KONSULTACJE NOWEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO – DO 5 KWIETNIA 2022

W Komisji Europejskiej od 11 stycznia do 5 kwietnia 2022 r. trwają konsultacje społeczne nowych przepisów.

Konsumenci uzyskają szersze prawo do naprawy, także po upływie rękojmi lub gwarancji. Celem jest umożliwienie dłuższego korzystania z rzeczy, ale i też ochrona środowiska. Pomysły są i ciekawe, i kontrowersyjne, np. możliwość wymiany uszkodzonej rzeczy na odnowioną (refurbished) lub zobowiązanie producentów do naprawy za rozsądną cenę (po upływie gwarancji).

Każdy może włączyć się do procesu konsultacji.

Więcej informacji tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13150-Zrownowazone-zuzycie-towarow-promowanie-naprawy-i-ponownego-uzycia_pl