Firma z paszportem

Unia nie przyznaje dotacji na wsparcie handlu rozumianego jako sprzedaż czy produkcja towarów. Wspiera udział przedsiębiorców w targach i w misjach zagranicznych, co pośrednio powinno się przyczynić do poprawy bilansu handlowego.
Najważniejszych narzędziem, mającym pomóc przedsiębiorstwom w rozwijaniu sprzedaży zagranicznej, będzie tzw. Paszport do eksportu – działanie będące częścią programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”. Zostanie ono uruchomione prawdopodobnie na przełomie roku.
Przedsiębiorca korzystający z tego instrumentu otrzyma na początek 30 godzin bezpłatnego doradztwa. Potem ma do wyboru trzy z czterech dostępnych form pomocy:

  • wykonanie indywidualnych badań i ekspertyz sprawdzających możliwości wprowadzenia lub zwiększenia sprzedaży towarów i usług za granicą
  • dofinansowanie promocji na rynku docelowym (przygotowanie, druk i emisja materiałów, udział w targach i misjach gospodarczych)
  • wyszukiwanie i dobór partnerów zagranicznych
  • oraz uzyskanie wymaganych na danym rynku certyfikatów wyrobu.

W ramach paszportu do eksportu będzie można jednorazowo otrzymać maksymalnie 100tys. zł.