akty i ustawy prawne

INICJATYWA USTAWODAWCZA DOBROWOLNY ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W imieniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców prosimy wszystkie osoby, które popierają ten projekt  o zaangażowanie się w zbiórkę podpisów pod Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą w sprawie wprowadzenia dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców.

 

...

PROJEKT USTAWY „DOBROWOLNY ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W POLSCE”

Adam Abramowicz Biuro Rzecznika MŚP informuje o zbiórce podpisów pod projektem ustawy wprowadzającej dobrowolny ZUS dla wszystkich przedsiębiorców. Jest to inicjatywa organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP: Powstał już Komitet inicjatywy obywatelskiej dotyczącej dobrowolnej składki na ZUS, do którego wszedł Paweł Kukiz. Zgodnie z obowiązującym prawem, aby mogła być ona procedowana w Sejmie, musi znaleźć wsparcie co najmniej 100 tysięcy osób. Według zapowiedzi dr Marka Wocha, dyrektora generalnego Biura Rzecznika Małych i Średnich Firm podpisów pod inicjatywą ma być około pół miliona. Projekt ustawy ma trafić do Sejmu około 30 listopada 2022 r.

...

KONSULTACJE NOWEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO – DO 5 KWIETNIA 2022

W Komisji Europejskiej od 11 stycznia do 5 kwietnia 2022 r. trwają konsultacje społeczne nowych przepisów.

Konsumenci uzyskają szersze prawo do naprawy, także po upływie rękojmi lub gwarancji. Celem jest umożliwienie dłuższego korzystania z rzeczy, ale i też ochrona środowiska. Pomysły są i ciekawe, i kontrowersyjne, np. możliwość wymiany uszkodzonej rzeczy na odnowioną (refurbished) lub zobowiązanie producentów do naprawy za rozsądną cenę (po upływie gwarancji).

...

WSPARCIE DLA UKRAINY – PROPOZYCJE ZMIAN LEGISLACYJNYCH

Szanowni Państwo,

w tym bardzo trudnym czasie dla narodu ukraińskiego istotne jest zapewnienie możliwie największego i najbardziej skutecznego wsparcia. Wspólnie z Konfederacją Lewiatan zbieramy propozycje nt. potrzebnych zmian legislacyjnych, które przyczynią się do ułatwienia i uproszczenia procedur związanych z przekazywaną pomocą oraz zmniejszą jej koszty. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie identyfikowanych przez Państwa regulacji, barier, które utrudniają niesienie pomocy, w szczególności w obszarze prawa podatkowego:

1)      propozycje zwolnień w podatku VAT, PIT i CIT dla darowizn,

2)      propozycje odliczeń od podatku przekazywanych darowizn,

3)      propozycje ulg i ułatwień w zatrudnianiu uchodźców i pracowników z Ukrainy,

4)      bariery podatkowe dotyczące zakwaterowania uchodźców i pracowników z Ukrainy.

...

1 2