PROGRAMY BRANŻOWE – DOFINANSOWANIE DO TARGÓW

W dniu 2.10.2018 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się spotkanie, zainicjowane przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego, dotyczące zmiany obecnej formuły Branżowych Programów Promocji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu PIPS – Prezes Marek Górecki i Wiceprezes Mariusz Babral, a także przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz PARP.

Spotkanie było okazją do prezentacji naszego sektora i przedstawienia oczekiwań w zakresie dofinansowania wyjazdów na zagraniczne targi branżowe.

Nasze wystąpienie spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony Ministerstwa.

Zgłoszone przez nas postulaty zostały uwzględnione w przygotowywanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii kolejnej edycji Branżowych Programów Promocji w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tak jak dotychczas, promowanych jest 12 branż priorytetowych.

Nowa edycja projektu Brand będzie obejmowała lata 2020-2022. W połowie 2019 r. wybrani zostaną operatorzy poszczególnych programów promocji. Będą oni organizować m.in. stoiska informacyjno-promocyjne na wybranych targach, misje wyjazdowe dla przedsiębiorców oraz misje przyjazdowe dla potencjalnych kontrahentów i dziennikarzy.

Udział mikro, małych i średnich przedsiębiorców w branżowych programach promocji będzie finansowany, podobnie jak do tej pory, ze środków projektu „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Realizatorem projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przewidziano szereg uproszczeń i ułatwień dla przedsiębiorców korzystających z programów promocji. Nie będzie obowiązkowej listy targów – jedynie lista targów, na których będą organizowane stoiska narodowe. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do udziału tylko w jednej imprezie, na której organizowane jest stoisko narodowe. Ponadto nie będzie ograniczeń w liczbie podejmowanych działań. Przedsiębiorca będzie mógł realizować działania promocyjne od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

Nabór wniosków rozpocznie się 25 lutego i potrwa do 4 kwietnia 2019 r. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie wyniesie ok. 150 mln zł.