Forum dyskusyjne
Linki branżowe
Ogłoszenia
Pomoc technologiczna/
Akty i ustawy prawne
Szkolenia
Projekty / dotacje UE

European Shoemaker

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMÓW
PROMUJĄCYCH ZAWÓD OBUWNIKA

2015-03-25 18:58:59

PLATFORMA SHOES MADE IN EU

W dniach 21-22 kwietnia 2016 roku w Mediolanie miało miejsce drugie spotkanie partnerów koordynowanego przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego projektu pn. "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w ramach programu Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne. Podczas spotkania prowadzone były burzliwe dyskusje na temat powstającej platformy internetowej - narzędzia, będącego ważnym rezultatem naszej pracy. Platforma służyć ma nauce i poszerzaniu horyzontów młodych ludzi, chcących szkolić się w zawodzie obuwnika. Dla tych, którzy już realizują się w tej profesji, będzie przydatną płaszczyzną do pogłębiania zdobytej wiedzy. Materiały dydaktyczne przygotowywane są przez pracowników cenionych jednostek naukowych, tj. Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, ISC International Shoe Competence Center Pirmasens (Niemcy) i Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (Portugalia), które już teraz mogą poszczycić się imponującym dorobkiem w dziedzinie obuwnictwa.

Treści publikowane na platformie przedstawią zawód obuwnika od zupełnie innej strony. Materiałoznawstwo, nowoczesne tworzywa, narzędzia IT czy design pokażą, jak ewoluuje technologia obuwia i jak wiele innowacji kryje ten zawód współcześnie.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.shoesmadeineu.eu i śledzenia postępów poczynionych w projekcie. Udowodnimy Państwu, jak wiele możliwości daje ta branża, która dziś wymaga naprawdę szerokiej wiedzy z pogranicza wielu dziedzin nauki.

Zapraszamy także do lektury naszych newsletterów:

pobierz Newsletter I

pobierz Newsletter II

2016-07-31 20:27:24

CHANGE YOUR SHOES CAMPAIGN

Polska Izba Przemysłu Skórzanego oraz Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego (CEC) z zaniepokojeniem obserwują kampanię "Change your Shoes", która powstała z inicjatywy piętnastu europejskich i trzech azjatyckich organizacji. Większość z zaangażowanych w tę inicjatywę podmiotów utożsamia się także z Clean Clothes Campaign. Ideą przewodnią kampanii "Change your Shoes" ma być działanie na rzecz poprawy warunków socjalnych i środowiskowych europejskich pracowników zatrudnionych w przemyśle obuwniczym.

Autorzy kampanii twierdzą, że w świadomości społecznej niesłusznie przyjęło się, że metka "Made in Europa" oznacza lepsze warunki pracy niż krajach Dalekiego Wschodu. Ich zdaniem przykłady łamania praw pracowniczych i niskie płace występują endemicznie w całym globalnym łańcuchu dostaw, co jest szczególnie widoczne zwłaszcza w branżach związanych z produkcją odzieży i obuwia.

W ramach kampanii przygotowano raport, w którym pod lupę wzięto państwa takie jak: Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii jako przykłady krajów rozwijających się, w których produkcja - choć ulokowana poza Unią Europejską, ma znaczący udział w rynkach eksportowych UE; a także Polskę, Rumunię i Słowację jako egzemplifikacje trzech państw członkowskich UE, w których obserwuje się znaczący rozkwit sektora obuwniczego.

Zdaniem Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego i Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego (CEC) z siedzibą w Brukseli, wspomniany raport celowo dyskredytuje przemysł obuwniczy w Europie, przedstawiając go stronniczo jako gałąź zacofaną, nie ekologiczną, nisko płatną i wykorzystującą słabo wykwalifikowaną siłę roboczą.

Warto zaznaczyć, że dla potrzeb wspomnianego raportu przeprowadzono wywiady z przedstawicielami jedynie 12 zakładów obuwniczych, choć - jak pokazują dane statystyczne - w sześciu krajach uwzględnionych w badaniu (Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Polska, Rumunia i Słowacja) sektor zatrudnia ogółem aż 120 000 zarejestrowanych pracowników.

Taki sposób prezentacji bez wątpienia leży w interesie globalnych marek i sieci obuwniczych, dysponujących dużymi środkami i skupiającymi swoją produkcję głównie na obszarach azjatyckich. Wysuwane podczas kampanii krzywdzące argumenty pod adresem europejskiego sektora obuwniczego mają za zadanie umniejszyć jego pozycję jako czołowego gracza na rynku.

Naszym zdaniem europejski przemysł obuwniczy cechuje się nowoczesnością, spełnia wysokie standardy unijne w zakresie ochrony środowiska oraz dyrektywy REACH, a tutejsze warunki pracy nie są nawet porównywalne do tych w krajach Dalekiego Wschodu.

Jako Polska Izba Przemysłu Skórzanego, przy współpracy z Europejską Konfederacją Przemysłu Obuwniczego (CEC), będziemy stale monitorować te działania i konsekwentnie walczyć o to, aby taki wizerunek naszej branży nie utrwalił się w świadomości społecznej.

2016-08-03 21:02:30

AKTYWNOŚĆ PIPS PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH KONFERENCJI

W ostatnim okresie Izba bardzo aktywnie udzielała się podczas ogólnopolskich konferencji i debat.

Nowy członek Zarządu PIPS - p. Marek Górecki reprezentował Polską Izbę Przemysłu Skórzanego podczas odbywającego się w dniu 15 czerwca 2016r. w Warszawie Kongresu Organizacji MŚP z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Andrzeja Dudy.

Podczas Kongresu Pan Prezydent podkreślił udział sektora MŚP w tworzeniu PKB oraz znaczenie przedsiębiorstw tego sektora na rynku pracy. Podczas Kongresu odbyły się także dwie prelekcje - jedna poświęcona środowisku prawno-gospodarczemu, w którym funkcjonują małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, i druga - o barierach rozwoju sektora MŚP. Dla nas bardzo ciekawa była dyskusja, podczas której dzielono się swoimi doświadczeniami w kontekście pozyskiwania nowych członków do izb branżowych oraz roli izb branżowych w kształtowaniu przyjaznego środowiska gospodarczego niezbędnego do funkcjonowania małych i średnich firm.

Jako Polska Izba Przemysłu Skórzanego będziemy starali się przystępować do większych struktur organizacyjnych, które pozwolą na wzmocnienie naszego głosu jako podmiotu reprezentującego polski sektor skórzany/obuwniczy.

2016-07-08 21:23:48

MAT-ECO-SHOES 2016

Polska Izba Przemysłu Skórzanego objęła patronat nad XIV Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną MAT-ECO-SHOES 2016. Tematami przewodnimi tegorocznej edycji będą: Innowacje, inteligentne technologie, zdrowie i ekologia w przemyśle obuwniczym i skórzanym. Wydarzenie odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 listopada 2016.

Zobacz szczegóły

2016-05-05 20:57:42

Zawod obuwnik

IZBA KOORDYNATOREM PROJEKTU
SHOES MADE IN EU: THE EUROPEAN SHOEMAKER
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Polska Izba Przemysłu Skórzanego otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu pod nazwą "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne. Termin rozpoczęcia projektu to 1 października 2015r.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego programu nauczania w sektorze obuwniczym, dopasowanego do potrzeb współczesnego rynku pracy. Pomysł na projekt wziął się z potrzeby podniesienia kompetencji zawodowych pracowników zatrudnionych w sektorze obuwniczym, a także z konieczności wymiany starzejącej się kadry.

Partnerami Izby w projekcie są: Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi (Polska), Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (Polska), Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego CEC (Belgia), Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (Portugalia), ISC International Shoe Competence Center Pirmasens (Niemcy), CrystalClearSoft Anonymos Etaireia Parochis Ypiresion Logismikou (Grecja) oraz Eurocrea Merchant Srl (Włochy).

Międzynarodowy skład konsorcjum gwarantuje wymianę doświadczeń między zaangażowanymi stronami, co będzie miało bezpośrednie przełożenie m.in. na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesie produkcyjnym, czy na ułatwienie znalezienia zatrudnienia przez uczestników szkolenia.

PIPS jako koordynator będzie prowadzić działania związane z analizą przemysłu obuwniczego, monitorować przebieg projektu i osiągnięte rezultaty oraz wdrożenia pilotażowe, a także zorganizuje dwa spotkania przy "okrągłym stole" na szczeblu międzynarodowym.

W ramach projektu realizowane będzie m.in. szkolenie teoretyczne (za pośrednictwem platformy e-learningowej) oraz szkolenie praktyczne na stanowisku pracy. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie podręcznika do nauki zawodu obuwnika.

Projekt adresowany jest do instytucji edukacyjnych, sektora MŚP oraz stowarzyszeń (zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim), a także do młodych ludzi, chcących szkolić się w zawodzie obuwnika.

2015-09-09 18:42:52

UWAGA!! DYŻUR TELEFONICZNY PREZESA IZBY

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Prezesem Izby Panem Janem Góralczykiem w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 pod nr tel. +48 603 406 301, tel. firmowy: 33 876 55 33.

2012-08-28 23:08:44

Pozostałe wiadomości

IPS
M.B.Market Ltd.
Świat butów
Zdrowa stopa Twojego dziecka
Certyfikat
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
ShoeInfoNet
WMTiW Politechniki Radomskiej
Portal Promocji Eksportu