Forum dyskusyjne
Linki branżowe
Ogłoszenia
Pomoc technologiczna/
Akty i ustawy prawne
Szkolenia
Projekty / dotacje UE

FOOTyWear_Polska

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMÓW
PROMUJĄCYCH ZAWÓD OBUWNIKA

2015-03-25 18:58:59

IZBA KOORDYNATOREM PROJEKTU
SHOES MADE IN EU: THE EUROPEAN SHOEMAKER
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Polska Izba Przemysłu Skórzanego otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu pod nazwą "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne. Termin rozpoczęcia projektu to 1 października 2015r.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego programu nauczania w sektorze obuwniczym, dopasowanego do potrzeb współczesnego rynku pracy. Pomysł na projekt wziął się z potrzeby podniesienia kompetencji zawodowych pracowników zatrudnionych w sektorze obuwniczym, a także z konieczności wymiany starzejącej się kadry.

Partnerami Izby w projekcie są: Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi (Polska), Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (Polska), Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego CEC (Belgia), Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (Portugalia), ISC International Shoe Competence Center Pirmasens (Niemcy), CrystalClearSoft Anonymos Etaireia Parochis Ypiresion Logismikou (Grecja) oraz Eurocrea Merchant Srl (Włochy).

Międzynarodowy skład konsorcjum gwarantuje wymianę doświadczeń między zaangażowanymi stronami, co będzie miało bezpośrednie przełożenie m.in. na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesie produkcyjnym, czy na ułatwienie znalezienia zatrudnienia przez uczestników szkolenia.

PIPS jako koordynator będzie prowadzić działania związane z analizą przemysłu obuwniczego, monitorować przebieg projektu i osiągnięte rezultaty oraz wdrożenia pilotażowe, a także zorganizuje dwa spotkania przy "okrągłym stole" na szczeblu międzynarodowym.

W ramach projektu realizowane będzie m.in. szkolenie teoretyczne (za pośrednictwem platformy e-learningowej) oraz szkolenie praktyczne na stanowisku pracy. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie podręcznika do nauki zawodu obuwnika.

Projekt adresowany jest do instytucji edukacyjnych, sektora MŚP oraz stowarzyszeń (zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim), a także do młodych ludzi, chcących szkolić się w zawodzie obuwnika.

2015-09-09 18:42:52

BEZPŁATNA PREZENTACJA CZŁONKÓW PIPS
PODCZAS II EDYCJI
FAST TEXTILE
25-27 LISTOPADA 2015 - RZGÓW

ptak-expo

W dniach 25-27 listopada 2015 w Ptak Fashion City w Rzgowie koło Łodzi po raz drugi odbędzie się największe w Polsce wydarzenie w branży tekstylnej.

Fast Textile to targi tkanin, dodatków, przędzy, maszyn i firm usługowych, które gromadzą krajowych i zagranicznych producentów, dystrybutorów, importerów tekstyliów, odzieży i obuwia.

Podczas najbliższej edycji targów swoje produkty i usługi zaprezentuje 250 firm z Polski i z zagranicy. Wśród wystawców są m.in. Colourama, Union Knopf, Sico Polska, Conti Fibre, Polska Izba Przemysłu Skórzanego, Instytut Przemysłu Skórzanego oraz wiele innych.

Pełną lista wystawców oraz informacje szczegółowe znajdą Państwo na stronie www.fasttextile.com.

Podczas najbliższej edycji targów członkowie Izby będą mieli możliwość bezpłatnej prezentacji swoich firm w formie broszur, ulotek, katalogów czy pojedynczych wzorów kolekcji na wspólnym stoisku Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego i Instytutu Przemysłu Skórzanego.

2015-11-03 21:33:00

TECHNIKUM OBUWNICZE RUSZA PONOWNIE!

W Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w nowym roku szkolnym 2015/2016 - podobnie jak w roku ubiegłym - zostanie uruchomiona pierwsza klasa technikum kształcąca w zawodzie technik obuwnik.
Czego dokonał Zarząd Izby, by umożliwić ponowny nabór?
Odbyliśmy szereg spotkań z dyrektorami placówek gimnazjalnych, jak również z uczniami trzecich klas gimnazjum i ich rodzicami, dystrybuując ulotki i plakaty. Nakręciliśmy drugi film ukazujący pracę obuwnika, który jest dostępny na stronie internetowej PIPS i kanale YouTube.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dotrzeć do świadomości organów władzy, grona pedagogicznego, rodziców i uczniów, że młodzież należy kształcić w zawodzie, na który jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.
W tym samym czasie MEN w ramach projektu "Poznajemy zawody" przygotowało cykl krótkich filmów promujących branżę - dwa z nich zostało zrealizowanych w firmach członkowskich Izby.
Aby lepiej zrozumieć współpracę pracodawców ze szkołami, uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej z inicjatywy MEN oraz Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pn. "Możliwości i korzyści wynikające ze współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi - dziś i jutro". Braliśmy czynny udział w Dniu Otwartym Szkoły im. KEN. Zorganizowaliśmy wycieczki objazdowe do miejscowych zakładów obuwniczych dla uczniów III klas gimnazjum z gminy Kalwaria i okolic. Dla uczniów klasy pierwszej obuwniczej przygotowaliśmy zwiedzanie targów Dni Obuwia Polshoes w Krakowie. Podczas uroczystego zakończenia roku wręczyliśmy nagrody wszystkim uczniom I klasy obuwniczej, a także zaproponowaliśmy im możliwość odbycia praktyk zawodowych w miejscowych zakładach w okresie wakacyjnym.
Co zdaniem Zarządu Izby należałoby usprawnić, by zwiększyć nabór?
Należy zadbać o praktyczną naukę języków obcych, ze szczególnym naciskiem na język włoski.
Zarząd Izby uważa także, że warto zastąpić funkcjonujące obecnie nazewnictwo zawodu technik obuwnik takimi specjalizacjami jak: stylista, projektant, konstruktor, ćwiekacz czubków, - pięt, krojczy, cholewkarz, mechanik itp. Dla każdego specjalisty może to być odrębny zawód, którego nauka powinna odbywać się przez 4 lata - wtedy uczeń miałby możliwość osiągnąć szczyt swojej specjalizacji.
By uczniowie mogli podnosić swoje kwalifikacje, muszą mieć ku temu warunki. Priorytetem jest stworzenie wielostanowiskowej pracowni techniczno-konstrukcyjnej, wraz z odpowiednim programem komputerowym i jego oprzyrządowaniem. Warunki lokalowe są, należy stopniowo wyposażać istniejące pomieszczenia w różne maszyny produkcyjne.
Czy znajdą się na ten szczytny cel środki finansowe?
Zapraszamy do współpracy! Szkoły muszą kształcić fachowców na potrzeby nowoczesnych zakładów.

2015-08-18 19:40:41

Zawod obuwnik

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
NA INAUGURACJI INTERNATIONAL FOOTWEAR FORUM 2015

Wiceprezes PIPS - p. Mariusz Babral reprezentował Polską Izbę Przemysłu Skórzanego podczas I edycji International Footwear Forum (Międzynarodowe Forum Obuwia), które odbyło się w dniu 4 września w Mediolanie (Włochy). Wydarzenie powstało z inicjatywy Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego CEC. Forum powołane zostało jako miejsce spotkań przedstawicieli stowarzyszeń obuwniczych z całego świata i ma na celu promowanie dialogu i współpracy na rzecz globalnych firm. W pierwszej edycji udział wzięli przedstawiciele 16 krajów: Argentyny, Bangladeszu, Brazylii, Chile, Francji, Hiszpanii, Hongkongu (Chiny), Malezji, Meksyku, Polski, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Dyskusja przy "okrągłym stole" zgromadziła około 30 uczestników. Głównymi tematami poruszanymi podczas forum były: rola stowarzyszeń branżowych w reagowaniu na potrzeby firm w zmieniającym się świecie, internacjonalizacja sektora MŚP, społeczna odpowiedzialność w łańcuchu dostaw, a także e-commerce. Forum stanowi doskonałą okazję do wymiany spostrzeżeń na temat problemów, z jakimi borykają się federacje obuwnicze z całego świata. Mamy nadzieję, że pierwsza edycja tego przedsięwzięcia zapoczątkuje potrzebę organizacji podobnych sesji w przyszłości.

IFF_2015_01 IFF_2015_02

2015-09-21 21:38:45

STATYSTYKA RYNKU OBUWNICZEGO
ZA ROK 2014

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2014. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo - importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Dokładne informacje na temat opracowania uzyskacie Państwo w biurze Izby pod numerem 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl.

Analiza obejmuje:

  • Dane produkcyjne sektora skórzanego
  • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
  • Dane eksportowo - importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
  • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
  • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2014
  • Import z Chin w latach 2013/2014
2015-08-18 19:36:45

POLSKA WYSPA
NA ZAGRANICZNYCH TARGACH BRANŻOWYCH

Jako Polska Izba Przemysłu Skórzanego uważamy, że należy zwiększyć aktywność w zakresie promocji polskich butów na rynkach europejskich i światowych i dlatego powstała idea zorganizowania - podczas zagranicznych targów branżowych - ekspozycji pod wspólnym szyldem "Polskie obuwie". Przestrzeń skupiać będzie wybraną grupę przedsiębiorstw, przy czym każda z prezentujących się firm będzie mogła zachować autonomię w postaci odrębnego stoiska.

Zauważamy, że część klientów przesuwa swoje zamówienia z rynku azjatyckiego na rynek europejski - to dobry moment, by wykorzystać sprzyjającą nam koniunkturę. Polska nie jest brana pod uwagę na rynku obuwniczym, bo nie inwestuje w promocję. Jesteśmy czwartym w Europie producentem obuwia a nasze produkty są doceniane za wysoką jakość. Z powodzeniem moglibyśmy realizować dostawy dla dużych europejskich kontrahentów.

Żeby nasza inicjatywa przyniosła pożądany efekt, wymagane jest konsekwentne uczestnictwo w kilku następujących po sobie edycjach. Opracowana przez nas strategia powinna być zatem realizowana przez minimum 3-4 lata, co stwarza równocześnie możliwość uzyskania preferencyjnych warunków finansowych dla polskich wystawców.

Podejmijmy ten wspólny wysiłek, abyśmy stali się aktywnym uczestnikiem europejskiego rynku obuwia. Szczegóły organizacyjne, a także wybór konkretnej edycji imprezy targowej zależeć będzie od grupy uczestników. Czekamy na akces producentów.

2015-07-23 21:02:25

UWAGA!! DYŻUR TELEFONICZNY PREZESA IZBY

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Prezesem Izby Panem Janem Góralczykiem w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 pod nr tel. +48 603 406 301, tel. firmowy: 33 876 55 33.

2012-08-28 23:08:44

Pozostałe wiadomości

IPS
M.B.Market Ltd.
Świat butów
Zdrowa stopa Twojego dziecka
Certyfikat
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
ShoeInfoNet
WMTiW Politechniki Radomskiej
Portal Promocji Eksportu