Forum dyskusyjne
Linki branżowe
Ogłoszenia
Pomoc technologiczna/
Akty i ustawy prawne
Szkolenia
Projekty / dotacje UE

FOOTyWear_Polska

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMÓW
PROMUJĄCYCH ZAWÓD OBUWNIKA

2015-03-25 18:58:59

IZBA KOORDYNATOREM PROJEKTU
SHOES MADE IN EU: THE EUROPEAN SHOEMAKER
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Polska Izba Przemysłu Skórzanego otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu pod nazwą "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne. Termin rozpoczęcia projektu to 1 października 2015r.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego programu nauczania w sektorze obuwniczym, dopasowanego do potrzeb współczesnego rynku pracy. Pomysł na projekt wziął się z potrzeby podniesienia kompetencji zawodowych pracowników zatrudnionych w sektorze obuwniczym, a także z konieczności wymiany starzejącej się kadry.

Partnerami Izby w projekcie są: Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi (Polska), Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (Polska), Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego CEC (Belgia), Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (Portugalia), ISC International Shoe Competence Center Pirmasens (Niemcy), CrystalClearSoft Anonymos Etaireia Parochis Ypiresion Logismikou (Grecja) oraz Eurocrea Merchant Srl (Włochy).

Międzynarodowy skład konsorcjum gwarantuje wymianę doświadczeń między zaangażowanymi stronami, co będzie miało bezpośrednie przełożenie m.in. na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesie produkcyjnym, czy na ułatwienie znalezienia zatrudnienia przez uczestników szkolenia.

PIPS jako koordynator będzie prowadzić działania związane z analizą przemysłu obuwniczego, monitorować przebieg projektu i osiągnięte rezultaty oraz wdrożenia pilotażowe, a także zorganizuje dwa spotkania przy "okrągłym stole" na szczeblu międzynarodowym.

W ramach projektu realizowane będzie m.in. szkolenie teoretyczne (za pośrednictwem platformy e-learningowej) oraz szkolenie praktyczne na stanowisku pracy. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie podręcznika do nauki zawodu obuwnika.

Projekt adresowany jest do instytucji edukacyjnych, sektora MŚP oraz stowarzyszeń (zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim), a także do młodych ludzi, chcących szkolić się w zawodzie obuwnika.

2015-09-09 18:42:52

KONKURS O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDROŻENIE CSR
NABÓR III

PARP ogłosiła III nabór wniosków w projekcie KIK/60 "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)" realizowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Nabór wniosków będzie trwał od 11 stycznia do 8 lutego 2016 r.

Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z 5 województw: łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie:
https://csr.parp.gov.pl/index/index/2268
Harmonogram spotkań dla wnioskodawców:
https://csr.parp.gov.pl/index/more/48942.

2015-12-22 21:14:08

ZMIANA FUNKCJONALNOŚCI PKN

Polski Komitet Normalizacyjny www.pkn.pl - jedyna w kraju jednostka uprawniona do zatwierdzania Polskich Norm oraz wdrażania Norm Europejskich do katalogu Polskich Norm - uruchomił platformę internetową o nazwie Wiedza wiedza.pkn.pl. Jest ona źródłem podstawowych informacji o procesie normalizacji. Oferuje e-learningowe szkolenia z tego zakresu. Daje także możliwość bezpłatnej prenumeraty Newslettera Norm. Każdy przedsiębiorca może otrzymywać za pośrednictwem tej usługi informacje o najnowszych opublikowanych Polskich Normach z interesującego go zakresu, a także aktualny program prac normalizacyjnych PKN.
2015-11-30 07:35:27

TECHNIKUM OBUWNICZE RUSZA PONOWNIE!

W Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w nowym roku szkolnym 2015/2016 - podobnie jak w roku ubiegłym - zostanie uruchomiona pierwsza klasa technikum kształcąca w zawodzie technik obuwnik.
Czego dokonał Zarząd Izby, by umożliwić ponowny nabór?
Odbyliśmy szereg spotkań z dyrektorami placówek gimnazjalnych, jak również z uczniami trzecich klas gimnazjum i ich rodzicami, dystrybuując ulotki i plakaty. Nakręciliśmy drugi film ukazujący pracę obuwnika, który jest dostępny na stronie internetowej PIPS i kanale YouTube.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dotrzeć do świadomości organów władzy, grona pedagogicznego, rodziców i uczniów, że młodzież należy kształcić w zawodzie, na który jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.
W tym samym czasie MEN w ramach projektu "Poznajemy zawody" przygotowało cykl krótkich filmów promujących branżę - dwa z nich zostało zrealizowanych w firmach członkowskich Izby.
Aby lepiej zrozumieć współpracę pracodawców ze szkołami, uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej z inicjatywy MEN oraz Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pn. "Możliwości i korzyści wynikające ze współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi - dziś i jutro". Braliśmy czynny udział w Dniu Otwartym Szkoły im. KEN. Zorganizowaliśmy wycieczki objazdowe do miejscowych zakładów obuwniczych dla uczniów III klas gimnazjum z gminy Kalwaria i okolic. Dla uczniów klasy pierwszej obuwniczej przygotowaliśmy zwiedzanie targów Dni Obuwia Polshoes w Krakowie. Podczas uroczystego zakończenia roku wręczyliśmy nagrody wszystkim uczniom I klasy obuwniczej, a także zaproponowaliśmy im możliwość odbycia praktyk zawodowych w miejscowych zakładach w okresie wakacyjnym.
Co zdaniem Zarządu Izby należałoby usprawnić, by zwiększyć nabór?
Należy zadbać o praktyczną naukę języków obcych, ze szczególnym naciskiem na język włoski.
Zarząd Izby uważa także, że warto zastąpić funkcjonujące obecnie nazewnictwo zawodu technik obuwnik takimi specjalizacjami jak: stylista, projektant, konstruktor, ćwiekacz czubków, - pięt, krojczy, cholewkarz, mechanik itp. Dla każdego specjalisty może to być odrębny zawód, którego nauka powinna odbywać się przez 4 lata - wtedy uczeń miałby możliwość osiągnąć szczyt swojej specjalizacji.
By uczniowie mogli podnosić swoje kwalifikacje, muszą mieć ku temu warunki. Priorytetem jest stworzenie wielostanowiskowej pracowni techniczno-konstrukcyjnej, wraz z odpowiednim programem komputerowym i jego oprzyrządowaniem. Warunki lokalowe są, należy stopniowo wyposażać istniejące pomieszczenia w różne maszyny produkcyjne.
Czy znajdą się na ten szczytny cel środki finansowe?
Zapraszamy do współpracy! Szkoły muszą kształcić fachowców na potrzeby nowoczesnych zakładów.

2015-08-18 19:40:41

Zawod obuwnik

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO NA INAUGURACJI INTERNATIONAL FOOTWEAR FORUM 2015

Wiceprezes PIPS - p. Mariusz Babral reprezentował Polską Izbę Przemysłu Skórzanego podczas I edycji International Footwear Forum (Międzynarodowe Forum Obuwia), które odbyło się w dniu 4 września w Mediolanie (Włochy).
2015-09-21 21:38:45

STATYSTYKA RYNKU OBUWNICZEGO
ZA ROK 2014

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2014. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo - importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Dokładne informacje na temat opracowania uzyskacie Państwo w biurze Izby pod numerem 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl.

Analiza obejmuje:

  • Dane produkcyjne sektora skórzanego
  • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
  • Dane eksportowo - importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
  • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
  • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2014
  • Import z Chin w latach 2013/2014
2015-08-18 19:36:45

UWAGA!! DYŻUR TELEFONICZNY PREZESA IZBY

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Prezesem Izby Panem Janem Góralczykiem w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 pod nr tel. +48 603 406 301, tel. firmowy: 33 876 55 33.

2012-08-28 23:08:44

Pozostałe wiadomości

IPS
M.B.Market Ltd.
Świat butów
Zdrowa stopa Twojego dziecka
Certyfikat
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
ShoeInfoNet
WMTiW Politechniki Radomskiej
Portal Promocji Eksportu