REAKCJA NA GŁOSOWANIE W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM W SPRAWIE EKOPROJEKTU

Wspólnie z Europejską Konfederacją Przemysłu Obuwniczego (CEC) pragniemy przyczyniać się do ekologicznej transformacji w UE i na całym świecie. W związku z tym, wraz z CEC i naszymi interesariuszami z zadowoleniem przyjmujemy wszelkie inicjatywy legislacyjne UE – w tym wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów (ESPR) – wzmacniający firmy w kierunku obiegu zamkniętego w przemyśle obuwniczym, a nasze zaangażowanie nie maleje pomimo tych trudnych czasów.

W związku z tym wspieramy badania i inwestycje w zakresie ekoprojektu z wykorzystaniem możliwości oferowanych przez najnowsze technologie. Uważamy jednak, że ESPR powinien uwzględniać specyfikę każdego produktu, a także gotowość przemysłu, będącego odbiorcą tych rozwiązań. Jesteśmy zatem zaniepokojeni wynikami głosowania plenarnego w Parlamencie Europejskim, które uwzględnia przemysł obuwniczy jako priorytet dla ekoprojektu i ponawiamy nasz apel o wykonalne i egzekwowalne prawodawstwo, zdolne do poprawy sytuacji w sektorze obuwniczym w sposób dostosowany do specyfiki danego produktu.

Parlament Europejski przegłosował na posiedzeniu plenarnym 12 lipca 2023 r. bardziej restrykcyjne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego ESPR. Prawodawcy rozważają m.in. wprowadzenie zakazu niszczenia niesprzedanych towarów, w przypadku których recykling ma być formą zniszczenia.

W świetle zbliżających się negocjacji międzyinstytucjonalnych ustawodawcy powinni wziąć pod uwagę, że:
– Obuwie jest złożonym produktem składającym się z wielu materiałów i komponentów, montowanych przy użyciu różnych technik, podlegających określonym normom zdrowia i bezpieczeństwa oraz wymagającym określonych modeli recyklingu i obiegu zamkniętego,
– Rozwój technologiczny przemysłu obuwniczego nie może być porównywany z innymi, bardziej zaawansowanymi sektorami w ekosystemie tekstylnym. Ze względu na złożoność wykazaną powyżej, konieczne są dalsze badania w celu przezwyciężenia tej luki i należy przeznaczyć na ten cel odpowiednie środki finansowe,
– Utożsamianie recyklingu z niszczeniem jest sprzeczne z innymi aktami prawnymi, począwszy od dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, a także wbrew idei wniosku ESPR.

Wspólnie z CEC jesteśmy gotowi do współpracy z decydentami w celu egzekwowania ESPR dla przemysłu obuwniczego. W związku z tym będziemy kontynuować konstruktywny dialog z KE w celu
definicji przyszłych wymogów dotyczących ekoprojektu specyficznych dla produktów obuwniczych, pozwalających na zmniejszenie wpływu śladu środowiskowego produktu, bez ograniczania tradycji produkowania obuwia w UE, a także uwzględniając ograniczenia dla ponad 95% naszej branży.