SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2018

KONFERENCJA YOUNG WORKER’S DAY I STOISKO OBUWNICZE PODCZAS FESTIWALU ZAWODÓW W KRAKOWIE

W dniu 22 marca 2018 w Krakowie podczas Targów Edukacyjnych Festiwal Zawodów Polska Izba Przemysłu Skórzanego zorganizowała konferencję pod nazwą „Young Worker’s Day”, będącą częścią europejskiej kampanii informacyjnej pn. “Attracting New Skill force for Quality Jobs in the Footwear Sector”, mającej zachęcić młodych Europejczyków do pracy w branży obuwniczej. Celem kampanii, współfinansowanej ze środków Europejskiego Dialogu Społecznego, jest pokazanie młodemu pokoleniu bardziej atrakcyjnego wizerunku sektora, poprzez prezentację innowacyjnego i dynamicznie rozwijającego się przemysłu obuwniczego. Bodźcem do zorganizowania konferencji było zaproszenie ze strony European Confederation of the Footwear Industry, której PIPS jest członkiem nieprzerwanie od 1999 r.

Analogiczne konferencje odbyły się 13 lutego 2018 we Włoszech (podczas targów Micam w Mediolanie), 15 marca 2018 w Hiszpanii (podczas targów Futurmoda w Alicante) i 16 maja 2018 w Porto w Hiszpanii podczas 20. edycji International Technical Footwear Congress UITIC. Więcej informacji o tych wydarzeniach i samym projekcie na stronie internetowej http://inmyshoesproject.eu/

W polskiej edycji Young Worker’s Day uczestniczyli lokalni przedsiębiorcy związani z branżą obuwniczą oraz kadra pedagogiczna i uczniowie technikum obuwniczego Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, jak również przedstawiciele: Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, Instytutu Przemysłu Skórzanego, ZPPM Lewiatan, Politechniki Krakowskiej, Firmy Eurokreator, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, targów Dni Obuwia POLSHOES i redakcji „Świata Butów”. Z gości zagranicznych obecny był reprezentant włoskiego stowarzyszenia producentów obuwia Assocalzaturifici Italiani.

Wydarzenie połączone było z upowszechnianiem programów szkoleniowych (platformy e-learningowej dla zawodu obuwnik), praktyk zawodowych i staży w przedsiębiorstwach, jak również europejskiego konkursu umiejętności zawodowych Euroskills, kierowanego do osób poniżej 25 roku życia.

W przedpołudniowej sesji, zatytułowanej „Branża obuwnicza – Atrakcyjny Pracodawca w Sektorze Mody” można było wysłuchać ciekawych wystąpień na temat obecnej kondycji naszego sektora, a także możliwości rozwoju w branży obuwniczej.

W sesji popołudniowej pod hasłem „Od pasji do sukcesu” uczestniczyli młodzi ludzie, zainteresowani związaniem przyszłej kariery zawodowej z branżą obuwniczą. W tej części obszerną prezentację przedstawiła projektantka młodego pokolenia i wykładowca w krakowskiej Szkole Projektowania Ubioru – Anka Letycja Walicka, która ze swoją dyplomową kolekcją w roku 2013 zajęła pierwsze miejsce w II edycji prestiżowego konkursu Fashion Culture organizowanym   w Londynie.

Wydarzeniem towarzyszącym naszej konferencji Young Worker’s Day było stoisko zawodu technik obuwnik, starannie przygotowane przez uczniów i nauczycieli technikum obuwniczego Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzięki wsparciu lokalnych zakładów obuwniczych, nasze stoisko wyposażone zostało w prawdziwe maszyny wykorzystywane na co dzień w produkcji: ploter, stemplowarkę czy stanowisko do komputerowego projektowania obuwia. Dodatkową atrakcją były warsztaty ręcznego konstruowania obuwia, produkcja skórzanych gadżetów czy też pokazy mody obuwniczej w wykonaniu uczniów naszego technikum, zorganizowane dzięki uprzejmości lokalnych producentów. Stoisko obuwnicze przez 3 dni Festiwalu Zawodów odwiedziło kilka tysięcy osób. Stanowiło ono doskonałą przestrzeń do wymiany wiedzy branżowej i międzypokoleniowych spotkań.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ DWULETNIEGO PROJEKTU 60+SHOE

 W dniach 3-4 grudnia 2018 r. w hotelu Sympozjum w Krakowie odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna MAT-ECO-SHOES 2018, zorganizowana przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego i Instytut Przemysłu Skórzanego.

Była to edycja specjalna podsumowująca projekt „Rozwój holistycznej koncepcji obuwia w oparciu o projektowanie ukierunkowane na użytkownika 60+ oraz samozarządzające narzędzia wspomagające” o akronimie 60+SHOE, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt od 1 stycznia 2017 r. realizowany był przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego weszły: Polska Izba Przemysłu Skórzanego (Polska), Instytut Przemysłu Skórzanego (Polska) oraz Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (Niemcy).

W konferencji podsumowującej projekt uczestniczyło ponad 80 osób, w tym przede wszystkim polscy producenci obuwia, ze szczególnym wskazaniem na specjalistów w zakresie obuwia ortopedycznego, jak również przedstawiciele instytutów badawczych, uczelni wyższych i prasy branżowej. Nie zabrakło także gości zagranicznych, przede wszystkim reprezentantów instytutów badawczych i uczelni wyższych z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Ukrainy, Słowenii i Hiszpanii. Udział w konferencji miał charakter bezpłatny.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki uzyskane podczas realizacji wspomnianego projektu. W ramach 60+SHOE opracowane zostały wytyczne do produkcji obuwia najbardziej odpowiadającego wymaganiom seniorów. Wspomniane wytyczne dotyczą zarówno materiałów, z jakich powinno być wykonane obuwie, jak i samej konstrukcji tak, aby zapewnić użytkownikowi maksymalny komfort użytkowania, wygodę oraz estetyczny wygląd. W celu opracowania wytycznych w badaniach wykorzystane zostały materiały najnowszej generacji, nowatorskie technologie modyfikowania powierzchni polimerów, mikroelementy elektroniczne, jak również nowoczesne projektowanie wspierające specyficzne potrzeby użytkownika z docelowej grupy wiekowej.

W ramach projektu opracowany został również mechanizm do automatycznego sznurowania obuwia, sterowany aplikacją zainstalowaną na smartfonie. Stworzony został również prototyp samo wiążącego się obuwia, które będzie punktem wyjścia dla firm obuwniczych chcących wprowadzić nowy produkt na rynek.

Wszystko to składać się ma na model idealnego obuwia dla osób z grupy wiekowej 60+, który przyczyni się do poprawy jakości ich życia. Jednocześnie, opracowane rozwiązania będą mogły znaleźć zastosowane również w innych typach obuwia, np. w obuwiu sportowym.

Swoistym dopełnieniem tej tematyki były ciekawe prezentacje dotyczące: deformacji kończyn dolnych u seniorów, charakterystyki rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp u osób w wieku 60+, roli wkładek w łagodzeniu dolegliwości w obrębie stóp u osób w wieku 60+, jak również monitorowania obecności substancji niebezpiecznych w materiałach możliwych do wykorzystania w obuwiu dla seniorów.

Nie zabrakło też wystąpień dotyczących innowacji w przemyśle obuwniczym (skanowanie stóp w technologii 3D, aplikacje mobilne umożliwiające tworzenie obuwia zgodnie z preferencjami klienta, analiza interakcji w sklepach stacjonarnych i internetowych, innowacyjne systemy produkcyjne, ograniczające zużycie surowców i ilość odpadów do minimum, wykorzystanie techniki termografii w podczerwieni czy też zastosowanie włókien bambusowych w elementach obuwia). Omówiono także szkodliwe substancje chemiczne w materiałach obuwniczych i obuwiu.

APLIKACJE DO PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 – W RAMACH INICJATYWY CORNET

Polska Izba Przemysłu Skórzanego wraz z Instytutem Przemysłu Skórzanego (IPS) i niemieckim Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI), we wrześniu 2018 r. złożyła wniosek do 26. konkursu w ramach Inicjatywy Cornet, współfinansowanego ze środków NCBR.

Ogólnym celem projektu o akronimie FSP Shoe jest opracowanie systemu wspierania świadomego chodzenia, przewidywania i prewencji upadków. System będzie się składał z odpowiednio zaprojektowanego modelu obuwia z zamontowanymi komponentami elektronicznymi.

Prace badawcze będą obejmować szeroko zakrojone badania biomechaniczne osób, które w zestawieniu z symulowanymi upadkami pozwolą zidentyfikować szereg parametrów chodu świadczących o ryzyku powstania potknięcia/upadku. Zbierane będą dane dotyczące zarówno parametrów chodu w odniesieniu do ogólnej populacji osób, jak i indywidualne wzorce marszu/potknięć. Na tej podstawie opracowane zostaną wytyczne do projektowania obuwia i inteligentnego systemu ostrzegania przed upadkiem.

– W RAMACH PROGRAMU INTERREG EUROPE

Polska Izba Przemysłu Skórzanego wraz z partnerami zagranicznymi (Ministry of Economy and Development oraz Hellenic Clothing Industry Association z Grecji, European Confederation of the Footwear Industry (CEC) z Belgii, Copenhagen Business School i Ikast-Brande Kommune z Danii, Lithuanian Innovation Center z Litwy, Region of Valencia z Hiszpanii) w czerwcu 2018 r. złożyła wniosek o realizację trzyletniego projektu pod nazwą „Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models” o akronimie SUCCESS ROAD w ramach programu INTERREG EUROPE.

Motywem przewodnim projektu ma być dziedziczenie własności w sektorze MŚP w odniesieniu do branży obuwniczej, odzieżowej i tekstylnej. Tematyka tego projektu idealnie wpisuje się w podjętą w 2018 r. roku przez polski rząd ustawę o sukcesji, gdyż uregulowanie mechanizmu dziedziczenia jest szczególnie istotne w odniesieniu do firm jednoosobowych, w tym rodzinnych.

Wspólnym wyzwaniem beneficjentów projektu ma być pomoc państwom członkowskim we wdrażaniu nowej polityki dziedziczenia w ich krajowych programach operacyjnych, co przełożyć się ma bezpośrednio na zwiększenie konkurencyjności i zrównoważony rozwój  w sektorze MŚP, w tym zapewnienie trwałości przedsiębiorstwa po zmianach własności, przyczyniając się w ten sposób do ogólnego wzrostu gospodarczego, zarówno poprzez zwiększenie produkcji, jak i ochronę miejsc pracy.

Realizacja projektu opierać się będzie o 4 osie:

 1. Mapowanie i analiza obecnej sytuacji,
 2. Wykorzystanie systemu wielopoziomowych konsultacji dotyczących dziedziczenia,
 3. Modernizacja systemu legislacyjnego,
 4. Interwencja instytucjonalna, realizowana na 3 poziomach:

– opracowanie formalnych programów szkoleniowych dla biznesu,

– uczenie się przez całe życie,

– stworzenie struktur i usług wspierających przedsiębiorczość.

Na poziomie ponadregionalnym, projekt zakłada liczne warsztaty, połączone z wizytami studyjnymi i wymianą personelu.

 UPOWSZECHNIANIE PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA ZAWODU OBUWNIK PODCZAS DNI OBUWIA POLSHOES

 Polska Izba Przemysłu Skórzanego podczas jesiennej edycji Dni Obuwia Polshoes w Warszawie (23.10.2018) oraz w Krakowie (14-15.11.2018) promowała wśród wystawców i odwiedzających rezultaty koordynowanego przez siebie projektu: „Shoes Made in EU: The European Shoemaker” w ramach programu Erasmus+, realizowanego w latach 2015-2017 m.in. we współpracy z European Confederation of the Footwear Industry (CEC). Izba zaprezentowała innowacyjne narzędzie dydaktyczne w postaci platformy e-learningowej, umożliwiającej zdobycie umiejętności   i kompetencji w zawodzie obuwnik. Zamieszczony na platformie kurs składa się z 14 jednostek szkoleniowych, zawierających moduły odnoszące się do poszczególnych etapów produkcji obuwia, a także quizy i ćwiczenia praktyczne, sprawdzające poziom przyswojonej wiedzy. Celem powstałego narzędzia jest wyszkolenie kursantów na kompetentnych i wielozadaniowych techników obuwnictwa, którzy mogą pracować w dowolnym miejscu w Europie, w oparciu o system ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) i zasady EQF (European Qualifications Framework). Wszystkie materiały publikowane są na zasadach otwartego dostępu. Treści szkoleniowe przetłumaczone zostały na język angielski, polski, włoski, niemiecki, portugalski i francuski.

ŚWIĘTO OBUWNIKA 2018 – SPOTKANIE INTEGRACYJNE BRANŻY

 W dniu 27 października  2018 roku w Konwencie Bonifratrów pod wezwaniem św. Floriana w Zebrzydowicach odbyła się druga już edycja Święta Obuwnika. Wydarzenie zorganizowane z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w tym roku zgromadziło jeszcze liczniejszą grupę przedstawicieli środowiska obuwniczego – przede wszystkim z okręgu małopolskiego. Wśród uczestników obecni byli przedstawiciele Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, producenci i projektanci obuwia, dyrekcja i kadra pedagogiczna Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej (prowadzącego kształcenie w klasach o profilu obuwniczym), jak również przedstawiciele lokalnych władz i pracownicy Instytutu Przemysłu Skórzanego z Krakowa.

Święto Obuwnika, którego obchody zainaugurowaliśmy w ubiegłym roku, idealnie wpisuje się  w tradycję, która jest kultywowana w innych krajach europejskich, będących liderami w produkcji obuwia. We Włoszech święto obuwnika obchodzone jest corocznie w miejscowości Vigevano, będącej kolebką włoskiego obuwnictwa, zawsze pod koniec października. Warto podkreślić, że data naszej uroczystości wybrana została nieprzypadkowo, gdyż w dniu 25 października przypada święto ŚŚ. Kryspina i Kryspiniana, powszechnie uważanych za patronów branży obuwniczej. Miejsce wydarzenia  jest również wyjątkowe, gdyż Kalwaria Zebrzydowska i Zebrzydowice słyną z produkcji obuwia.

Spotkanie tradycyjnie już rozpoczęło się mszą świętą w intencji zaproszonych gości w kaplicy Konwentu. Swoistym urozmaiceniem tegorocznych obchodów był recital muzyczny w wykonaniu   p. Jacka Kotarby, który to odbył się w Sali Dworskiej. W dalszej części uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać wystąpienia Gospodarza Konwentu – ks. Tomasza Szarlińskiego, który mówił o pracy i szacunku dla każdego człowieka. Ukoronowaniem spotkania była dyskusja branżowa, podczas której dominowały tematy takie jak integracja czy co-branding.

Warto dodać, że spotkanie w Konwencie Bonifratrów w Zebrzydowicach miało także wymiar charytatywny, gdyż przy tej okazji udało się wesprzeć działalność Stowarzyszenia Dobroczynnego im. Mikołaja Zebrzydowskiego, założone na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością.

NOWELIZACJA STATUTU IZBY

W dniu 14 czerwca 2018 r. Walne Zebranie Członków PIPS podjęło uchwałę o nowelizacji Statutu Izby. Aktualizacja tego dokumentu pozwoli nam m.in. na możliwość finansowania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów w sektorze obuwniczo/skórzanym (w tym organizowanie praktyk, wymian i wizyt studyjnych), ułatwi pozyskiwanie sponsorów dla działań programowych służących integracji naszej branży, jak również pozwoli organizować eventy o charakterze kulturalnym, promocyjnym lub sportowym. Przyszłe Walne Zebrania Członków PIPS będą mogły odbywać się teraz w formie telekonferencji z użyciem środków łączności takich jak: telefon, poczta czy poczta elektroniczna, co przyczynić się powinno do jeszcze większej frekwencji.

DOTACJA DLA PIPS

 Polska Izba Przemysłu Skórzanego przystąpiła do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w ramach projektu. „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”. Wsparcie umożliwia pokrycie kosztów składki członkowskiej w Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego CEC.  Izba znalazła się w gronie organizacji zrzeszających przedsiębiorców, którym przedmiotowa dotacja została przyznana. Członkostwo w Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego (CEC) gwarantuje Izbie ścisłe współdziałanie z przodującymi w tym sektorze krajami. Dzięki temu  możemy uczestniczyć w europejskich projektach i ubiegać się o dofinansowanie z funduszy UE. Udział w organizacji europejskiej podkreśla także znaczenie Izby na rynku krajowym. Dzięki takiemu dofinansowaniu przedstawiciele Izby będą mogli jeszcze aktywniej uczestniczyć w spotkaniach międzynarodowych oraz europejskich organizacji branżowych będących forum kształtowania opinii i stanowisk dotyczących sektora, które potem są prezentowane administracji unijnej i krajowej.

STARANIA O WŁĄCZENIE NOWYCH KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO REJESTRU

W lipcu 2018 r. Polska Izba Przemysłu Skórzanego zadeklarowała gotowość rozpoczęcia procesu certyfikacji po wprowadzeniu następujących kwalifikacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji:

 • Wykonywanie konstrukcji obuwia
 • Szycie wyrobów i półwyrobów ze skóry

Dodatkowo, wyraziliśmy poparcie dla inicjatywy włączenia do ZRK nowej kwalifikacji rynkowej pn. “Realizowanie działań marketingowych na rynku mody”.

Za pośrednictwem powołanej w październiku 2016 r. Rady Sektorowej ds. Kompetencji Przemysł Mody i Innowacyjne Tekstylia  będziemy chcieli ubiegać się o organizację kursów kwalifikacyjnych w naszym sektorze.

Wśród przedsiębiorców dystrybuowaliśmy ankiety mające na celu identyfikację potrzeb kadrowo-edukacyjnych w przedsiębiorstwach obuwniczych, garbarskich i kaletniczych.

 TWORZENIE WARUNKÓW DO WYJAZDÓW NA ZAGRANICZNE TARGI BRANŻOWE

By zwiększyć potencjał eksportowy polskich producentów obuwia, Polska Izba Przemysłu Skórzanego podjęła intensywne działania mające na celu stworzenie dogodnych warunków uczestnictwa firm polskich w targach zagranicznych – w formie indywidualnego trybu wystawiania się, lub organizacji wspólnego stoiska multibrandowego, na wybranych targach. Celem jaki sobie stawiamy jest stworzenie Strefy Polskich Wystawców na liczących się branżowych imprezach zagranicznych. Silnym czynnikiem integrującym jest tu liczny udział polskich firm ( łącznie ok. 150 Wystawców ) w krajowych targach obuwniczych Dni Obuwia POLSHOES. Zakładamy, że spośród tych Wystawców wyłoni się grupa, która będzie stanowić trzon Polskiej Strefy za granicą. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z organizatorami targów Euro Shoes w Moskwie (Rosja) oraz Expo Riva Schuh – Riva del Garda (Włochy) i mamy zielone światło na stworzenie takiej strefy.

W najbliższych planach jest podjęcie podobnych rozmów z organizatorami innych ważnych targów zagranicznych.

W październiku 2018 r. przedstawiciele Zarządu PIPS zainicjowali także spotkanie branży skórzanej z przedstawicielami MPiT, podczas którego przekazaliśmy swoje uwagi do programu Go to Brand, a także wzięliśmy udział w Konsultacjach Branżowych Programów Promocji 2020-2022, gdzie wskazaliśmy listę kluczowych międzynarodowych imprez targowych lub targowo-konferencyjnych dla naszej branży. Postulowaliśmy także objęcie przedmiotowym dofinansowaniem firm specjalizujących się  w organizowaniu stoisk multibrandowych na targach zagranicznych, włączenie w krąg beneficjentów wyspecjalizowanych firm zajmujących się tworzeniem nowych marek produktowych, jak również  włączenie do przedmiotowych programów przedsiębiorstw spoza sektora MŚP.

SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI BRANŻY OBUWNICZEJ

W dniu 27 listopada 2018 r. w Hotelu Badura w Wadowicach Polska Izba Przemysłu Skórzanego zorganizowała kilkugodzinne bezpłatne szkolenie pn. “Jak wypromować markę modową?”.

Szkolenie poprowadziła p. Milena Niebrzydowska, założycielka marki TADAM Fashion&Marketing, ekspert w promocji marek modowych w Internecie; wiceprezes Zarządu Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, twórczyni autorskiego programu wspierającego promocję projektantów i producentów branży odzieżowej oraz programu szkoleniowego „Moda on-line”; wizjonerka działająca na rzecz rozwoju i edukacji wschodzących firm sektora mody.

Tematyka szkolenia sfokusowana została wokół następujących zagadnień:

– Najważniejsze trendy w komunikacji marketingowej,

– Dlaczego strategia marki jest twoim „must have”?

-Jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym?

Szkolenie pozwoliło zrozumieć uczestnikom, jakie są obecnie najskuteczniejsze metody komunikacji marketingowej oraz jak je wykorzystać w rozwoju własnej marki, uświadamiając jednocześnie, jak ważna jest spójna i dobrze dopracowana strategia marki. Spotkanie dostarczyło przydatnej wiedzy na temat promocji sklepu internetowego, jak również najnowszych narzędzi służących do zwiększenia sprzedaży. Słuchacze poznali mechanizmy i trendy panujące obecnie na rynku.

Przedmiotowe szkolenie połączone było z warsztatami, skierowanymi do pracowników przedsiębiorstw obuwniczych.

Główne tematy poruszane podczas szkolenia to: budowanie relacji z klientem; marketing i PR; monitoring mediów; wiarygodność jako przewaga nad konkurencją; e-przyjaciele; jak efektywnie wykorzystać możliwości mediów społecznościowych; co to jest strategia marki; 5 błędów, jakie najczęściej popełniają początkujące marki modowe; przykłady firm modowych, które miały strategię marki i dlatego odniosły sukces; SEO; jak pisać teksty, które sprzedają; optymalizacja opisów obrazów na stronie; wybór słów kluczowych, jak również programy i narzędzia wspierające precyzyjne dotarcie do klienta.

PIPS NA TARGACH FAST TEXTILE

 W dniach 22 – 24 listopada 2018 roku w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie  Polska Izba Przemysłu Skórzanego wraz z Instytutem Przemysłu Skórzanego prezentowały swoją ofertę podczas V edycji Międzynarodowych Targów Tekstylnych Fast Textile.

To najważniejsze wydarzenie branży tekstylnej w Polsce, które powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na wydarzenia poświęcone tej tematyce, szybko stało się największym przedsięwzięciem tego typu w Europie. Na czas Targów powstają specjalne strefy branżowe: tkaniny, dzianiny, dodatki, akcesoria, przędza, maszyny, usługi, tekstylia domowe, media i strefy międzynarodowe (Chiny, Turcja, Tajwan, Włochy i Holandia).

Udział w Targach to idealna okazja, aby poznać trendy na sezon wiosna / lato 2019 oraz dowiedzieć się o najnowszych technologiach wykorzystywanych w przemyśle tekstylnym. Bogata oferta Targów wzbudza ogromne zainteresowanie, szczególnie ze względu na rekordową ilość bezpośrednich producentów.

ANALIZY RYNKU OBUWNICZEGO DLA BRANŻY

Polska Izba Przemysłu Skórzanego przygotowała w roku 2018 szczegółowe opracowanie  rynku obuwniczego za rok 2017.

Przedmiotowa statystyka obejmuje:

 • Dane produkcyjne sektora skórzanego
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
 • Dane eksportowo – importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
 • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
 • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2017
 • Import z Chin w latach 2016/2017

PRZEDSTAWICIEL PIPS W RADZIE PODATKOWEJ KONFEDERACJI LEWIATAN

Za pośrednictwem Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN – którego Izba jest stałym członkiem od 2017 roku – od lutego 2018 mamy swojego reprezentanta w Radzie Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Funkcję naszego przedstawiciela w powyższej formacji Zarząd PIPS powierzył Pani Barbarze Noskowicz – współwłaścicielce Centrum Obuwia Dziecięcego „URWIS” z Torunia. Pani Barbara Noskowicz od 2016 jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przy Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego. Od kilku lat śledzi działania na rzecz obniżenia obowiązujących stawek VAT na artykuły i obuwie dziecięce.

Rada Podatkowa, która powstała na przełomie 2004/2005 roku, stanowi reprezentatywne dla przedsiębiorców forum wyrażania poglądów na temat prawa podatkowego. Formacja liczy obecnie 135 członków (w tym doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów i biegłych rewidentów) z 35 branż.

Celem działania rady jest proponowanie i przekonywanie do dokonywania w prawie podatkowym zmian służących poprawie jakości tego prawa oraz kreowaniu rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców i tym samym dla rozwoju gospodarczego.

Rada działa w podziale na cztery grupy robocze:

 1. GRUPA CIT/PIT
 2. GRUPA VAT
 3. GRUPA AKCYZOWA
 4. GRUPA PP – Polityki Podatkowej

STAŁA WSPÓŁPRACA Z EUROPEAN CONFEDERATION OF THE FOOTWEAR INDUSTRY (CEC)

 Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego – p. Mariusz Babral od wielu lat pełni funkcję przedstawiciela PIPS w strukturach Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego (CEC), regularnie uczestnicząc w posiedzeniach Zarządu tejże formacji oraz w spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego, która to stwarza podstawy do organizacji międzynarodowych szkoleń oraz staży dla pracowników naszego sektora. Spotkania inicjowane przez CEC są doskonałą okazją do omówienia wraz z przedstawicielami innych państw bieżących problemów europejskiej branży obuwniczej.

NOWI CZŁONKOWIE IZBY – WSPARCIE BRANŻY SKÓRZANEJ

W roku 2018 do Izby dołączyła nowa firma:

 • ZALBUT Z.P.H. Artur Zalasiński – producent obuwia damskiego z Rudnik k. Częstochowy.

WSPÓŁPRACA Z MAGAZYNEM BRANŻOWYM „ŚWIAT BUTÓW”

W 2018 roku Izba w ramach cyklicznych działań przygotowywała comiesięczne publikacje do czasopisma branżowego „Świat Butów” w rubryce „wieści z PIPS”. Na mocy umowy zawartej pomiędzy PIPS a magazynem “Świat Butów” członkowie Izby mają prawo skorzystać z 50% rabatu na zakup prenumeraty ww. czasopisma.

NOWI RZECZOZNAWCY PIPS

W roku 2018 Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców odbyła 1 posiedzenie. Z licznych aplikacji członkowie komisji wybrali 1 kandydata, którzy powiększył grono Klubu Rzeczoznawców PIPS. Komisja Kwalifikacyjna odebrała uprawnienia 1 Rzeczoznawcy z tytułu nieregulowania składek członkowskich. Na koniec roku 2018 Klub Rzeczoznawców liczył 91 osób.

Do wszystkich Rzeczoznawców rozsyłane są regularne newslettery, informujące o działaniach PIPS, a także oferty nawiązania współpracy.

 • KALENDARIUM TARGOWE

Polska Izba Przemysłu Skórzanego dwa razy do roku przygotowuje dla Członków Izby Światowe Kalendarium Targowe z wybranymi najciekawszymi i najpopularniejszymi targami branży skórzanej na świecie. Członkowie Izby otrzymują szczegółowe informacje na temat wybranych targów, natomiast ogólne informacje o targach zamieszczane są na portalu Izby.            

 • KOMUNIKACJA Z CZŁONKAMI PIPS

Polska Izba Przemysłu Skórzanego regularnie zamieszcza informacje branżowe dot. szkoleń, konferencji, zmian legislacyjnych, możliwości uzyskania dofinansowania, działań CEC, a także oferty współpracy z zagranicznymi kontrahentami za pośrednictwem newslettera, strony internetowej www.pips.pl, profilu www.facebook.com/wejdzwnaszaskore/ oraz bloga www.polskaskora.wordpress.com.