INTERNATIONAL FOOTWEAR FORUM – PODSUMOWANIE

2 lutego 2021 r., z inicjatywy European Footwear Confederation (CEC) odbyła się piąta edycja International Footwear Forum – pierwszy raz w formule online. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli 25 stowarzyszeń obuwniczych z 24 krajów z całego świata oraz dwóch prelegentów wysokiego szczebla, by omówić aktualne wyzwania, przed którymi stoi światowa branża obuwnicza. Polska Izba Przemysłu Skórzanego reprezentowana była przez Prezesa Zarządu – Marka Góreckiego oraz Wiceprezesów: Joannę Czyż i Mariusza Babrala. Centralnym punktem Forum były potencjalne kierunki ożywienia branży po kryzysie COVID-19. Prezes CEC Luis Onofre otwierając Forum zaznaczył, że w dobie pandemii koronawirusa ważne jest, aby firmy obuwnicze nadal dostosowywały się do nowej rzeczywistości, w której wyraźnie dominuje przyspieszona cyfryzacja i nastawienie na bardziej zrównoważoną środowiskowo konsumpcję. Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim UE pakiet naprawczy, który dotyczy także inwestycji w sektor MŚP. Denis Redonnet, Zastępca Dyrektora Generalnego i Główny Urzędnik ds. Egzekwowania Handlu Komisji Europejskiej, podkreślił istotną rolę handlu w wzmocnieniu ożywienia gospodarczego. Zdaniem prelegenta ważne jest, by nie ulegać pokusie protekcjonizmu, ale zamiast tego współpracować z globalnymi partnerami, w celu zapewnienia równych szans wszystkim graczom, w oparciu o otwartość i jasne zasady, które są kluczem do szybkiego powrotu do normalności....

SPOTKANIE U RZECZNIKA MŚP

W dniu 7 lutego 2020 Prezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego – p. Marek Górecki wziął udział w spotkaniu w Biurze Rzecznika MŚP – Adama Abramowicza w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Jacek Cieplak. Spotkanie dotyczyło stanowiska Izby w kwestii ochrony rynku wewnętrznego przed napływem towarów niskiej jakości pochodzących z importu, obarczonych ryzykiem skażenia zabronionymi substancjami chemicznymi. Podczas spotkania uzgodniono, że Rzecznik zainicjuje powołanie stałego zespołu roboczego, w skład którego wejdą przestawiciele UOKiK, Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Zdrowia. Biuro Rzecznika MŚP będzie miejscem dialogu pomiędzy przedsiębiorcami a powołanym zespołem w celu wypracowania rozwiązań korzystnych dla konsumentów i przedsiębiorców.

...

EASME NA DNIACH OBUWIA POLSHOES W WARSZAWIE

Podczas ostatniej edycji Dni Obuwia POLSHOES w Warszawie w dniu 14 listopada 2019 r. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) rozpowszechniała wśród wystawców i odwiedzających targi informacje o najnowszej kampanii Komisji Europejskiej, promującej zatrudnienie w sektorach: tekstylnym, odzieżowym, skórzanym i obuwniczym. Kampania skierowana jest przede wszystkim do ludzi młodych – do 30 roku życia.
Koniecznie obejrzyjcie krótki filmik z tego wydarzenia!

Dni Obuwia POLSHOES – Warszawa – 14 listopada 2019...

TECHNIK OBUWNIK NA FESTIWALU ZAWODÓW W KRAKOWIE

Młodzi adepci obuwnictwa z Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej już drugi rok z rzędu prezentowali swoje stoisko podczas Festiwalu Zawodów w krakowskiej hali Expo (21-23 marca 2019 r.). Entuzjazm i pasja, jakie biły od tych młodych ludzi pozwalają nam sądzić, że przyszłość polskiej branży obuwniczej jest w dobrych rękach.

Największe podziękowania należą się:

Panu Janowi Góralczykowi – głównemu inicjatorowi tego przedsięwzięcia,

Firmie KSM Sp. z o.o. z Nowego Targu – za wyposażenie stoiska w maszyny obuwnicze,

Panu Zbigniewowi Stradomskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół im. KEN oraz Pani Karolinie Bernat – przedstawicielce kadry pedagogicznej za dopięcie wszystkiego na ostatni guzik.

Naszym uczniom dziękujemy za zaangażowanie – bez Was nic nie mogłoby się udać! Do zobaczenia za rok!

Więcej informacji o możliwości kształcenia w zakresie technik obuwnik znajdziecie tutaj: https://www.pips.pl/szkolnictwo-zawodowe/

...