WSPARCIE DLA UKRAINY – PROPOZYCJE ZMIAN LEGISLACYJNYCH

Szanowni Państwo,

w tym bardzo trudnym czasie dla narodu ukraińskiego istotne jest zapewnienie możliwie największego i najbardziej skutecznego wsparcia. Wspólnie z Konfederacją Lewiatan zbieramy propozycje nt. potrzebnych zmian legislacyjnych, które przyczynią się do ułatwienia i uproszczenia procedur związanych z przekazywaną pomocą oraz zmniejszą jej koszty. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie identyfikowanych przez Państwa regulacji, barier, które utrudniają niesienie pomocy, w szczególności w obszarze prawa podatkowego:

1)      propozycje zwolnień w podatku VAT, PIT i CIT dla darowizn,

2)      propozycje odliczeń od podatku przekazywanych darowizn,

3)      propozycje ulg i ułatwień w zatrudnianiu uchodźców i pracowników z Ukrainy,

4)      bariery podatkowe dotyczące zakwaterowania uchodźców i pracowników z Ukrainy.

Jednocześnie, mając na uwadze, że wielu z Państwa podejmuje inicjatywy na rzecz wsparcia narodu ukraińskiego, uprzejmie prosimy o podzielenie się przykładami Państwa działań – chcemy pokazywać i promować takie zachowania!

Liczymy, że pozwoli to przygotować możliwie najszerszy katalog propozycji, które za pośrednictwem Konfederacji Lewiatan zaproponujemy administracji rządowej.

Uprzejmie proszę o przekazywanie propozycji w możliwie najbliższym terminie. Wszystkie przeanalizujemy, każda jest bardzo ważna.

POMOC DLA UKRAINY – PRZYDATNE LINKI

https://pomagamukrainie.gov.pl/

 Dziękujemy!