WDRAŻANIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK W CELU ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI SEKTORA OBUWNICZEGO – 14 LIPCA 2021, GODZ. 15:00-17:00, ONLINE

Zgodnie z ustaleniami podczas ostatnich warsztatów „Apprenticeship in the European Footwear Sector”, partnerzy społeczni UE prowadzący projekt dialogu społecznego UE „Implementing Best Practices to Increase the Attractiveness of the Footwear Sector” zapraszają w dniu 14 lipca 2021 r. na Konferencję Końcową projektu UE, która odbędzie się w godz.15.00 -17.00.

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania wszystkich wyników projektu i wyznaczenia drogi do wdrożenia najlepszych praktyk mających na celu przyciągnięcie i zatrzymanie młodych ludzi w branży obuwniczej. W szczególności będziemy mieli okazję wysłuchać perspektyw i doświadczeń partnerów społecznych z Włoch, Polski, Portugalii i Hiszpanii, aktywnie zaangażowanych w projekt.

Prosimy o rejestrację tutaj.

2021 07 14 Agenda konferencji