Forum dyskusyjne
Linki branżowe
Ogłoszenia
Pomoc technologiczna/
Akty i ustawy prawne
Szkolenia
Projekty / dotacje UE

FOOTyWear_Polska

SPOT PROMUJĄCY ZAWÓD OBUWNIKA

2014-03-21 18:58:59

bama...
POLSKA Sp. z o.o.

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą branży obuwniczej i chemicznej należącą do międzynarodowej firmy rodzinnej S.C. Johnson.
S.C. Johnson jest jednym z największych producentów wiodących marek gospodarstwa domowego.
Do naszego zakładu pracy w Gorzowie Wielkopolskim poszukujemy osoby o profilu:

INŻYNIER OBUWNIK

Zakres odpowiedzialności:

 • uczestnictwo w projektach dotyczących rozwoju nowych wyrobów
 • opracowywanie specyfikacji wyrobów
 • kontakt z dostawcami w zakresie specyfikacji nowych materiałów oraz form nowych wyrobów
 • techniczne wsparcie w zakresie projektowania i produkcji wyznaczonych wyrobów
 • próby laboratoryjne nowych wyrobów.

Wymagania:

 • wymagane wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: technologia obuwia lub materiałoznawstwo, towaroznawstwo)
 • wiedza i doświadczenie w zakresie materiałów: tekstylia, skóra, tworzywa sztuczne, wielowarstwowe materiały formowane
 • umiejętność wyznaczania krytycznych parametrów wyrobu oraz tworzenia specyfikacji jakościowych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność koncepcyjnego myślenia, dynamika i energia w działaniu
 • znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w międzynarodowej, innowacyjnej organizacji
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Dostęp do szerokiej oferty szkoleń rozwijających kompetencje
 • Zatrudnienie na czas określony w ramach umowy o pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie kompletu dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres:

Bama Polska Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 6a
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7237 214
lub na adres e-mail:
PLrekrutacja@scj.com

Prosimy o załączenie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.97 Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 ze zm."

bama

2014-07-20 22:52:55

Zawod obuwnik

5 ŚWIATOWY KONGRES OBUWIA

Polska Izba Przemysłu Skórzanego jako członek CEC - Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego - serdecznie zaprasza do udziału w 5 Światowym Kongresie Obuwia, który odbędzie się w mieście León (Meksyk) w dniach 24-25 listopada 2014r.

CEC - organizator Kongresu, zrzesza w swoich strukturach stowarzyszenia i federacje z krajów Unii Europejskiej, reprezentujące sektor obuwniczy. Głównym celem organizacji jest:

 • promocja i ochrona interesów przemysłu obuwniczego,
 • wspieranie innowacyjnych badań, m.in. poprzez uczestnictwo w projektach unijnych, które mogą pomóc sektorowi w dostosowaniu się do nowych wyzwań globalnego rynku,
 • stworzenie platformy wymiany informacji między europejskimi producentami obuwia,
 • zwiększenie współpracy na rzecz zatrudnienia i inicjatyw szkoleniowych w sektorze.

Światowy Kongres Obuwia to jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń w branży, którego priorytetami są wytyczenie kierunków rozwoju przemysłu obuwniczego oraz umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy liderami z całego świata.

Tegoroczna edycja poświęcona będzie zagadnieniom takim jak:

 • Globalny konsument obuwia i jego oczekiwania (siła marki, strategia segmentacji rynku)
 • Dostęp do rynku (kanały dystrybucji)
 • Produkcja (decentralizacja, relokacja, offshoring, outsourcing)

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej Kongresu:
www.worldfootwearcongressleon2014.com

2014-07-09 21:25:49

PRZETARG NA OBUWIE SPECJALISTYCZNE

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej (Ministerstvo vnútra SR) ogłosiło przetarg publiczny na dostawę obuwia ze skórzanymi cholewkami dla słowackich policjantów i ratowników.
Wartość przetargu to 14,49 milionów Euro + VAT. Termin składania ofert upływa 19 sierpnia 2014 o godz. 10:00.

Tekst ogłoszenia, zawierający bliższą specyfikację, znajdziecie Państwo w Dzienniku Urzędowym Przetargów Publicznych UE:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228544-2014:TEXT:PL:HTML&src=0

2014-07-09 20:36:30

RABAT DLA RZECZOZNAWCÓW PIPS

Szanowni Państwo,

Od drugiego półrocza 2014r. obowiązuje 50% obniżenie składki członkowskiej dla wszystkich Rzeczoznawców, będących właścicielami lub pracownikami firm, zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego.

2014-06-17 22:05:05

TAK DLA "MADE IN"
W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w dniu 15 kwietnia 2014r. Parlament Europejski przyjął projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, w tym artykuł 7, mówiący o obowiązkowym wskazywaniu miejsca pochodzenia, tzw. Made in. "Za" oddano 485 głosów, "przeciw" było 130 posłów. To ogromny sukces całej naszej branży!
2014-04-17 19:02:01

UWAGA: NABÓR DO SZKOŁY OBUWNICZEJ

PIPS podejmuje starania w zakresie dotarcia do uczniów III klas gimnazjum i ich rodziców z okolic Kalwarii Zebrzydowskiej i powiatu wadowickiego z informacją o naborze do klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w specjalności OBUWNIK w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej w roku szkolnym 2014/2015 oraz do wszystkich w całej Polsce za pośrednictwem strony internetowej www.pips.pl. Bieżące sprawozdania z naboru zamieszczane są w rubryce "Wieści z PIPS" w magazynie "Świat Butów".

Producenci deklarują gotowość do przekazania swojej wiedzy a także wolę przyjęcia na praktyki zawodowe uczniów, którzy wyrażą chęć podjęcia pracy w ich zakładzie po ukończeniu nauki.

Nauka przedmiotów zawodowych z programem dostosowanym do wymogów i potrzeb zakładów produkcyjnych.

Nauka teoretyczna na poziomie zapewniającym uczniowi możliwość kontynuowania studiów krajowych lub zagranicznych.

Szkoła zapewnia naukę języków obcych - angielskiego i włoskiego.

Po ukończeniu nauki i odbyciu stażu absolwent ma możliwość dalszego rozwoju zgodnie z własnymi preferencjami.

Absolwenci mogą z powodzeniem realizować się zawodowo - na rzecz szkolącego ich zakładu pracy w warsztacie lub świadcząc mu usługi w oparciu o własną działalność gospodarczą.

Uczniowie III klas gimnazjum mają możliwość zapoznania się z zawodem obuwnika i dopasowania wybranego przez siebie kierunku kształcenia do indywidualnych potrzeb i zainteresowań, co będzie się później przekładać na ich pracę zawodową. Daje to możliwość specjalizowania się w określonej dziedzinie, tj. organizowanie i przygotowanie produkcji, rozkrój, cholewkarstwo, montaż, wykańczanie i pakowanie obuwia, produkcja podeszew, podpodeszew, zakładek, obcasów i klinów, czy wreszcie jako mechanik maszyn, stylista, projektant itp.

Zainteresowanym obuwnictwem uczniom III klas gimnazjalnych z terenu Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic proponujemy transport, oprowadzenie i zapoznanie z ww. pracą w wybranych zakładach produkcyjnych.

Zachęcamy do nauki zawodu poszukiwanego na lokalnym rynku pracy, który stwarza szansę na spełnienie zawodowe i osiągnięcie satysfakcji finansowej bez konieczności wyjazdu za granicę. W tym fachu wyższy poziom specjalizacji daje możliwość podejmowania coraz to ambitniejszych wyzwań i możliwość realizowania się na niwie wręcz artystycznej.

Apelujemy do wszystkich firm produkujących obuwie w Polsce, by udostępniły uczniom III klas gimnazjum swoje zakłady produkcyjne celem praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie, wszystkich zainteresowanych z terenu całej Polski zachęcamy do korzystania z utworzonych klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w specjalności OBUWNIK w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, który dysponuje wolnymi miejscami w internacie.

2013-12-03 20:11:04

MADE IN - PIERWSZY ETAP ZAKOŃCZONY SUKCESEM!

W miesiącach wrzesień - październik Zarząd i Biuro PIPS prowadziły bardzo intensywną kampanię na rzecz wprowadzenia obligatoryjnego oznakowania obuwia znakiem "made in".
Interes przemysłu obuwniczego jest w tym zakresie oczywisty i zbieżny z interesem konsumentów. Obowiązek oznakowania obuwia miejscem pochodzenia pozwoli klientom na odróżnienie wyrobów masowo napływających z krajów azjatyckich od produktów polskich.
W efekcie wprowadzenie tego przepisu pozwoli nam na zwiększenie konkurencyjności naszych wyrobów na rynku polskim.
Jak się okazało - przekonanie naszych władz do poparcia tej inicjatywy wymagało nie lada wysiłku. Członkowie PIPS wystosowali petycję do Ministerstwa Gospodarki oraz UOKiK, pod którą podpisało się ponad 200 przedsiębiorstw z branży. Takie masowe poparcie środowiska dało nam duży atut w rozmowach z przedstawicielami rządu.
Listy z informacją i prośbą o poparcie zostały rozesłane do wszystkich europosłów. Z tymi członkami Parlamentu Europejskiego, którzy zaangażowani są w prace nad projektem, nawiązaliśmy bezpośrednie kontakty i indywidualnie przekonywaliśmy ich do naszych racji.
Prezes PIPS Jan Góralczyk oraz Wiceprezes Mariusz Babral uczestniczyli w dniu 11-go października w spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki. Podczas tej konferencji skutecznie przekonywali, że oznakowanie "made in Poland" na produktach konsumenckich, trafiających na rynki Unii Europejskiej, będzie świetną promocją naszego kraju.
W efekcie tych działań projekt dyrektywy unijnej "made in" został zaaprobowany na posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Konkurencji Parlamentu Europejskiego.
Otwiera to drogę do dalszych prac legislacyjnych i daje dużą szansę na ostateczne uchwalenie tej dyrektywy przez Parlament Europejski.

Zarząd PIPS dziękuje wszystkim firmom i osobom, które wsparły tę akcję.

2013-11-13 20:59:41

Szanowni Członkowie Izby,

w ramach współpracy z Instytutem Przemysłu Skórzanego, PIPS wynegocjowała dla swoich Członków specjalne upusty cenowe na badania przeprowadzane przez IPS. Poniżej załączamy zakres badań IPS oraz zniżki procentowe na wybrane badania:

Dodatkowo informujemy również o ofercie rabatowej średnio 15% upustów cenowych dla członków PIPS na badania laboratoryjne obuwia i materiałów wykonywane przez Instytut oddział w Krakowie, które objęte są procedurami badawczymi wynikającymi z Certyfikatu ISO 9001:2008, wydanego przez TUV Rheinland Polska sp z o.o.

2012-08-28 23:13:34

UWAGA!! DYŻUR TELEFONICZNY PREZESA IZBY

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Prezesem Izby Panem Janem Góralczykiem w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 pod nr tel. +48 603 406 301, tel. firmowy: 33 876 55 33.

2012-08-28 23:08:44

Pozostałe wiadomości

IPS
Edek
Świat butów
Zdrowa stopa Twojego dziecka
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
ShoeInfoNet
WMTiW Politechniki Radomskiej
Portal Promocji Eksportu