Polityka prywatności

Polska Izba Przemysłu Skórzanego w ramach prowadzonej działalności statutowej przetwarza dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.

Podstawna prawna przetwarzania danych:
– art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo w zw. z art. 18 ust. 1-5 uśude oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
– art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 uodo oraz 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Izba Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi (91-462) ul. Zgierska 73.

Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na adres: ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź, mailowo na adres: sekretariat@pips.pl lub telefoniczne pod numerem: 42 636 12 21.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji działań wynikających ze Statutu Izby.

Państwa dane możemy przekazywać osobom upoważnionym przez nas, w tym: naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; innym upoważnionym przez nas odbiorcom, w tym: podmiotom świadczącym dla nas pomoc prawną, podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowe i informatyczne, instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy i realizacji naszych działań statutowych, a także w okresie, w którym przepisy nakazują przechowywać dane.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowych zasad na tej stronie.

Z poważaniem,

Polska Izba Przemysłu Skórzanego