Forum dyskusyjne
Linki branżowe
Ogłoszenia
Pomoc technologiczna/
Akty i ustawy prawne
Szkolenia
Projekty / dotacje UE

european shoemaker

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMÓW
PROMUJĄCYCH ZAWÓD OBUWNIKA

2015-03-25 18:58:59

MODA POLSKA - GO TO BRAND

Polska Izba Przemysłu Skórzanego aktywnie włączyła się w działania pilotowane przez Ministerstwo Rozwoju, mające na celu opracowanie programu wsparcia dla firm zainteresowanych zarówno promocją swoich produktów i znaków towarowych na rynkach zagranicznych, jak również nawiązaniem kontaktów handlowych na tychże rynkach. W ramach poddziałania 3.3.2 "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) opracowano i przyjęto program Moda Polska, dedykowany polskiemu sektorowi odzieżowemu, obuwniczemu, galanteryjnemu oraz jubilerskiemu. W ramach programu stworzony został wykaz działań promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców, uzupełniony o tzw. działania ogólne promujące branżę MODA POLSKA. Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand" PO IR, za realizację którego odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych, wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR zamieszczane będą na stronie internetowej PARP.

W dniu 4 stycznia 2017 r. Ministerstwa Rozwoju opublikowało aktualną wersję programu promocji branży MODA POLSKA. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia oraz listę targów zagranicznych objętych możliwością dofinansowania uczestnictwa w charakterze wystawcy.

Pobierz dokument PDF

Nabór do poszczególnych przedsięwzięć oraz sam proces składania wniosków odbywa się za pośrednictwem strony internetowej:

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-w-2016-r-2

Generator Wniosków aktywny będzie do 13 lutego 2017 r. do godz. 16:00.

2017-01-18 20:21:38

PROJEKT 60+SHOE
W RAMACH INICJATYWY CORNET
ROZPOCZĘTY

Polska Izba Przemysłu Skórzanego otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu pod nazwą "Opracowanie holistycznej koncepcji obuwia w oparciu o projektowanie ukierunkowane na użytkownika (60+) oraz samozarządzające narzędzia wspomagające" o akronimie 60+SHOE w ramach Inicjatywy CORNET, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Partnerami Izby w projekcie są Instytut Przemysłu Skórzanego (Polska) oraz Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (Niemcy) - koordynator międzynarodowy.

Projekt realizowany będzie w terminie 1.01.2017-31.12.2018.

Głównym założeniem projektu jest skonstruowanie i wdrożenie do powszechnej stosowalności uniwersalnego samowiążącego systemu obuwia dla osób w wieku 60+ o nazwie "60+Shoe" (obuwie 60+). Koncepcja Obuwie 60+ jest wieloetapowym i innowacyjnym zadaniem, bazującym na odpowiednio dobranej i zaadaptowanej technologii łączącej w sobie funkcjonalność samowiążącego obuwia z jednoczesnym podążaniem za współczesnymi trendami mody. Komponentami takiego obuwia będą materiały bezpieczne dla użytkownika. Takie założenia nakładają na projekt konieczność wdrożenia odpowiedniej metodologii, ściśle dopasowanej do preferencji danego użytkownika, zapewniając użytkowanie na szeroką skalę.

2017-01-11 20:58:34

TRZECIE MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

W dniach 24-25 listopada 2016r. w Porto (Portugalia) miało miejsce trzecie spotkanie partnerów koordynowanego przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego projektu pn. "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w ramach programu Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne. Gospodarzem spotkania było Centro Tecnológico do Calçado de Portugal.

W trakcie dwudniowych dyskusji i prezentacji poruszane były tematy dotyczące wypracowanych w ostatnim czasie rezultatów. Spotkanie było także pretekstem do omówienia dalszego planu działań. Na podstawie opracowanego programu nauczania w zawodzie obuwnika, eksperci projektu przygotowują obecnie materiały dydaktyczne do poszczególnych modułów szkoleniowych, które zostaną zaimplementowane na platformę internetową.

Dodatkowo rozpoczęto już wstępne prace nad przewidzianym w projekcie podręcznikiem do zawodu obuwnika a także przewodnikami dla przedsiębiorców, zainteresowanych rozwijaniem umiejętności swoich pracowników poprzez WBL - +Work Base Learning" - naukę na stanowisku pracy.

pobierz Newsletter III

2016-12-24 12:20:17

WSPÓŁPRACA PIPS I OIBS

W dniu 7 grudnia 2016r. w Łodzi odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu: Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego (PIPS), reprezentowanej przez jej Prezesa - Jana Góralczyka i Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu (OIBS), reprezentowanej przez jej Prezydenta - Leszka Fliska. Izby przedstawiły priorytety swojej działalności, deklarując chęć merytorycznej współpracy na rzecz wspólnego dobra branży. Oba stowarzyszenia nawzajem się uzupełniają. Dotychczas izba łódzka zdawała się być nieco bliżej problemów obuwnictwa, zaś izba radomska - garbarstwa. Podczas spotkania postanowiono zjednoczyć siły, dla lepszego efektu podejmowanych inicjatyw.
Celem usprawnienia współpracy władze obu Izb będą organizować wzajemne spotkania.

Postanowienia:

  • Zjednoczenie działań na rzecz sektora skórzanego wobec instytucji oraz administracji państwowej i samorządowej.
  • Dążenie do reaktywacji szkolnictwa branżowego.
  • Popularyzacja zawodów branży skórzanej.
  • Integracja branży wokół aktualnych problemów, powrót do wspólnego kształtowania przyszłości branży.

Gospodarzem spotkania był Instytut Przemysłu Skórzanego.

2016-12-13 17:40:35

STATYSTYKA RYNKU OBUWNICZEGO ZA ROK 2015

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2015. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo - importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Dokładne informacje na temat opracowania uzyskacie Państwo w biurze Izby pod numerem 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl.

Analiza obejmuje:

  • Dane produkcyjne sektora skórzanego
  • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
  • Dane eksportowo - importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
  • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
  • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2015
  • Import z Chin w latach 2014/2015
2016-09-07 19:52:53

UWAGA!! DYŻUR TELEFONICZNY PREZESA IZBY

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Prezesem Izby Panem Janem Góralczykiem w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 pod nr tel. +48 603 406 301, tel. firmowy: 33 876 55 33.

2012-08-28 23:08:44

Zawod obuwnik

Pozostałe wiadomości

IPS
M.B.Market Ltd.
Świat butów
Zdrowa stopa Twojego dziecka
Certyfikat
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
ShoeInfoNet
WMTiW Politechniki Radomskiej
Portal Promocji Eksportu