Forum dyskusyjne
Linki branżowe
Ogłoszenia
Pomoc technologiczna/
Akty i ustawy prawne
Szkolenia
Projekty / dotacje UE

FOOTyWear_Polska

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 września 2015r. (czwartek) biuro Izby będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

2015-08-13 17:12:28

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMÓW
PROMUJĄCYCH ZAWÓD OBUWNIKA

2015-03-25 18:58:59

VII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
ORTHO-SHOES 2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ORTHO-SHOES 2015 pt. "DEFORMACJE I DOLEGLIWOŚCI STÓP - DIAGNOSTYKA, PROFILAKTYKA I NOWOCZESNE METODY LECZENIA".

Organizatorami Konferencji są: Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi Oddział w Krakowie oraz firma INTERSERVIS - Targi REHABILITACJA w Łodzi.

Konferencja odbędzie się w dniach 18 - 19 września 2015r. w Łodzi, podczas Targów REHABILITACJA.

Szczegółowe informacje pod adresem:
http://www.ips.krakow.pl/aktualnosci.html

2015-06-23 18:58:13

TECHNIKUM OBUWNICZE RUSZA PONOWNIE!

W Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w nowym roku szkolnym 2015/2016 - podobnie jak w roku ubiegłym - zostanie uruchomiona pierwsza klasa technikum kształcąca w zawodzie technik obuwnik.
Czego dokonał Zarząd Izby, by umożliwić ponowny nabór?
Odbyliśmy szereg spotkań z dyrektorami placówek gimnazjalnych, jak również z uczniami trzecich klas gimnazjum i ich rodzicami, dystrybuując ulotki i plakaty. Nakręciliśmy drugi film ukazujący pracę obuwnika, który jest dostępny na stronie internetowej PIPS i kanale YouTube.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dotrzeć do świadomości organów władzy, grona pedagogicznego, rodziców i uczniów, że młodzież należy kształcić w zawodzie, na który jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.
W tym samym czasie MEN w ramach projektu "Poznajemy zawody" przygotowało cykl krótkich filmów promujących branżę - dwa z nich zostało zrealizowanych w firmach członkowskich Izby.
Aby lepiej zrozumieć współpracę pracodawców ze szkołami, uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej z inicjatywy MEN oraz Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pn. "Możliwości i korzyści wynikające ze współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi - dziś i jutro". Braliśmy czynny udział w Dniu Otwartym Szkoły im. KEN. Zorganizowaliśmy wycieczki objazdowe do miejscowych zakładów obuwniczych dla uczniów III klas gimnazjum z gminy Kalwaria i okolic. Dla uczniów klasy pierwszej obuwniczej przygotowaliśmy zwiedzanie targów Dni Obuwia Polshoes w Krakowie. Podczas uroczystego zakończenia roku wręczyliśmy nagrody wszystkim uczniom I klasy obuwniczej, a także zaproponowaliśmy im możliwość odbycia praktyk zawodowych w miejscowych zakładach w okresie wakacyjnym.
Co zdaniem Zarządu Izby należałoby usprawnić, by zwiększyć nabór?
Należy zadbać o praktyczną naukę języków obcych, ze szczególnym naciskiem na język włoski.
Zarząd Izby uważa także, że warto zastąpić funkcjonujące obecnie nazewnictwo zawodu technik obuwnik takimi specjalizacjami jak: stylista, projektant, konstruktor, ćwiekacz czubków, - pięt, krojczy, cholewkarz, mechanik itp. Dla każdego specjalisty może to być odrębny zawód, którego nauka powinna odbywać się przez 4 lata - wtedy uczeń miałby możliwość osiągnąć szczyt swojej specjalizacji.
By uczniowie mogli podnosić swoje kwalifikacje, muszą mieć ku temu warunki. Priorytetem jest stworzenie wielostanowiskowej pracowni techniczno-konstrukcyjnej, wraz z odpowiednim programem komputerowym i jego oprzyrządowaniem. Warunki lokalowe są, należy stopniowo wyposażać istniejące pomieszczenia w różne maszyny produkcyjne.
Czy znajdą się na ten szczytny cel środki finansowe?
Zapraszamy do współpracy! Szkoły muszą kształcić fachowców na potrzeby nowoczesnych zakładów.

2015-08-18 19:40:41

Zawod obuwnik

STATYSTYKA RYNKU OBUWNICZEGO
ZA ROK 2014

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2014. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo - importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Dokładne informacje na temat opracowania uzyskacie Państwo w biurze Izby pod numerem 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl.

Analiza obejmuje:

  • Dane produkcyjne sektora skórzanego
  • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
  • Dane eksportowo - importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
  • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
  • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2014
  • Import z Chin w latach 2013/2014
2015-08-18 19:36:45

KONSULTACJE PODSTAWY PROGRAMOWEJ
DO KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

Do końca września 2015r. potrwają konsultacje podstawy programowej do kształcenia w zawodach. Obowiązujące obecnie podstawy programowe dla wszystkich zawodów zostały opracowane w roku 2012. Od ich publikacji upłynęły już trzy lata, w czasie których pojawiły się nowe technologie, a także zmieniły się oczekiwania rynku pracy w stosunku do pracowników. Dzięki Państwa opiniom podstawa programowa ma szansę stać się nowoczesnym dokumentem odpowiadającym na aktualne potrzeby pracodawców i rynku pracy.

Kwestionariusz dostępny w formie elektronicznej znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU): www.opinie.koweziu.edu.pl

2015-07-03 18:06:50

POLSKA WYSPA
NA ZAGRANICZNYCH TARGACH BRANŻOWYCH

Jako Polska Izba Przemysłu Skórzanego uważamy, że należy zwiększyć aktywność w zakresie promocji polskich butów na rynkach europejskich i światowych i dlatego powstała idea zorganizowania - podczas zagranicznych targów branżowych - ekspozycji pod wspólnym szyldem "Polskie obuwie". Przestrzeń skupiać będzie wybraną grupę przedsiębiorstw, przy czym każda z prezentujących się firm będzie mogła zachować autonomię w postaci odrębnego stoiska.

Zauważamy, że część klientów przesuwa swoje zamówienia z rynku azjatyckiego na rynek europejski - to dobry moment, by wykorzystać sprzyjającą nam koniunkturę. Polska nie jest brana pod uwagę na rynku obuwniczym, bo nie inwestuje w promocję. Jesteśmy czwartym w Europie producentem obuwia a nasze produkty są doceniane za wysoką jakość. Z powodzeniem moglibyśmy realizować dostawy dla dużych europejskich kontrahentów.

Żeby nasza inicjatywa przyniosła pożądany efekt, wymagane jest konsekwentne uczestnictwo w kilku następujących po sobie edycjach. Opracowana przez nas strategia powinna być zatem realizowana przez minimum 3-4 lata, co stwarza równocześnie możliwość uzyskania preferencyjnych warunków finansowych dla polskich wystawców.

Podejmijmy ten wspólny wysiłek, abyśmy stali się aktywnym uczestnikiem europejskiego rynku obuwia. Szczegóły organizacyjne, a także wybór konkretnej edycji imprezy targowej zależeć będzie od grupy uczestników. Czekamy na akces producentów.

2015-07-23 21:02:25

NOMINACJA DLA WICEPREZESA PIPS
DR INŻ. BOGUSŁAWA WOŹNIAKA

Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego - dr inż. Bogusław Woźniak z dniem 27 lipca 2015r. objął funkcję Przewodniczącego Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 20 ds. Skóry i Obuwia. Jednocześnie Wiceprezes Woźniak został powołany na członka Rady Sektorowej Sektora Produktów Powszechnego Użytku.

Dr inż. Bogusław Woźniak od 2007r. jest Dyrektorem Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi. Doprowadził do znacznego rozwoju jednostki poprzez przyłączenie w roku 2011 przejętych od Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników laboratoriów akredytowanych, badających między innymi obecność substancji szkodliwych w wyrobach przemysłu skórzanego.
Autor kilkunastu publikacji w czasopismach recenzowanych, znajdujących się na liście filadelfijskiej, kilku rozdziałów w monografiach krajowych i zagranicznych. Współautor 5 patentów. Autor i współautor wielu prac badawczych dla przemysłu obuwniczego. W roku 2013 wyróżniony Złotym Odznaczeniem KOLAGEN - Zasłużony dla Branży Skórzanej.

2015-08-13 21:01:48

UWAGA!! DYŻUR TELEFONICZNY PREZESA IZBY

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Prezesem Izby Panem Janem Góralczykiem w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 pod nr tel. +48 603 406 301, tel. firmowy: 33 876 55 33.

2012-08-28 23:08:44

Pozostałe wiadomości

IPS
Świat butów
Zdrowa stopa Twojego dziecka
Certyfikat
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
ShoeInfoNet
WMTiW Politechniki Radomskiej
Portal Promocji Eksportu