POSTULATY BRANŻY OBUWNICZO-SKÓRZANEJ PO SPOTKANIU U RZECZNIKA MŚP – 31 LIPCA 2020, WARSZAWA

Po spotkaniu w Biurze Rzecznika MŚP w Warszawie w dn. 31 lipca 2020 r. Polska Izba Przemysłu Skórzanego przygotowała następujące postulaty, które staną się osią do naszych kolejnych działań:
I.Po stronie branży:
1.rejestracja znaku towarowego (znaków towarowych) w celu promocji polskiej skóry oraz polskiego obuwia,
2.kampania podnosząca świadomość konsumencką na rzecz dokonywania odpowiedzialnych wyborów i zakupów (warunek – pozyskanie adekwatnego finansowania projektu),
3.analiza funkcjonowania tzw. rynków bezpiecznych (np. Niemcy) w kontekście nadzoru nad bezpieczeństwem konsumentów i legalnością importu,
II. Po stronie organów państwa i urzędów odpowiedzialnych:
1.wzmocnienie szczelności odpraw celnych i kontroli jakości towaru wprowadzanego na rynek polski,
2.wzmocnienie systemu kontroli jakości dóbr użytkowych sprowadzanych na rynek polski z wykorzystaniem potencjału istniejących ośrodków laboratoryjnych (Sieć Badawcza Łukasiewicz),
III.Działania wspólne branży i przedstawicieli organów państwa:
1.działania na rzecz pozyskania dodatkowego finansowania (funduszu celowego) na bardziej efektywne funkcjonowanie systemu kontroli nad legalnością oraz jakością produktów sprowadzanych i sprzedawanych na rynku polskim,
2.działania na rzecz zmian legislacyjnych odnośnie odpowiedzialności finansowej za wprowadzenie do obrotu produktów zawierających substancje niebezpieczne,
3.kampania informacyjna wśród posłów do Parlamentu Europejskiego na rzecz zmiany przepisów o obligatoryjnym znakowaniu towarów krajem pochodzenia – „Made in …”,
4.kampania informacyjna wśród posłów do Parlamentu Europejskiego na rzecz wprowadzenia obowiązku przedstawienia certyfikatu (deklaracji zgodności) podczas odprawy celnej na granicach zewnętrznych UE,
5.działania na rzecz zmiany zapisu Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogólnym bezpieczeństwie produktów, by towar pochodzący z krajów trzecich nie mógł być znakowany logiem polskiego producenta.
Nasze stanowisko zostanie również przekazane do Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej za pośrednictwem oddziału Biura Rzecznika w Brukseli.