WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU EDYCJA 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach programu „Wsparcie w ramach dużego bonu”, który przeznaczony jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Do dyspozycji przedsiębiorców w 2015r. jest kwota 4.120.000 PLN.

Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50.000 PLN, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Nabór wniosków trwa od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00. Termin może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania budżetu.

Więcej informacji na stronie internetowej PARP: www.parp.gov.pl/index/more/46430