PIPS INTERWENIUJE W MPiT

Polska Izba Przemysłu Skórzanego prowadzi obecnie rozmowy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie zorganizowania spotkania, którego celem ma być przedstawienie propozycji zmian do obecnie funkcjonujących programów wsparcia dla firm z szeroko rozumianego sektora mody. Zależy nam na tym, aby środki pomocowe przeznaczone dla naszej branży były jak najefektywniej wykorzystane, szczególnie w kontekście ekspansji na rynki zagraniczne oraz kreowania silnych własnych marek produktowych. Podczas spotkania  chcielibyśmy przedyskutować kilka propozycji programów wsparcia, które z naszego punktu widzenia dążyć będą do poziomu optymalnego,  gdzie założona ilość nakładów przyniesie maksymalną korzyść w postaci zysków generowanych przez firmy i związanych z tym należnych podatków i opłat. Chcielibyśmy także dążyć do ujednolicenia istniejących programów w zakresie ich dostępności dla firm spoza sektora MŚP i wyeliminowania ograniczeń terytorialnych dla beneficjentów.

Sytuacja ekonomiczna naszych firm zmienia się w bardzo szybkim tempie. Na rynku krajowym istnieje bardzo silna konkurencja ze strony zagranicznych i krajowych sieci handlowych, gdzie większość towaru jest importowana, głównie z rynków azjatyckich. Następuje konsolidacja procesów zakupowych – między innymi przez rosnącą w bardzo szybkim tempie sprzedaż internetową. Najwięksi gracze przejmują coraz większą część rynku i to oni decydują,  gdzie i na jakich warunkach będą zaopatrywać się w towar. Jednocześnie otwierają się nowe rynki, co stwarza świeże szanse dla producentów wyrobów wysokiej jakości, wykonanych z dobrego surowca i zgodnych z obowiązującymi trendami mody. Warunkiem koniecznym do tego, aby zaistnieć na szerszych rynkach jest obecność na najbardziej renomowanych światowych targach branżowych oraz inteligentne inwestowanie w silną markę własną. To  wiąże się z odpowiednio dopasowanym wsparciem finansowym, które naszym zdaniem jest możliwe do uzyskania przy racjonalnym wykorzystaniu obecnego budżetu przeznaczonego na realizację programów branżowych.

Warto podkreślić, że branża skórzano-obuwnicza jest bardzo specyficznym działem gospodarki, o który warto zadbać z następujących względów:

  1. Branża ma ogromne znaczenie dla lokalnego rynku pracy, gdyż zakłady produkcyjne zlokalizowane są przeważnie w niewielkich miejscowościach, do których niejednokrotnie nie docierają duże inwestycje kapitałowe,
  2. Przemysł skórzano-obuwniczy wykorzystuje w większości krajowe surowce do produkcji – w tym skóry, spody, komponenty i oprzyrządowanie technologiczne,
  3. Produkt finalny – obuwie i wyroby skórzane, ma szansę zaistnieć na najbardziej ekskluzywnych rynkach światowych, przez co może się przyczynić do szeroko rozumianej promocji produktów polskich,
  4. Branża skórzano-obuwnicza ściśle współpracuje z systemem szkolnictwa zawodowego z uwagi na to, że wykonywana w zakładach praca łączy w sobie tradycyjne rzemiosło ze sztuką projektowania, konstrukcji oraz umiejętnościami obsługi coraz bardziej zaawansowanych maszyn do produkcji.

Nie bez znaczenia jest fakt, że dużo firm działających na rynku wywodzi się z wielopokoleniowej tradycji rodzinnej. W wielu firmach zachodzą obecnie procesy związane z sukcesją, co stanowi dobry prognostyk dla przyszłości branży i wnoszonego do niej kapitału ludzkiego.