ZABLOKUJMY WSPÓLNIE IMPORT OBUWIA Z CHIN I WIETNAMU

Polska Izba Przemysłu Skórzanego wraz z czołowymi producentami Unii Europejskiej jest inicjatorem dalszych działań w zakresie ochrony rynku przed nadmiernym importem obuwia do UE głównie z Chin i Wietnamu.

Przedłużenie okresu obowiązujących barier antydumpnigowych, których termin upływa 5.10.2008r. możliwe jest jedynie poprzez udowodnienie poniesionej szkody dla przemysłu.

Tylko silna reprezentacja przemysłu i Państwa bezpośrednie włączenie się w działania ochrony rynku, mogą być gwarancją sukcesu dla nas wszystkich.

Udział Polski w działaniach antydumpingowych jest niezbędny ze względu na dużą produkcję i liczący się rynek pracy.

Zebranie z każdego z państw członkowskich reprezentacji minimum 25% produkcji gwarantuje podjęcie działań przez Dyrekcję Generalną ds. Handlu i przedłużenie restrykcji wobec obuwia skórzanego sprowadzanego do Europy.

Każdy Państwa głos będzie znaczący, a złożenie wspólnego poparcia pozwoli na przedłużenie obowiązujących ceł.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 042 636-12-21

CZEKAMY NA PAŃSTWA DEKLARACJE POPARCIA !!!