O nas

MISJA

Polska Izba Przemysłu Skórzanego to organizacja branżowa prowadząca swą działalność na rzecz przemysłu skórzanego od 1989 roku.

Misją Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego jest kreowanie silnego ekonomicznie i organizacyjnie przemysłu skórzanego w Polsce i wspomaganie jego działań na arenie międzynarodowej. Izba wspiera swoich członków poprzez współpracę z władzami krajowymi i lokalnymi, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwojem przemysłu skórzanego. Podejmujemy inicjatywy zmierzające do ochrony krajowego rynku przed nieuczciwą konkurencją, popularyzujemy szkolnictwo zawodowe w sektorze obuwniczym, jak również prowadzimy szeroko pojęte działania promocyjne polskiego przemysłu skórzanego.

Izba jest członkiem Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego CEC.

Mamy bezpośredni dostęp do informacji branżowych, opracowań, danych statystycznych, badań marketingowych, ofert biznesowych, a także przepisów i uregulowań prawnych.

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

OFERUJE:

 • ochronę i reprezentację sektora wobec instytucji oraz administracji państwowej i samorządowej
 • promocję polskich firm sektora skórzanego
 • reklamę firm w materiałach promocyjnych Izby oraz serwisach internetowych,
 • usługi Sądu Polubownego,
 • możliwość nawiązania kontaktów handlowych,
 • preferencyjne warunki udziału polskich firm w targach zagranicznych.

ORGANIZUJE:

 • wyjazdy zagraniczne na targi branżowe,
 • misje gospodarcze połączone z wystawiennictwem targowym,
 • spotkania branżowe służące konsolidacji sektora,
 • szkolenia specjalistyczne dla branży.

PROWADZI:

 • kampanie promocyjne i medialne promujące polskich producentów i podkreślające walory zdrowotnościowe i jakościowe polskiego obuwia,
 • Klub Rzeczoznawców PIPS w specjalnościach: obuwnictwo, garbarstwo, futrzarstwo i odzież skórzana, kaletnictwo, maszyny i urządzenia przemysłu skórzanego, tapicerstwo,
 • działania promocyjne na rzecz upowszechniania szkolnictwa zawodowego w przemyśle skórzanym/obuwniczym, w tym filmy reklamowe,
 • branżowy portal internetowy www.pips.pl,
 • stały monitoring statystyczny sektora skórzanego.

WSPÓŁPRACUJE:

 • z organizacjami międzynarodowymi: Europejską Konfederacją Przemysłu Obuwniczego (CEC) z siedzibą w Brukseli, której jesteśmy stałym członkiem od 1999,
 • z organizacjami przedsiębiorców i pracodawców – ze Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN, którego jesteśmy stałym członkiem od 2017, a także z Radą Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (członkostwo od 2019 r.),
 • z polskim klastrem modowym – Polish Fashion Cluster (członkostwo od 2021 r.),
 • z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości (członkostwo od 2021 r.),
 • z Radą Podatkową Konfederacji Lewiatan, w której mamy swojego przedstawiciela,
 • z Warszawską Izbą Gospodarczą (członkostwo od 2020 r.)
 • z Polskim Komitetem Normalizacyjnym – jesteśmy członkiem Komitetu Technicznego PKN nr 184 ds. Klejów,
 • z władzami krajowymi i agencjami rządowymi: Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji,
 • z jednostkami naukowo – badawczymi sektora skórzanego, a w szczególności z ŁUKASIEWICZ – Łódzki Instytut Technologiczny, który jest jednocześnie współinicjatorem utworzenia Platformy Technologicznej Mebli Tapicerowanych, działającej na rzecz przemysłu meblarskiego,
 • z uczelniami wyższymi i szkołami ponadgimnazjalnymi: Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu, Politechniką Łódzką, Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, Zespołem Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej,
 • z ogólnopolskimi czasopismami branżowymi: „Światem Butów” (na łamach tego miesięcznika posiadamy stałą rubrykę informacyjną „Wieści z PIPS”, w której przedstawiamy najciekawsze wydarzenia branżowe), „Przeglądem Włókienniczym – Włókno Odzież Skóra”,
 • prasą ogólnopolską – m.in. „Gazetą Wyborczą”, „Pulsem Biznesu”.

REALIZUJE MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY:

 • 2017-2018 międzynarodowy projekt badawczy pn. „Rozwój holistycznej koncepcji obuwia w oparciu o projektowanie ukierunkowane na użytkownika (60+) oraz samozarządzające narzędzia wspomagajace” o akronimie 60+SHOE w ramach inicjatywy Cornet (http://60plus.pips.pl/)
 • 2015-2017 międzynarodowy projekt edukacyjny „SHOES MADE in EU: The European Shoemaker” w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne (http://shoesmadeineu.pips.pl/pl/)
 • 2012-2014 międzynarodowy projekt badawczy pn. „Innowacyjne Projektowanie Obuwia na podstawie parametrów biomechanicznych i fizjologicznych” o akronimie FOOTyWEAR w ramach inicjatywy Cornet (http://footywear.pips.pl/),

Przynależność do naszej organizacji to gwarancja wiarygodności Waszej Firmy, zarówno pośród firm sektora skórzanego, jak również innych branż.

Przynależność do Izby to duże wyróżnienie i prestiż, który wzmacnia i podkreśla potencjał Firmy – Wnioskodawcy ubiegającego się o otrzymanie dotacji unijnej.

Promocja polskiego przemysłu skórzanego jest głównym i najważniejszym założeniem jakie stawia przed sobą Izba realizując swoje poszczególne działania.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA

 • Inicjowanie i rekomendowanie rozwiązań systemowych korzystnych dla rozwoju i funkcjonowania przemysłu skórzanego
 • Ochrona rynku krajowego przed nieuczciwą konkurencją
 • Budowanie wspólnej, silnej marki POLSKIE OBUWIE
 • Wyznaczanie kierunków i pozyskiwanie dofinansowania eksportu
 • Przyczynianie się do rozwijania szkolnictwa zawodowego w sektorze obuwniczym
 • Dostęp do aktualnych informacji branżowych
 • Bezpłatny dostęp do opracowań statystycznych w Polsce i Unii Europejskiej
 • Zlecenia od kontrahentów
 • Zniżki na specjalistyczne szkolenia organizowane przez Izbę
 • Dodatkowe punkty za przynależność do organizacji branżowej przy wnioskowaniu o dotacje unijne
 • Promocja firmy w materiałach reklamowych i na stronie internetowej Izby
 • Udział w imprezach branżowych służących konsolidacji sektora
 • Możliwość skorzystania z usług rzeczoznawców i Sądu Polubownego
 • Promocja na ważniejszych imprezach branżowych w kraju i za granicą