Kontakt

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

Adres

ul. Zgierska 73
91-462 Łódź

Dane kontaktowe

tel:    +48 42 636 12 21

faks: +48 42 636 09 24

e-mail: sekretariat@pips.pl

Pozostałe dane

FB  https://www.facebook.com/wejdzwnaszaskore/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/pips-pl

BLOG https://polskaskora.wordpress.com/

NIP 7250011965

REGON 001379504

KRS 0000062209

Bank Pekao S.A. VI O. w Łodzi
Nr konta: 77 1240 3031 1111 0000 3426 7310

Formularz kontaktowy