Forum dyskusyjne
Linki branżowe
Ogłoszenia
Pomoc technologiczna/
Akty i ustawy prawne
Szkolenia
Projekty / dotacje UE

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2016 r. (poniedziałek) biuro Izby będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

2016-03-24 20:25:06

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMÓW
PROMUJĄCYCH ZAWÓD OBUWNIKA

2015-03-25 18:58:59

WYBORY WŁADZ
POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

W dniu 7 czerwca 2016r. (wtorek) o godz. 11:00 w Łodzi odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, podczas którego zostaną wybrane władze PIPS na kolejną 4-letnią kadencję.

2016-04-19 20:25:18

"RYŁKO" NA MISJI GOSPODARCZEJ W KAZACHSTANIE

Członek Izby - firma "Ryłko" z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, która od 1964r. specjalizuje się w produkcji obuwia skórzanego, jako jedyna reprezentowała Polskę podczas pierwszej europejskiej misji gospodarczej do Ałmaty (Kazachstan) w dniach 4-5 kwietnia 2016r. We wspomnianej misji, której zadaniem było wsparcie internacjonalizacji branżowych przedsiębiorstw sektora MŚP, łącznie uczestniczyło 36 europejskich firm obuwniczych z Hiszpanii, Grecji, Włoch, Francji, Holandii, Austrii, Polski i Portugalii. Po stronie kazachskiej udział wzięli detaliści, dystrybutorzy i importerzy, jak również przedstawiciele lokalnych mediów, izb, stowarzyszeń i organów rządowych.

Wydarzenie swoją obecnością uświetnił także p. Włodzimierz Kurowski - Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu i Kirgiskiej Republice.

Z uwagi na fakt, że Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego (CEC), której Izba jest stałym członkiem, po raz pierwszy zorganizowała misję gospodarczą do krajów trzecich, całe przedsięwzięcie poprzedzone było rzetelnym badaniem rynku kazachskiego pod kątem określenia produktów europejskich poszukiwanych przez tamtejszych konsumentów.

Mimo, iż stolicą Kazachstanu jest Astana, Ałmaty pozostają głównym ośrodkiem gospodarczym, biznei kulturalnym, a także największym miastem pod względem liczby ludności. W dniu 20 stycznia 2015r. podpisana została poszerzona umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy UE a Kazachstanem, co ułatwić ma przepływ handlu i inwestycji. Choć eksport obuwia z UE do Kazachstanu w latach 2010-2014 odnotował aż czterokrotny wzrost, europejskie obuwie nadal jest tam jednym z najbardziej poszukiwanych dóbr.

W pierwszym dniu misji europejskie firmy miały okazję odwiedzić trzy największe kazachskie centra handlowe. Drugi dzień poświęcony był prezentacji europejskich produktów tamtejszym firmom podczas wystawy w Ritz Carlton Hotel w Ałmaty.

Wszelkie koszty organizacyjne związane z udziałem w misji (poza podróżą, zakwaterowaniem i transportem wzorów) zostały sfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach kampanii "European Footwear: More than Fashion".

Dzięki udziałowi w misji udało się zdobyć wiedzę na temat sytuacji makroekonomicznej w Kazachstanie i realiów funkcjonowania tamtejszego rynku obuwniczego - przyznaje Pan Daniel Kordjak - Export Manager w firmie "Ryłko" Choć nie da się ukryć, że kryzys związany ze spadkiem cen ropy i gazu, który dotknął Rosję, odbił się szerokim echem po wszystkich krajach obszaru postradzieckiego, wydaje się, że jest to dobry moment na nawiązanie współpracy biznesowej.

Zobacz zdjęcia

2016-04-25 21:47:44

ZOSTAŃ OBUWNIKIEM
PRZYJDŹ NA DZIEŃ OTWARTY

Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017 do klas:

 • 4-letniego Technikum - kształcącego w zawodzie technik obuwnik
 • 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej - o specjalności obuwnik

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym Szkoły, który odbędzie się 21 kwietnia 2016r. /czwartek/ w godz. 9:00-14:00 w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, Al. Jana Pawła II 3.

Więcej szczegółów pod adresem:
http://www.zsken.edu.pl

2016-04-11 07:32:21

SĄD POLUBOWNY PRZY PIPS

Uprzejmie informujemy, że od dnia 9.02.2016r. funkcjonuje Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego, prowadzony przez Mediacja i Arbitraż spółka z o.o.

Podstawowe korzyści z tytułu skorzystania z usług Sądu Polubownego przy PIPS, prowadzonego przez Mediacja i Arbitraż spółka z o.o. to:

 • zachowanie koncyliacyjności,
 • szybkość postępowania - prawomocne rozstrzygnięcie aktualnie średnio w 19 dni zamiast dwóch i pół roku,
 • niższa opłata sądowa - 4% (+ VAT) zamiast 5%,
 • pełna poufność postępowania,
 • rozstrzyganie przez specjalistów obeznanych z daną problematyką.

Więcej na ten temat w zakładce Sąd Polubowny oraz na stronie www.meiar.pl

2016-03-07 20:21:38

MIĘDZYNARODOWE FORUM OBUWIA
II EDYCJA

Zachęcona pozytywnym przyjęciem I Międzynarodowego Forum Obuwia, które odbyło się 4 września 2015r. w Mediolanie, Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego (CEC) przy wsparciu FDRA przystępuje do organizacji II edycji tego wydarzenia. Główną ideą forum jest wzmocnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami krajowych stowarzyszeń obuwniczych z całego świata. Tegoroczne spotkanie odbędzie się 9 czerwca 2016r. w Nowym Jorku, podczas ostatniego dnia targów Ffany.

Rejestracja:
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ec8pet9ke4b8b340&oseq=&c=&ch=

Program.pdf

2016-04-19 20:26:23

IZBA KOORDYNATOREM PROJEKTU
SHOES MADE IN EU: THE EUROPEAN SHOEMAKER
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Polska Izba Przemysłu Skórzanego otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu pod nazwą "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne. Termin rozpoczęcia projektu to 1 października 2015r.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego programu nauczania w sektorze obuwniczym, dopasowanego do potrzeb współczesnego rynku pracy. Pomysł na projekt wziął się z potrzeby podniesienia kompetencji zawodowych pracowników zatrudnionych w sektorze obuwniczym, a także z konieczności wymiany starzejącej się kadry.

Partnerami Izby w projekcie są: Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi (Polska), Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (Polska), Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego CEC (Belgia), Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (Portugalia), ISC International Shoe Competence Center Pirmasens (Niemcy), CrystalClearSoft Anonymos Etaireia Parochis Ypiresion Logismikou (Grecja) oraz Eurocrea Merchant Srl (Włochy).

Międzynarodowy skład konsorcjum gwarantuje wymianę doświadczeń między zaangażowanymi stronami, co będzie miało bezpośrednie przełożenie m.in. na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesie produkcyjnym, czy na ułatwienie znalezienia zatrudnienia przez uczestników szkolenia.

PIPS jako koordynator będzie prowadzić działania związane z analizą przemysłu obuwniczego, monitorować przebieg projektu i osiągnięte rezultaty oraz wdrożenia pilotażowe, a także zorganizuje dwa spotkania przy "okrągłym stole" na szczeblu międzynarodowym.

W ramach projektu realizowane będzie m.in. szkolenie teoretyczne (za pośrednictwem platformy e-learningowej) oraz szkolenie praktyczne na stanowisku pracy. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie podręcznika do nauki zawodu obuwnika.

Projekt adresowany jest do instytucji edukacyjnych, sektora MŚP oraz stowarzyszeń (zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim), a także do młodych ludzi, chcących szkolić się w zawodzie obuwnika.

2015-09-09 18:42:52

Zawod obuwnik

STATYSTYKA RYNKU OBUWNICZEGO
ZA ROK 2014

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2014. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo - importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Dokładne informacje na temat opracowania uzyskacie Państwo w biurze Izby pod numerem 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl.

Analiza obejmuje:

 • Dane produkcyjne sektora skórzanego
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
 • Dane eksportowo - importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
 • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
 • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2014
 • Import z Chin w latach 2013/2014
2015-08-18 19:36:45

UWAGA!! DYŻUR TELEFONICZNY PREZESA IZBY

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Prezesem Izby Panem Janem Góralczykiem w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 pod nr tel. +48 603 406 301, tel. firmowy: 33 876 55 33.

2012-08-28 23:08:44

Pozostałe wiadomości

IPS
M.B.Market Ltd.
Świat butów
Zdrowa stopa Twojego dziecka
Certyfikat
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
ShoeInfoNet
WMTiW Politechniki Radomskiej
Portal Promocji Eksportu