Forum dyskusyjne
Linki branżowe
Ogłoszenia
Pomoc technologiczna/
Akty i ustawy prawne
Szkolenia
Projekty / dotacje UE

FOOTyWear_Polska

SPOT PROMUJĄCY ZAWÓD OBUWNIKA

2014-03-21 18:58:59

ANALIZA STATYSTYCZNA POLSKIEGO SEKTORA SKÓRZANEGO ZA ROK 2013 W PROMOCYJNEJ CENIE

Szanowni Państwo!

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2013. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo-importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Dokładne informacje na temat opracowania uzyskacie Państwo w biurze Izby pod numerem 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl

Analiza obejmuje:

 • Dane produkcyjne sektora skórzanego
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
 • Dane eksportowo - importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
 • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
 • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2013
 • Import z Chin w latach 2012/2013
2014-09-22 19:49:25

KRAJOWE FORUM JEDNOLITEGO RYNKU
SIMFO 2014
16-17 PAŹDZIERNIKA 2014 - WARSZAWA

Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartej edycji Krajowego Forum Jednolitego Rynku - SIMFO 2014, które na wzór lat ubiegłych organizowane jest wspólnie przez Ministerstwo Gospodarki wraz z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Tegoroczne Forum odbędzie się w dniach 16-17 października 2014r. w Warszawie.

Forum rozpocznie się 16 października br. konferencją w Och-Teatrze w Warszawie (ul. Grójecka 65). Gospodarzem spotkania, którego motto przewodnie brzmi "Dekada polskiej przedsiębiorczości na jednolitym rynku Unii Europejskiej", będzie Wicepremier, Minister Gospodarki p. Janusz Piechociński. Parlament Europejski reprezentować będzie p. Posłanka Róża Thun, członkini Komisji PE ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów (IMCO). Podczas zaplanowanych dyskusji panelowych przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji, związków branżowych, organizacji pozarządowych oraz świata nauki spróbują podsumować okres 10 lat aktywnej obecności polskich przedsiębiorców i obywateli na rynku wewnętrznym UE oraz wskazać, co przez ten okres udało się osiągnąć oraz jakie obszary wymagają jeszcze poprawy. Omawiane będą także wyzwania związane z prowadzeniem transgranicznej działalności gospodarczej na rynku wewnętrznym UE. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, który jest partnerem w organizacji Forum, zaprezentuje raport nt. e-handlu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach.

Komisja Europejska, gospodarz drugiego dnia Forum, tj. 17 października br. przeprowadzi warsztaty dot. deregulacji w obszarze dostępu do zawodów regulowanych oraz procesu wzajemnej oceny barier ograniczających dostęp do niektórych z nich. Informacje dotyczące warsztatów znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/internal_market/forum/2014/

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Konferencja będzie prowadzona w języku polskim. Rejestracji udziału prosimy dokonać w trybie on-line, na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/
Instrumenty+rynku+wewnetrznego/SIMFO+2014
,
na której znajdują się również dodatkowe informacje organizacyjne lub też na ww. stronie internetowej Komisji Europejskiej. Wszelkie dodatkowe pytania na temat konferencji prosimy kierować na adres e-mail: simfo2014@mg.gov.pl

2014-09-22 19:45:40

Zawod obuwnik

ZIELONE ŚWIATŁO DLA TECHNIKUM OBUWNICZEGO

Z satysfakcją zawiadamiamy, że w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w nowym roku szkolnym 2014/2015 zostanie otwarta klasa kształcąca w zawodzie Technik Obuwnik.

Bardzo dziękujemy Zarządowi Powiatu Wadowice, który przychylił się do decyzji Pana Starosty o uruchomieniu klasy. Polska Izba Przemysłu Skórzanego - jako ambasador akcji - dziękuje wszystkim, którzy poparli tę inicjatywę i przyczynili się do zapewnienia wymaganej ilości uczniów.

Ubolewamy jednocześnie, że zabrakło kandydatów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu obuwniczym, gdyż jej absolwenci mieliby szanse na odnalezienie się na lokalnym rynku pracy, a przy odpowiednim doświadczeniu mogliby nawet otworzyć własny zakład cholewkarski.

Zespół Szkół im. KEN dysponuje internatem, co rozwiązuje problem z zakwaterowaniem wśród uczniów z odleglejszych zakątków Polski. Sektor obuwniczy na rynku lokalnym Kalwarii Zebrzydowskiej i całej Polski potrzebuje młodej kadry.

Przez cały rok Polska Izba Przemysłu Skórzanego intensywnie agitowała za utworzeniem klas obuwniczych - nakręciliśmy film promocyjny, wydaliśmy 2500 ulotek, przygotowaliśmy billboard na dworcu PKS w Kalwarii Zebrzydowskiej (którego kopię otrzymała każda z placówek gimnazjalnych z gminy Kalwaria), a także plakaty umieszczone w szkołach gimnazjalnych gminy, w Zespole Szkół im. KEN, przy głównych trasach przejazdowych i w zakładach produkcyjnych przynależnych do PIPS. W kilku szkołach odbyliśmy spotkania z gimnazjalistami i ich rodzicami, podczas których przekonywaliśmy o zasadności podtrzymania lokalnej tradycji obuwniczej - zawodu, który zapewnia pracę. Uczestniczyliśmy m.in. w Dniu Otwartym Szkoły im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w X Powiatowych Targach Edukacyjno-Wydawniczo-Informacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

Trzeba podkreślić, że władze gminy Kalwaria Zebrzydowska stanęły na wysokości zadania - umożliwiły spotkanie z dyrektorami placówek gimnazjalnych oraz zapewniły transport uczniów klas trzecich z terenu gminy Kalwaria do okolicznych zakładów produkcyjnych. Za okazaną pomoc i zrozumienie intencji serdecznie dziękujemy.

Specjalne podziękowania należą się p. Henrykowi Konopce - Prezesowi firmy CONHPOL za udostępnienie swojego zakładu produkcyjnego.
Praca na lokalnym rynku, to nie tylko podtrzymanie tradycji i odmłodzenie kadry obuwniczej, ale przede wszystkim perspektywa rozwoju osobistego ludzi młodych, co w naturalny sposób przełoży się na rozwój ekonomiczny powiatu i gminy.

Uczniowie nowo uruchomionego Technikum Obuwniczego w ciągu czterech lat nauki zgłębiać będą tajniki wytwarzania obuwia. Przygotowany program nauczania realizował będzie materiał z zakresu całego cyklu produkcyjnego. Życzylibyśmy sobie, by uwzględniał także bieżące problemy zgłaszane przez pracodawców. Adepci będą mieli okazję zapoznać się z bazą materiałową i maszynową, która w większości oparta jest na sterowaniu komputerowym. Nowe technologie dostępne na rynku wymagają młodej kadry pracowniczej, świeżych pomysłów oraz znajomości języków obcych: angielskiego i włoskiego. To ostatnie jest szczególnie przydatne w branży.

Zajęcia praktyczne muszą odbywać się w przedsiębiorstwach prywatnych, gdyż stworzenie odpowiedniego zaplecza w warunkach szkolnych jest zbyt kosztowne z uwagi na wciąż postępującą technologię.
Zapraszamy wszystkich branżowców, pedagogów i ludzi dobrej woli do współpracy w zakresie dostosowania obowiązującego modelu nauczania do potrzeb obecnych firm. Wspólnie musimy dołożyć wszelkich starań, by zachęcić młodzież do nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji.

2014-08-07 20:24:32

5 ŚWIATOWY KONGRES OBUWIA

Polska Izba Przemysłu Skórzanego jako członek CEC - Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego - serdecznie zaprasza do udziału w 5 Światowym Kongresie Obuwia, który odbędzie się w mieście León (Meksyk) w dniach 24-25 listopada 2014r.

CEC - organizator Kongresu, zrzesza w swoich strukturach stowarzyszenia i federacje z krajów Unii Europejskiej, reprezentujące sektor obuwniczy. Głównym celem organizacji jest:

 • promocja i ochrona interesów przemysłu obuwniczego,
 • wspieranie innowacyjnych badań, m.in. poprzez uczestnictwo w projektach unijnych, które mogą pomóc sektorowi w dostosowaniu się do nowych wyzwań globalnego rynku,
 • stworzenie platformy wymiany informacji między europejskimi producentami obuwia,
 • zwiększenie współpracy na rzecz zatrudnienia i inicjatyw szkoleniowych w sektorze.

Światowy Kongres Obuwia to jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń w branży, którego priorytetami są wytyczenie kierunków rozwoju przemysłu obuwniczego oraz umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy liderami z całego świata.

Tegoroczna edycja poświęcona będzie zagadnieniom takim jak:

 • Globalny konsument obuwia i jego oczekiwania (siła marki, strategia segmentacji rynku)
 • Dostęp do rynku (kanały dystrybucji)
 • Produkcja (decentralizacja, relokacja, offshoring, outsourcing)

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej Kongresu:
www.worldfootwearcongressleon2014.com

2014-07-09 21:25:49

RABAT DLA RZECZOZNAWCÓW PIPS

Szanowni Państwo,

Od drugiego półrocza 2014r. obowiązuje 50% obniżenie składki członkowskiej dla wszystkich Rzeczoznawców, będących właścicielami lub pracownikami firm, zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego.

2014-06-17 22:05:05

TAK DLA "MADE IN"
W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w dniu 15 kwietnia 2014r. Parlament Europejski przyjął projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, w tym artykuł 7, mówiący o obowiązkowym wskazywaniu miejsca pochodzenia, tzw. Made in. "Za" oddano 485 głosów, "przeciw" było 130 posłów. To ogromny sukces całej naszej branży!
2014-04-17 19:02:01

MADE IN - PIERWSZY ETAP ZAKOŃCZONY SUKCESEM!

W miesiącach wrzesień - październik Zarząd i Biuro PIPS prowadziły bardzo intensywną kampanię na rzecz wprowadzenia obligatoryjnego oznakowania obuwia znakiem "made in".
Interes przemysłu obuwniczego jest w tym zakresie oczywisty i zbieżny z interesem konsumentów. Obowiązek oznakowania obuwia miejscem pochodzenia pozwoli klientom na odróżnienie wyrobów masowo napływających z krajów azjatyckich od produktów polskich.
W efekcie wprowadzenie tego przepisu pozwoli nam na zwiększenie konkurencyjności naszych wyrobów na rynku polskim.
Jak się okazało - przekonanie naszych władz do poparcia tej inicjatywy wymagało nie lada wysiłku. Członkowie PIPS wystosowali petycję do Ministerstwa Gospodarki oraz UOKiK, pod którą podpisało się ponad 200 przedsiębiorstw z branży. Takie masowe poparcie środowiska dało nam duży atut w rozmowach z przedstawicielami rządu.
Listy z informacją i prośbą o poparcie zostały rozesłane do wszystkich europosłów. Z tymi członkami Parlamentu Europejskiego, którzy zaangażowani są w prace nad projektem, nawiązaliśmy bezpośrednie kontakty i indywidualnie przekonywaliśmy ich do naszych racji.
Prezes PIPS Jan Góralczyk oraz Wiceprezes Mariusz Babral uczestniczyli w dniu 11-go października w spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki. Podczas tej konferencji skutecznie przekonywali, że oznakowanie "made in Poland" na produktach konsumenckich, trafiających na rynki Unii Europejskiej, będzie świetną promocją naszego kraju.
W efekcie tych działań projekt dyrektywy unijnej "made in" został zaaprobowany na posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Konkurencji Parlamentu Europejskiego.
Otwiera to drogę do dalszych prac legislacyjnych i daje dużą szansę na ostateczne uchwalenie tej dyrektywy przez Parlament Europejski.

Zarząd PIPS dziękuje wszystkim firmom i osobom, które wsparły tę akcję.

2013-11-13 20:59:41

Szanowni Członkowie Izby,

w ramach współpracy z Instytutem Przemysłu Skórzanego, PIPS wynegocjowała dla swoich Członków specjalne upusty cenowe na badania przeprowadzane przez IPS. Poniżej załączamy zakres badań IPS oraz zniżki procentowe na wybrane badania:

Dodatkowo informujemy również o ofercie rabatowej średnio 15% upustów cenowych dla członków PIPS na badania laboratoryjne obuwia i materiałów wykonywane przez Instytut oddział w Krakowie, które objęte są procedurami badawczymi wynikającymi z Certyfikatu ISO 9001:2008, wydanego przez TUV Rheinland Polska sp z o.o.

2012-08-28 23:13:34

UWAGA!! DYŻUR TELEFONICZNY PREZESA IZBY

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Prezesem Izby Panem Janem Góralczykiem w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 pod nr tel. +48 603 406 301, tel. firmowy: 33 876 55 33.

2012-08-28 23:08:44

Pozostałe wiadomości

IPS
Edek
Świat butów
Zdrowa stopa Twojego dziecka
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
ShoeInfoNet
WMTiW Politechniki Radomskiej
Portal Promocji Eksportu