WSPÓŁPRACA PIPS I OIBS

W dniu 7 grudnia 2016r. w Łodzi odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu: Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego (PIPS), reprezentowanej przez jej Prezesa – Jana Góralczyka i Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu (OIBS), reprezentowanej przez jej Prezydenta – Leszka Fliska. Izby przedstawiły priorytety swojej działalności, deklarując chęć merytorycznej współpracy na rzecz wspólnego dobra branży. Oba stowarzyszenia nawzajem się uzupełniają. Dotychczas izba łódzka zdawała się być nieco bliżej problemów obuwnictwa, zaś izba radomska – garbarstwa. Podczas spotkania postanowiono zjednoczyć siły, dla lepszego efektu podejmowanych inicjatyw.
Celem usprawnienia współpracy władze obu Izb będą organizować wzajemne spotkania.

Postanowienia:

  • Zjednoczenie działań na rzecz sektora skórzanego wobec instytucji oraz administracji państwowej i samorządowej.
  • Dążenie do reaktywacji szkolnictwa branżowego.
  • Popularyzacja zawodów branży skórzanej.
  • Integracja branży wokół aktualnych problemów, powrót do wspólnego kształtowania przyszłości branży.

Gospodarzem spotkania był Instytut Przemysłu Skórzanego.