INICJATYWA USTAWODAWCZA DOBROWOLNY ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W imieniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców prosimy wszystkie osoby, które popierają ten projekt  o zaangażowanie się w zbiórkę podpisów pod Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą w sprawie wprowadzenia dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców.

 

Poniżej przesyłamy:

Im więcej podpisów, tym większa społeczna siła oddziaływania. Dlatego też zachęcamy do zebrania jak największej ilości podpisów oraz odesłania ich na wskazany adres we wskazanym terminie. Ważna informacja – listy poparcia muszą zostać przesłane na wskazany adres fizycznie. Nie liczą się skany ze względu na ustawowy wymóg własnoręcznego podpisu osoby wspierającej inicjatywę. Podpisane listy wysyłamy na adres:

Marek Woch, ul. Biskupia 48C m.16, 04-216 Warszawa.

w celu innej drogi dostarczenia list prosimy o kontakt mailowy:

m.woch4@wp.pl lub dobrowolnyzus@gmail.com

  • Plakat informacyjny

Bardzo prosimy o umieszczenie załączonego plakatu w miejscu, gdzie zbierane będą podpisy, czy też w mediach społecznościowych. Niech więcej obywateli dowie się o akcji i ma szansę się zaangażować!

Prosimy o zapoznanie się z prezentacją na temat dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców. Informacje w niej zawarte opatrzone są linkami do artykułów. Prezentację można rozsyłać do jak największej liczby osób w celach informacyjnych.

 

  • Projekt ustawy oraz uzasadnienie.

Proponowany projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, pod którym zbierane są podpisy. Prosimy o zapoznanie się.

dr-n.-pr.-Marek-Woch-Projekt-ustawy-Dobrowolny-ZUS-druk-wersja-Sejm-RP-7.11.2022-r

dr-n.-pr.-Marek-Woch-Uzasadnienie-Dobrowolny-ZUS-druk-wersja-Sejm-RP-7.11.2022

Proponowany projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, pod którym zbierane są podpisy. Prosimy o zapoznanie się.

 

Wszelkie powyższe oraz dodatkowe informacje dot. tego projektu, znajdą Państwo także pod poniższym linkiem:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce | Rzecznik MŚP (rzecznikmsp.pl)

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o jak najintensywniejszą mobilizację – każdy podpis się liczy. Wszystkie rubryki na listach poparcia muszą być w pełni poprawnie uzupełnione oraz przesłane fizycznie na ww. adres. W razie pytań prosimy o kontakt z fundacją.

Ostateczny termin na złożenie zliczonych podpisów na listach pod projektem ustawy to 16 kwietnia 2023 roku. Jednak z uwagi na to, iż jest to ostateczny termin, kiedy podpisy, podkreślamy, muszą być już gotowe, sprawdzone i zliczone, wychodzimy z ogromną prośbą.

BARDZO PROSIMY O COTYGODNIOWE, SYSTEMATYCZNE I REGULARNE PRZESYŁANIE ZEBRANYCH PODPISÓW!!!

Informacja ta jest niezwykle ważna i wręcz kluczowa, ponieważ podpisy idące w tysiącach, nie będą dla nas możliwe do fizycznego sprawdzenia i zliczenia, kiedy wpłyną wszystkie pod koniec terminu złożenia. Jeśli też mają Państwo czas, bardzo prosimy o wskazanie na oddzielnej kartce, dołączonej do przesyłki z listami poparcia dla inicjatywy, liczbę kartek z listami oraz orientacyjną liczbę podpisów – na pewno bardzo ułatwi nam to proces sprawdzania i liczenia złożonego w formie podpisu poparcia! Oczywiście jeśli mają Państwo taką możliwość, nie jest to obligatoryjne.

Z góry bardzo dziękujemy za wsparcie oraz współpracę.

Z poważaniem,

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców.