Forum dyskusyjne
Linki branżowe
Ogłoszenia
Pomoc technologiczna/
Akty i ustawy prawne
Szkolenia
Projekty / dotacje UE

FOOTyWear_Polska

SPOT PROMUJĄCY ZAWÓD OBUWNIKA

2014-03-21 18:58:59

TAK DLA "MADE IN"
W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w dniu 15 kwietnia 2014r. Parlament Europejski przyjął projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, w tym artykuł 7, mówiący o obowiązkowym wskazywaniu miejsca pochodzenia, tzw. Made in. "Za" oddano 485 głosów, "przeciw" było 130 posłów. To ogromny sukces całej naszej branży!
2014-04-17 19:02:01

SPOTKANIE
Z KOMISARZEM DS. POLITYKI KONSUMENCKIEJ
NEVENEM MIMICĄ
"DO WE NEED MADE IN"
24.03.2014 - KRAKÓW

Spotkanie będzie doskonałą okazją do poznania obecnych działań i planów Komisji Europejskiej dot. zmian prawnych przewidzianych przez rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa produktów konsumenckich, w szczególności związanych z obowiązkiem oznakowania miejsca pochodzenia produktu (made in EU lub made in Poland). Wizyta Komisarza Nevena Mimicy to szansa na bezpośrednie przedstawienie własnej opinii lub opinii środowiska w temacie związanym z rozporządzeniem oraz dyskusja z partnerami biznesowymi nt. szans i zagrożeń wynikających z propozycji Komisji Europejskiej. Warto podkreślić, iż omawiane zagadnienie będzie najprawdopodobniej poddane pod głosowanie na sesji kwietniowej Parlamentu Europejskiego.

Przebieg spotkana będzie tłumaczony symultanicznie. Wszystkie zainteresowane strony serdecznie zapraszamy do uczestnictwa - szczegóły po kontakcie z biurem PIPS (pod numerem 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl).

2014-03-19 19:00:23

WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU
EDYCJA 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach programu "Wsparcie w ramach dużego bonu", który przeznaczony jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Do dyspozycji przedsiębiorców w 2014 r. jest kwota 3.050.000 PLN.

Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50.000 PLN, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Nabór wniosków trwa od dnia 11 lutego 2014 r. do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.

Więcej informacji na stronie internetowej PARP:
http://www.parp.gov.pl/index/index/2404

2014-02-19 21:25:43

ZOSTAŃ OBUWNIKIEM
PRZYJDŹ NA DZIEŃ OTWARTY
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KEN W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
21 MARCA 2014R. (PIĄTEK) W GODZ. 9:00-13:00

Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na rok szkolny 2014/2015 do klas:

  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej - o specjalności obuwnik (3-letnie)
  • Technikum - kształcącego w zawodzie technik obuwnik (4-letnie) - z językiem angielskim i włoskim

Szkoła dysponuje internatem z możliwością zakwaterowania w roku szkolnym.
Najzdolniejsi uczniowie mogą ubiegać się o roczne stypendium ufundowane przez pracodawców.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym Szkoły - więcej szczegółów pod adresem:
http://www.zsken.edu.pl

2014-02-05 19:58:55

UWAGA: NABÓR DO SZKOŁY OBUWNICZEJ

PIPS podejmuje starania w zakresie dotarcia do uczniów III klas gimnazjum i ich rodziców z okolic Kalwarii Zebrzydowskiej i powiatu wadowickiego z informacją o naborze do klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w specjalności OBUWNIK w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej w roku szkolnym 2014/2015 oraz do wszystkich w całej Polsce za pośrednictwem strony internetowej www.pips.pl. Bieżące sprawozdania z naboru zamieszczane są w rubryce "Wieści z PIPS" w magazynie "Świat Butów".

Producenci deklarują gotowość do przekazania swojej wiedzy a także wolę przyjęcia na praktyki zawodowe uczniów, którzy wyrażą chęć podjęcia pracy w ich zakładzie po ukończeniu nauki.

Nauka przedmiotów zawodowych z programem dostosowanym do wymogów i potrzeb zakładów produkcyjnych.

Nauka teoretyczna na poziomie zapewniającym uczniowi możliwość kontynuowania studiów krajowych lub zagranicznych.

Szkoła zapewnia naukę języków obcych - angielskiego i włoskiego.

Po ukończeniu nauki i odbyciu stażu absolwent ma możliwość dalszego rozwoju zgodnie z własnymi preferencjami.

Absolwenci mogą z powodzeniem realizować się zawodowo - na rzecz szkolącego ich zakładu pracy w warsztacie lub świadcząc mu usługi w oparciu o własną działalność gospodarczą.

Uczniowie III klas gimnazjum mają możliwość zapoznania się z zawodem obuwnika i dopasowania wybranego przez siebie kierunku kształcenia do indywidualnych potrzeb i zainteresowań, co będzie się później przekładać na ich pracę zawodową. Daje to możliwość specjalizowania się w określonej dziedzinie, tj. organizowanie i przygotowanie produkcji, rozkrój, cholewkarstwo, montaż, wykańczanie i pakowanie obuwia, produkcja podeszew, podpodeszew, zakładek, obcasów i klinów, czy wreszcie jako mechanik maszyn, stylista, projektant itp.

Zainteresowanym obuwnictwem uczniom III klas gimnazjalnych z terenu Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic proponujemy transport, oprowadzenie i zapoznanie z ww. pracą w wybranych zakładach produkcyjnych.

Zachęcamy do nauki zawodu poszukiwanego na lokalnym rynku pracy, który stwarza szansę na spełnienie zawodowe i osiągnięcie satysfakcji finansowej bez konieczności wyjazdu za granicę. W tym fachu wyższy poziom specjalizacji daje możliwość podejmowania coraz to ambitniejszych wyzwań i możliwość realizowania się na niwie wręcz artystycznej.

Apelujemy do wszystkich firm produkujących obuwie w Polsce, by udostępniły uczniom III klas gimnazjum swoje zakłady produkcyjne celem praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie, wszystkich zainteresowanych z terenu całej Polski zachęcamy do korzystania z utworzonych klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w specjalności OBUWNIK w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, który dysponuje wolnymi miejscami w internacie.

2013-12-03 20:11:04

NAPISALI O NAS
W "PRZEGLĄDZIE - WŁÓKNO ODZIEŻ SKÓRA"

2013-12-03 20:04:12

MADE IN - PIERWSZY ETAP ZAKOŃCZONY SUKCESEM!

W miesiącach wrzesień - październik Zarząd i Biuro PIPS prowadziły bardzo intensywną kampanię na rzecz wprowadzenia obligatoryjnego oznakowania obuwia znakiem "made in".
Interes przemysłu obuwniczego jest w tym zakresie oczywisty i zbieżny z interesem konsumentów. Obowiązek oznakowania obuwia miejscem pochodzenia pozwoli klientom na odróżnienie wyrobów masowo napływających z krajów azjatyckich od produktów polskich.
W efekcie wprowadzenie tego przepisu pozwoli nam na zwiększenie konkurencyjności naszych wyrobów na rynku polskim.
Jak się okazało - przekonanie naszych władz do poparcia tej inicjatywy wymagało nie lada wysiłku. Członkowie PIPS wystosowali petycję do Ministerstwa Gospodarki oraz UOKiK, pod którą podpisało się ponad 200 przedsiębiorstw z branży. Takie masowe poparcie środowiska dało nam duży atut w rozmowach z przedstawicielami rządu.
Listy z informacją i prośbą o poparcie zostały rozesłane do wszystkich europosłów. Z tymi członkami Parlamentu Europejskiego, którzy zaangażowani są w prace nad projektem, nawiązaliśmy bezpośrednie kontakty i indywidualnie przekonywaliśmy ich do naszych racji.
Prezes PIPS Jan Góralczyk oraz Wiceprezes Mariusz Babral uczestniczyli w dniu 11-go października w spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki. Podczas tej konferencji skutecznie przekonywali, że oznakowanie "made in Poland" na produktach konsumenckich, trafiających na rynki Unii Europejskiej, będzie świetną promocją naszego kraju.
W efekcie tych działań projekt dyrektywy unijnej "made in" został zaaprobowany na posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Konkurencji Parlamentu Europejskiego.
Otwiera to drogę do dalszych prac legislacyjnych i daje dużą szansę na ostateczne uchwalenie tej dyrektywy przez Parlament Europejski.

Zarząd PIPS dziękuje wszystkim firmom i osobom, które wsparły tę akcję.

2013-11-13 20:59:41

JUŻ DOSTĘPNA!!!
ANALIZA STATYSTYCZNA POLSKIEGO SEKTORA SKÓRZANEGO ZA ROK 2012

Szanowni Państwo!

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2012. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo - importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Dokładne informacje na temat opracowania uzyskacie Państwo w biurze Izby pod numerem 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl.

Analiza obejmuje:

  • Dane produkcyjne sektora skórzanego
  • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
  • Dane eksportowo - importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
  • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
  • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2012
  • Import z Chin w latach 2011/2012
2013-09-22 21:08:04

Szanowni Członkowie Izby,

w ramach współpracy z Instytutem Przemysłu Skórzanego, PIPS wynegocjowała dla swoich Członków specjalne upusty cenowe na badania przeprowadzane przez IPS. Poniżej załączamy zakres badań IPS oraz zniżki procentowe na wybrane badania:

Dodatkowo informujemy również o ofercie rabatowej średnio 15% upustów cenowych dla członków PIPS na badania laboratoryjne obuwia i materiałów wykonywane przez Instytut oddział w Krakowie, które objęte są procedurami badawczymi wynikającymi z Certyfikatu ISO 9001:2008, wydanego przez TUV Rheinland Polska sp z o.o.

2012-08-28 23:13:34

UWAGA!! DYŻUR TELEFONICZNY PREZESA IZBY

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Prezesem Izby Panem Janem Góralczykiem w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 pod nr tel. +48 603 406 301, tel. firmowy: 33 876 55 33.

2012-08-28 23:08:44

Pozostałe wiadomości

IPS
Edek
Sklep COATS
Świat butów
Zdrowa stopa Twojego dziecka
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
ShoeInfoNet
WMTiW Politechniki Radomskiej