Forum dyskusyjne
Linki branżowe
Ogłoszenia
Pomoc technologiczna/
Akty i ustawy prawne
Szkolenia
Projekty / dotacje UE

FOOTyWear_Polska

UWAGA

Uprzejmie informujemy, że w dniach 6-17 lipca 2015r. biuro Izby będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

2015-06-30 17:12:28

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMÓW
PROMUJĄCYCH ZAWÓD OBUWNIKA

2015-03-25 18:58:59

KONSULTACJE PODSTAWY PROGRAMOWEJ
DO KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

Do końca września 2015r. potrwają konsultacje podstawy programowej do kształcenia w zawodach. Obowiązujące obecnie podstawy programowe dla wszystkich zawodów zostały opracowane w roku 2012. Od ich publikacji upłynęły już trzy lata, w czasie których pojawiły się nowe technologie, a także zmieniły się oczekiwania rynku pracy w stosunku do pracowników. Dzięki Państwa opiniom podstawa programowa ma szansę stać się nowoczesnym dokumentem odpowiadającym na aktualne potrzeby pracodawców i rynku pracy.

Kwestionariusz dostępny w formie elektronicznej znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU): www.opinie.koweziu.edu.pl

2015-07-03 18:06:50

BRANŻOWY AKCENT
NA GALI
KULTURA NAUKA I BIZNES W ŁÓDZKIEM

W dniu 15 czerwca 2015r. w Hali Expo w Łodzi odbyła się druga gala "Kultura Nauka i Biznes w Łódzkiem" pod honorowym patronatem Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej i Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia. Wspomniana gala jest częścią cyklicznego programu TVP ŁÓDŹ, prezentującego region i jego osiągnięcia. Przedsięwzięcie jest spotkaniem aktywnych i twórczych ludzi kultury, nauki, biznesu i polityki.

Tym razem dział nauka reprezentowany był przez Instytut Przemysłu Skórzanego i Polską Izbę Przemysłu Skórzanego - jako ośrodki podtrzymujące tradycje przemysłu skórzanego w regionie łódzkim oraz zaproszonych gości: firmy Artplast i Granpol - przetwórstwo tworzyw sztucznych, Fagum-Stomil, Łukpol i Medibut - producenci obuwia oraz Chemipol - dostawcy chemikaliów i środków pomocniczych. W czasie spotkania wymieniono wiele cennych uwag dotyczących znaczenia branży skórzanej w regionie łódzkim, również jako jednego z filarów przyznanego przez NCBR Programu Strategicznego INNOVATEX.

Reportaż z gali emitowany będzie w TVP Łódź 22 czerwca 2015r. (poniedziałek) o godz. 20:30 oraz 29 czerwca 2015r. (poniedziałek) o godz. 20:30.

2015-06-17 22:23:39

KONIECZNY NOWY NABÓR DO SZKOŁY OBUWNICZEJ

Uprzejmie informujemy, że dzięki staraniom Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, a także przychylności władz i zakładów z rejonu powiatu wadowickiego, po kilkunastu latach nieobecności do Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej powróciła możliwość nauki zawodu obuwnika. W roku szkolnym 2014/2015 została uruchomiona klasa pierwsza.

W ostatnich latach zawód obuwnika był niedoceniany. Tym samym zwiększyło się zapotrzebowanie na fachowców w tej branży.

W roku 2015/2016 rozpoczyna się już drugi nabór do technikum kształcącego w zawodzie technik obuwnik w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ponawiamy również rekrutację do klasy o profilu obuwnik w Zasadniczej Szkole Zawodowej, w której na praktyczną naukę zawodu przeznaczone jest więcej godzin. Ta forma kształcenia daje dodatkowe możliwości - uczniowie już od pierwszej klasy mają możliwość zatrudnienia. Po ukończeniu nauki w ZSZ istnieje szansa przedłużenia umowy o pracę lub założenia własnej działalności.

Zarówno absolwent Technikum, jak i ZSZ Obuwnik jest przygotowany do wykonywania swojego zawodu i posiada umiejętności z zakresu technologii, materiałoznawstwa i maszynoznawstwa obuwniczego, cholewkarstwa, produkcji kopyt, spodów, podeszew, podpodeszew, zakładek, obcasów; może też rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie obsługi programów komputerowych sterujących maszynami oraz projektować własne wzory obuwia.

Program nauczania w technikum umożliwia zdobycie międzynarodowych kwalifikacji zawodowych w dwóch specjalizacjach:

  1. Wytwarzanie obuwia
  2. Organizacja i procesy wytwarzania obuwia.

Uczniowie szkoły odbywają praktyki zawodowe w miejscowych zakładach obuwniczych. Warto podkreślić, że na terenie powiatu wadowickiego i gminy Kalwaria Zebrzydowska znajdują się liczne zakłady obuwnicze, hurtownie oraz sklepy branży obuwniczo - skórzanej, oferujące zatrudnienie po osiągnięciu kwalifikacji technika obuwnika. Zakłady te to w większości nowoczesne przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku. Przy okazji realizacji filmu promocyjnego odwiedziliśmy kilka z nich, by pokazać młodym ludziom, jak wygląda praca obuwnika.

Chcemy pokazać młodym ludziom, stojącym u progu swojej kariery, że warto inwestować w zawód obuwnika, bo to gwarancja stabilnej i dobrze płatnej pracy.

2015-04-11 18:40:50

VII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
ORTHO-SHOES 2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ORTHO-SHOES 2015 pt. "DEFORMACJE I DOLEGLIWOŚCI STÓP - DIAGNOSTYKA, PROFILAKTYKA I NOWOCZESNE METODY LECZENIA".

Organizatorami Konferencji są: Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi Oddział w Krakowie oraz firma INTERSERVIS - Targi REHABILITACJA w Łodzi.

Konferencja odbędzie się w dniach 18 - 19 września 2015r. w Łodzi, podczas Targów REHABILITACJA.

Szczegółowe informacje pod adresem:
http://www.ips.krakow.pl/aktualnosci.html

2015-06-23 18:58:13

Plakat_ZS_2015

2015-03-09 20:23:48

MIĘDZYNARODOWE FORUM OBUWIA 2015 - I EDYCJA

CEC - Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego z siedzibą w Brukseli (której członkiem jest Polska Izba Przemysłu Skórzanego) - dotychczasowy organizator Światowego Kongresu Obuwia (zeszłoroczna edycja w Meksyku) inicjuje kolejne wydarzenie, tym razem o nazwie IFF - International Footwear Forum (Międzynarodowe Forum Obuwia).

I edycja forum, które prawdopodobnie na stałe wpisze się w kalendarz branżowych imprez, odbędzie się w Europie. Międzynarodowe Forum Obuwia adresowane jest przede wszystkim do przedstawicieli stowarzyszeń obuwniczych z całego świata i ma na celu promowanie dialogu i współpracy na rzecz globalnych firm.

Wydarzenie odbędzie się 4 września 2015r. w Mediolanie - podczas ostatniego dnia targów Micam - jednej z najbardziej rozpoznawalnych imprez modowo-obuwniczych na świecie.

Wybór Włoch - europejskiego lidera w produkcji obuwia - na gospodarza forum nie jest zatem przypadkowy. Połączenie Międzynarodowego Forum Obuwia z imprezą targową wydaje się być dobrą strategią, gdyż stworzy komfortowe warunki do nawiązania nowych relacji biznesowych i zwróci uwagę całego świata na europejskie produkty.

Program.pdf

2015-05-08 20:23:43

NAPISALI O NAS
W PRZEGLĄDZIE WŁÓKIENNICZYM
WŁÓKNO ODZIEŻ SKÓRA

Zawod obuwnik

2014-12-02 19:53:20

PROJEKT FOOTyWEAR
DOCENIONY NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

W dniu 18 listopada 2014r. w Warszawie odbyło się międzynarodowe spotkanie, tzw. Monitoring Meeting, realizowane w ramach Inicjatywy CORNET, która to koncentruje się na promowaniu ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi oraz stwarzaniu możliwości finansowania badań ze źródeł publicznych na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Celem spotkania było przedstawienie projektów, wybranych przez NCBR i niemieckie biuro inicjatywy CORNET, jako szczególnie interesujących. W tym roku wytypowanych zostało 9 projektów z różnych dziedzin, w grupie których znalazł się również projekt FOOTyWEAR (Flanders/Poland; 13th call) Innovating Footwear Design Based on Biomechanical and Physiological Parameters. Projekt ten jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Koordynator Międzynarodowy - Thomas More University, Geel - Belgia, Koordynator Polski - Polska Izba Przemysłu Skórzanego i Wykonawca Badań - Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi.

Projekt prezentowany był przez p. Bogusława Woźniaka - Dyrektora Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi oraz p. Mariusza Babrala - Wiceprezesa Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego. Prelegenci przedstawili główne założenia projektu, jego znaczenie i możliwości wykorzystania przez przedsiębiorstwa segmentu MŚP branży obuwniczej. Omówili też międzynarodowe znaczenie przedsięwzięcia, które polega przede wszystkim na pokazaniu siły polskiej branży skórzanej, jej dużych możliwości współpracy międzynarodowej - zarówno na polu naukowym, jak i rozwojowym, a także dobre przygotowanie zaplecza badawczego do takiej współpracy.

2014-11-28 17:05:22

Zawod obuwnik

RABAT DLA RZECZOZNAWCÓW PIPS

Szanowni Państwo,

Od drugiego półrocza 2014r. obowiązuje 50% obniżenie składki członkowskiej dla wszystkich Rzeczoznawców, będących właścicielami lub pracownikami firm, zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego.

2014-06-17 22:05:05

TAK DLA "MADE IN"
W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w dniu 15 kwietnia 2014r. Parlament Europejski przyjął projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, w tym artykuł 7, mówiący o obowiązkowym wskazywaniu miejsca pochodzenia, tzw. Made in. "Za" oddano 485 głosów, "przeciw" było 130 posłów. To ogromny sukces całej naszej branży!
2014-04-17 19:02:01

UWAGA!! DYŻUR TELEFONICZNY PREZESA IZBY

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Prezesem Izby Panem Janem Góralczykiem w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 pod nr tel. +48 603 406 301, tel. firmowy: 33 876 55 33.

2012-08-28 23:08:44

Pozostałe wiadomości

IPS
Świat butów
Zdrowa stopa Twojego dziecka
Certyfikat
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
ShoeInfoNet
WMTiW Politechniki Radomskiej
Portal Promocji Eksportu