SPOT PROMUJĄCY ZAWÓD OBUWNIKA

Polska Izba Przemysłu Skórzanego podejmuje starania na rzecz przywrócenia świetności zawodu obuwnika. Staramy się przekonać nie tylko przedstawicieli lokalnych władz i oświaty, ale przede wszystkim młodzież stojącą przed wyborem swojej ścieżki życiowej, iż fach obuwnika jest poszukiwany na lokalnych rynkach pracy, dając gwarancję stabilnego zatrudnienia i wysokie wynagrodzenie.

Na skutek naszych działań udało się uzyskać zapewnienie o otwarciu naboru w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2014/2015 do następujących klas:

  • 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej – o specjalności obuwnik – przy minimum 10 kandydatach
  • 4-letnie Technikum – kształcącego w zawodzie technik obuwnik – przy minimum 10 kandydatach

Szkoła zapewnia naukę przedmiotów zawodowych z programem dostosowanym do wymogów i potrzeb zakładów produkcyjnych a także naukę teoretyczną na poziomie zapewniającym uczniowi możliwość kontynuowania studiów krajowych lub zagranicznych.

Program nauczania przewiduje naukę języków obcych: angielskiego i włoskiego.

Po ukończeniu nauki i odbyciu stażu absolwent ma możliwość dalszego rozwoju zgodnie z własnymi preferencjami. Daje to możliwość specjalizowania się w określonej dziedzinie, tj. organizowanie i przygotowanie produkcji, rozkrój, cholewkarstwo, montaż, wykańczanie i pakowanie obuwia, produkcja podeszew, podpodeszew, zakładek, obcasów i klinów, czy wreszcie – jako mechanik maszyn, stylista, projektant itp. Absolwenci mogą z powodzeniem realizować się zawodowo – na rzecz szkolącego ich zakładu pracy w warsztacie lub świadcząc mu usługi w oparciu o własną działalność gospodarczą.

Szkoła dysponuje internatem z możliwością zakwaterowania w roku szkolnym.

Najzdolniejsi uczniowie mogą ubiegać się o roczne stypendium ufundowane przez pracodawców.

Mamy nadzieję, iż nasze starania przyczynią się do rozpowszechnienia tej kampanii na całą Polskę.