu