STANOWISKO KOMISJI EUROPEJSKIEJ WS. MADE IN

W ramach programu prac na 2020 r. Komisja Europejska zapowiedziała wycofanie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, które zawierało propozycję przepisu dotyczącego etykiety „Made in”. Działanie Komisji wynika z tego, że wniosek był przez lata blokowany w Radzie i został częściowo zastąpiony „pakietem towarowym”, który doprowadził do przyjęcia rozporządzenia (UE) 2019/1020.

Komisja ogłosiła również, że przedstawi nowy wniosek w ramach kontroli sprawności regulacyjnej i oceny funkcjonowania dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Obecnie Komisja przygotowuje ocenę dyrektywy i ocenę skutków nowego wniosku, których przedmiotem będzie między innymi związek między etykietą „Made in” a bezpieczeństwem produktów. Do dnia 6 października 2020 r. zbierane są uwagi i komentarze w ramach trwających otwartych konsultacji publicznych, stanowiących część szerszych konsultacji dotyczących programu na rzecz konsumentów: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12466-Review-of-the-general-product-safety-directive

Serdecznie zachęcamy do udziału w powyższych konsultacjach.

Wyniki oceny skutków i konsultacji publicznych zostaną należycie uwzględnione w ostatecznym brzmieniu wniosku, który prawdopodobnie zostanie opracowany do połowy 2021 r.

Podsumowując, Komisja nie odrzuciła jednoznacznie możliwości uwzględnienia zapisu o oznaczeniu „Made in” w nowej propozycji, ale też nie potwierdziła takiego zamiaru. To, czy taki zapis się tam znajdzie, będzie zależało od wyników przeprowadzanej obecnie oceny i konsultacji publicznych.