BUTY Z NOWOTWOREM TANIO SPRZEDAM

W Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 7 września 2020 r. ukazał się artykuł pt. „Buty z nowotworem tanio sprzedam. Skarbówka znalazła sposób na Wólkę Kosowską?” autorstwa Bartka Godusławskiego.

Pan Arkadiusz Łaba, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Kontrolami w Ministerstwie Finansów wyjaśnia w nim proceder nielegalnego obrotu tekstyliami lub obuwiem importowanym z Chin, Wietnamu, Turcji czy Bangladeszu.

Nielegalny handel takimi artykułami to nie tylko ogromna strata dla polskiego systemu podatkowego w związku z uchylaniem się od zapłaty VAT, ale także realne zagrożenie zdrowia konsumentów, gdyż artykuły te nierzadko zawierają szkodliwe środki chemiczne, jak chrom sześciowartościowy czy substancje CMR. Badania dowodzą, że mają one silnie rakotwórczy wpływ i mogą prowadzić nawet do bezpłodności.

W przeciwieństwie do polskich marek odzieżowych czy obuwniczych, importerzy nie muszą dbać o jakość towaru, certyfikaty czy aktualne badania. Producenci azjatyccy nie ponoszą porównywalnych kosztów zabezpieczenia socjalnego swoich pracowników i nie przestrzegają norm obowiązujących w Unii Europejskiej.

Dostęp do artykułu znajdą Państwo pod linkiem: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1490190,kas-wolka-kosowska-vat.html?fbclid=IwAR027ikj7BSvmpdWkzwn3AZ4CHjLZ2YSmHlGGfkeq9JUFvba7hBxKMqZucI

Pan Dyrektor Arkadiusz Łaba był także jednym z uczestników spotkania, zorganizowanego z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w dniu 31 lipca 2020 r. w Biurze Rzecznika MŚP w Warszawie w sprawie ochrony branży obuwniczo-skórzanej.