konsultacje społeczne

Spotkanie przedstawicieli branży odzieżowo-obuwniczej ze stroną rządową / Warszawa – marzec 2023

Z ogromną radością informujemy, że po 6-letniej przerwie udało się przywrócić działanie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego, za pośrednictwem którego przez 16 lat były rozwiązywane problemy naszego sektora.

Na koniec marca 2023 r. w Warszawie zaplanowane jest pierwsze spotkanie tego zespołu, którego celem ma być omówienie aktualnej sytuacji w przemyśle mody ze stroną rządową i wynegocjowanie jak najkorzystniejszych dla naszej branży rozwiązań. W spotkaniu uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego.

...