akty i ustawy prawne

KONSULTACJE NOWEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO – DO 5 KWIETNIA 2022

W Komisji Europejskiej od 11 stycznia do 5 kwietnia 2022 r. trwają konsultacje społeczne nowych przepisów.

Konsumenci uzyskają szersze prawo do naprawy, także po upływie rękojmi lub gwarancji. Celem jest umożliwienie dłuższego korzystania z rzeczy, ale i też ochrona środowiska. Pomysły są i ciekawe, i kontrowersyjne, np. możliwość wymiany uszkodzonej rzeczy na odnowioną (refurbished) lub zobowiązanie producentów do naprawy za rozsądną cenę (po upływie gwarancji).

...

WSPARCIE DLA UKRAINY – PROPOZYCJE ZMIAN LEGISLACYJNYCH

Szanowni Państwo,

w tym bardzo trudnym czasie dla narodu ukraińskiego istotne jest zapewnienie możliwie największego i najbardziej skutecznego wsparcia. Wspólnie z Konfederacją Lewiatan zbieramy propozycje nt. potrzebnych zmian legislacyjnych, które przyczynią się do ułatwienia i uproszczenia procedur związanych z przekazywaną pomocą oraz zmniejszą jej koszty. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie identyfikowanych przez Państwa regulacji, barier, które utrudniają niesienie pomocy, w szczególności w obszarze prawa podatkowego:

1)      propozycje zwolnień w podatku VAT, PIT i CIT dla darowizn,

2)      propozycje odliczeń od podatku przekazywanych darowizn,

3)      propozycje ulg i ułatwień w zatrudnianiu uchodźców i pracowników z Ukrainy,

4)      bariery podatkowe dotyczące zakwaterowania uchodźców i pracowników z Ukrainy.

...

POLSKI ŁAD – ZGŁASZANIE PROPOZYCJI ZMIAN DO USTAWY

1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105 z późn. zm.), tzw. Polski Ład. Są to obszerne zmiany, które wprowadzono z bardzo krótkim vacatio legis. Ze względu na duży pośpiech przy wprowadzaniu zmian oraz skrócenie do minimum etapu konsultacji społecznych, wiele wątpliwości związanych z interpretacją przepisów nie zostało wyjaśnionych. Obecnie w firmach trwa proces dostosowywania się i wdrażania zmian, który ujawnia kolejne niejasności i problemy związane z właściwym stosowaniem nowych przepisów....

PODPISZ PETYCJĘ O POZOSTAWIENIE PODATKU LINIOWEGO W DOTYCHCZASOWEJ FORMIE

Wprowadzony niemal dwie dekady temu 19% podatek liniowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą był jedną z najważniejszych pro-przedsiębiorczych zmian po upadku komunizmu w 1989 roku. Jego wprowadzenie pomogło Polsce wejść na ścieżkę szybkiego rozwoju ekonomicznego. Przejrzystość i prostota tego podatku zachęcała bowiem wielu, zwłaszcza młodych Polaków, do zakładania własnych firm, budowania dobrobytu i wzmacniania polskiej gospodarki. Systematycznie wzrastała od lat liczba podatników rozliczających się w ten sposób. Zyskał również budżet państwa, gdyż od chwili jego wprowadzenia (rok 2004) wpływy do budżetu systematycznie rosły....

1 2