Forum dyskusyjne
Linki branżowe
Ogłoszenia
Pomoc technologiczna/
Akty i ustawy prawne
Szkolenia
Projekty / dotacje UE

european shoemaker

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMÓW
PROMUJĄCYCH ZAWÓD OBUWNIKA

2015-03-25 18:58:59

UWAGA
NABÓR DO SZKOŁY OBUWNICZEJ
ROK SZKOLNY 2017/2018

Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018 do:

 • technikum obuwniczego (4 lata)
  absolwent zdobywa kwalifikacje
  A08 - Wytwarzanie obuwia
  A52 - Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia
 • klasy obuwniczej (3 lata)Absolwent zdobywa kwalifikacje
  A08 - Wytwarzanie obuwia
  lub
  tytuł czeladnika

Technik obuwnik to zawód dla ludzi kreatywnych, którzy podążają za aktualnymi trendami mody lub je wyznaczają. Praca daje możliwość wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i materiałów. W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, które pozwolą samodzielnie wykonywać różne modele obuwia.

Przedstawiciel handlowy -> OBUWNIK <- Specjalista ds. jakości
Kierownik Produkcji -> OBUWNIK <- Projektant obuwia
Konstruktor -> OBUWNIK <- Pracownik biurowy

Uczeń technikum obuwniczego może liczyć na:

 • stypendia naukowe oraz nagrody
 • płatne staże wakacyjne
 • zajęcia praktyczne z projektowania obuwia
 • gwarantowane praktyki
 • 1x w tygodniu pozaszkolne zajęcia praktyczne
 • naukę języka włoskiego
 • wycieczki edukacyjne

Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej:

 • to jedyna szkoła w Polsce, która kształci na tym kierunku
 • posiada internat z dofinansowaniem
 • każdemu uczniowi zapewnia praktyki
 • oferuje zajęcia praktyczne z wykorzystaniem najnowszego parku maszynowego
 • absolwent nabywa podstaw do kontynuacji nauki na studiach o kierunku
  • projektowanie obuwia
  • wzornictwo
  • technologia skóry
  • według własnych zainteresowań
 • zapewnia stabilną perspektywę na przyszłość

Więcej szczegółów na stronie internetowej www.zsken.edu.pl oraz podczas Dnia Otwartego Szkoły, który odbędzie się 25 kwietnia 2017.

Jako Polska Izba Przemysłu Skórzanego planujemy także - we współpracy z Zespołem Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Centrum Edukacyjnym EST z Wadowic - umożliwić obecnym uczniom technikum kształcącego w zawodzie technik obuwnik uczestnictwo w praktykach zawodowych organizowanych przez Centro Machiavelli we Florencji (Włochy) w ramach programu Erasmus+. Projekt ma być realizowany w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019. W każdym roku szkolnym przewidziane są 2 wyjazdy 10 uczniów wraz z opiekunem do Florencji na 3 tygodnie praktyki. Wśród spodziewanych rezultatów omawianego projektu należy wymienić popularyzację kształcenia w zawodzie technik obuwnik, zdobycie wiedzy i zawodowych doświadczeń związanych z zastosowaniem nowoczesnych maszyn i urządzeń w procesie produkcyjnym obuwia, naukę języka włoskiego oraz europejską integrację młodzieży poprzez kulturową i zawodową wymianę doświadczeń.

2017-02-07 17:57:43

DOFINANSOWANIE DLA SEKTORA MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.

Wsparcie będzie ukierunkowane przede wszystkim na branże o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym oraz na wybrane priorytetowe rynki zagraniczne. Nasz sektor ujęty został w Programie promocji branży MODA POLSKA. Przewiduje on dla przedsiębiorstw wsparcie działań proeksportowych: udział w targach, przygotowanie materiałów promocyjnych, organizację misji wyjazdowych indywidualnych i grupowych, możliwość zapraszania kupców do Polski.

Wszystkie informacje o projekcie znajdziecie Państwo na stronie - http://poir.parp.gov.pl/poddzialanie-333-3-nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-poir-w-2017-r

Przedsiębiorstwa mogą korzystać z dofinansowania w ramach pomocy de minimis do 85% dofinansowania lub w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej do 50% dofinansowania.

Generator wniosków będzie aktywny do 13 marca 2017 r. (do godz. 16:00).

Dokumenty do pobrania:

2017-02-20 16:51:23

BEZPŁATNE KURSY OBUWNICZE, KALETNICZE I NAUKA SZYCIA

Polska Izba Przemysłu Skórzanego informuje, iż Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu rozpoczął nabór na bezpłatne kursy zawodowe z kwalifikacji:

A.7 - Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych
A.8 - Wytwarzanie obuwia
A.46 - Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych
A.52 - Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia
A.71 - Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, które chcą poszerzyć zakres własnych kompetencji na rynku pracy. Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne.Forma kształcenia - zaocznie lub wieczorowo.Kurs trwa II lub III semestry i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.

W przypadku zebrania wystarczającej ilości chętnych, kursy wystartują w połowie września 2017. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:http://www.szkola-zawod-sukces.pl/index.php/kkz

2017-02-20 17:06:37

WSPÓŁPRACA PIPS I ZPPM LEWIATAN

Uprzejmie informujemy, że aby wzmocnić nasze działania w zakresie promocji zawodów sektora skórzanego, Polska Izba Przemysłu Skórzanego przystąpiła w styczniu 2017 roku do Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.

Aktywnie włączyliśmy się także w prace w ramach przewidzianego na kolejne 7 lat projektu "Rada ds. Kompetencji Przemysł Mody i Innowacyjne Tekstylia". Jednym z priorytetów wspomnianego projektu jest przygotowanie modułowych programów nauczania i podręczników dla szkół przemysłu mody, jak również bieżąca analiza potrzeb kadrowych i organizacja kursów w odpowiedzi na potrzeby lokalnych rynków pracy.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego będzie także regularnie uczestniczyć w spotkaniach "Okrągłego stołu" w sprawie edukacji w przemyśle odzieżowym, tekstylnym i skórzanym. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w Łodzi w dniu 2 lutego 2017 r. z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Rady ds. Kompetencji Przemysł Mody i Innowacyjne Tekstylia. W obradach uczestniczyli przedstawiciele szkół przemysłu mody, Politechniki Łódzkiej, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, zakładów odzieżowych, tekstylnych i skórzanych oraz władz samorządowych regionu łódzkiego, organizacji pracodawców i związków zawodowych, jak również izb branżowych. Burzliwe dyskusje koncentrowały się przede wszystkim na problemie braku fachowców we wspomnianych branżach. Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami na tym polu. Padły ciekawe sugestie, jak zachęcić młodzież do nauki w szkołach przemysłu mody, a także jak kształcić, żeby kompetencje absolwentów nie rozmijały się z oczekiwaniami przedsiębiorców.

Przed reprezentantami tej branży jeszcze wiele pracy do wykonania, choć najpilniejszą potrzebą okazuje się przełamanie ciągle pokutującego w świadomości społecznej negatywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego. Antidotum mogłaby stać się ogólnopolska kampania reklamowa, ukazująca faktyczne perspektywy pracy w obszarze przemysłu mody, jak również kompetentne doradztwo zawodowe i bezpośredni przekaz skierowany do rodziców przyszłych absolwentów. Niezwykle ważne wydaje się także wdrożenie rozwiązań systemowych, np. ulg podatkowych dla przedsiębiorców organizujących praktyki zawodowe w swoich firmach, czy też koncepcja stworzenia centrów szkoleniowych na kształt mini zakładów, gdzie adepci zawodu mogliby od podstaw opanować wszystkie procesy produkcji.

2017-02-07 17:49:53

PROJEKT 60+SHOE
W RAMACH INICJATYWY CORNET
ROZPOCZĘTY

Polska Izba Przemysłu Skórzanego otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu pod nazwą "Opracowanie holistycznej koncepcji obuwia w oparciu o projektowanie ukierunkowane na użytkownika (60+) oraz samozarządzające narzędzia wspomagające" o akronimie 60+SHOE w ramach Inicjatywy CORNET, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Partnerami Izby w projekcie są Instytut Przemysłu Skórzanego (Polska) oraz Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (Niemcy) - koordynator międzynarodowy.

Projekt realizowany będzie w terminie 1.01.2017-31.12.2018.

Głównym założeniem projektu jest skonstruowanie i wdrożenie do powszechnej stosowalności uniwersalnego samowiążącego systemu obuwia dla osób w wieku 60+ o nazwie "60+Shoe" (obuwie 60+). Koncepcja Obuwie 60+ jest wieloetapowym i innowacyjnym zadaniem, bazującym na odpowiednio dobranej i zaadaptowanej technologii łączącej w sobie funkcjonalność samowiążącego obuwia z jednoczesnym podążaniem za współczesnymi trendami mody. Komponentami takiego obuwia będą materiały bezpieczne dla użytkownika. Takie założenia nakładają na projekt konieczność wdrożenia odpowiedniej metodologii, ściśle dopasowanej do preferencji danego użytkownika, zapewniając użytkowanie na szeroką skalę.

2017-01-11 20:58:34

STATYSTYKA RYNKU OBUWNICZEGO ZA ROK 2015

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2015. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo - importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Dokładne informacje na temat opracowania uzyskacie Państwo w biurze Izby pod numerem 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl.

Analiza obejmuje:

 • Dane produkcyjne sektora skórzanego
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
 • Dane eksportowo - importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
 • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
 • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2015
 • Import z Chin w latach 2014/2015
2016-09-07 19:52:53

UWAGA!! DYŻUR TELEFONICZNY PREZESA IZBY

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Prezesem Izby Panem Janem Góralczykiem w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 pod nr tel. +48 603 406 301, tel. firmowy: 33 876 55 33.

2012-08-28 23:08:44

Zawod obuwnik

Pozostałe wiadomości

IPS
M.B.Market Ltd.
Świat butów
Zdrowa stopa Twojego dziecka
Certyfikat
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
ShoeInfoNet
WMTiW Politechniki Radomskiej
Portal Promocji Eksportu