SPOTKANIE U RZECZNIKA MŚP

W dniu 7 lutego 2020 Prezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego – p. Marek Górecki wziął udział w spotkaniu w Biurze Rzecznika MŚP – Adama Abramowicza w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Jacek Cieplak. Spotkanie dotyczyło stanowiska Izby w kwestii ochrony rynku wewnętrznego przed napływem towarów niskiej jakości pochodzących z importu, obarczonych ryzykiem skażenia zabronionymi substancjami chemicznymi. Podczas spotkania uzgodniono, że Rzecznik zainicjuje powołanie stałego zespołu roboczego, w skład którego wejdą przestawiciele UOKiK, Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Zdrowia. Biuro Rzecznika MŚP będzie miejscem dialogu pomiędzy przedsiębiorcami a powołanym zespołem w celu wypracowania rozwiązań korzystnych dla konsumentów i przedsiębiorców.