SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI PIPS/IPS 3-4 GRUDNIA 2018 W KRAKOWIE

W dniach 3-4 grudnia 2018 r. w hotelu Sympozjum w Krakowie odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna MAT-ECO-SHOES 2018, zorganizowana przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego i Instytut Przemysłu Skórzanego.

Była to edycja specjalna podsumowująca projekt „Rozwój holistycznej koncepcji obuwia w oparciu o projektowanie ukierunkowane na użytkownika 60+ oraz samozarządzające narzędzia wspomagające” o akronimie 60+SHOE, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego weszły: Polska Izba Przemysłu Skórzanego (Polska), Instytut Przemysłu Skórzanego (Polska) oraz Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (Niemcy).

W konferencji podsumowującej projekt uczestniczyło ponad 80 osób, w tym przede wszystkim polscy producenci obuwia, ze szczególnym wskazaniem na specjalistów w zakresie obuwia ortopedycznego, jak również przedstawiciele instytutów badawczych, uczelni wyższych i prasy branżowej.

Nie zabrakło także gości zagranicznych, przede wszystkim reprezentantów instytutów badawczych i uczelni wyższych z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Ukrainy, Słowenii i Hiszpanii.

Udział w konferencji miał charakter bezpłatny.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki uzyskane podczas realizacji wspomnianego projektu. W ramach 60+SHOE opracowane zostały wytyczne do produkcji obuwia najbardziej odpowiadającego wymaganiom seniorów. Wspomniane wytyczne dotyczą zarówno materiałów, z jakich powinno być wykonane obuwie, jak i samej konstrukcji tak, aby zapewnić użytkownikowi maksymalny komfort użytkowania, wygodę oraz estetyczny wygląd. W celu opracowania wytycznych w badaniach wykorzystane zostały materiały najnowszej generacji, nowatorskie technologie modyfikowania powierzchni polimerów, mikroelementy elektroniczne, jak również nowoczesne projektowanie wspierające specyficzne potrzeby użytkownika z docelowej grupy wiekowej.

W ramach projektu opracowany został również mechanizm do automatycznego sznurowania obuwia, sterowany aplikacją zainstalowaną na smartfonie. Stworzony został również prototyp samo wiążącego się obuwia, które będzie punktem wyjścia dla firm obuwniczych chcących wprowadzić nowy produkt na rynek.

Wszystko to składać się ma na model idealnego obuwia dla osób z grupy wiekowej 60+, który przyczyni się do poprawy jakości ich życia. Jednocześnie, opracowane rozwiązania będą mogły znaleźć zastosowane również w innych typach obuwia, np. w obuwiu sportowym.

Swoistym dopełnieniem tej tematyki były ciekawe prezentacje dotyczące: deformacji kończyn dolnych u seniorów, charakterystyki rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp u osób w wieku 60+, roli wkładek w łagodzeniu dolegliwości w obrębie stóp u osób w wieku 60+, jak również monitorowania obecności substancji niebezpiecznych w materiałach możliwych do wykorzystania w obuwiu dla seniorów.

Nie zabrakło też wystąpień dotyczących innowacji w przemyśle obuwniczym. W ramach jednej z prezentacji przedstawiono wyniki wielkoskalowego badania na kilku tysiącach par stóp z wykorzystaniem najnowszej technologii skanowania 3D. Na podstawie wspomnianego badania uzyskano szczegółowe dane, mogące przyczynić się do optymalnego dopasowania modelu obuwia do docelowej grupy odbiorców, zwiększenia potencjału rynkowego i polepszenia poziomu komfortu oraz ogólnego zdrowia stóp, co pozwoli na dokonywanie bardziej świadomych zakupów i ograniczy ilość zwrotów wśród konsumentów. Warto podkreślić, że badanie uwzględniało różnice w anatomii stopy na przykładzie mieszkańców różnych rejonów świata. Zauważalny obecnie trend przenoszenia przemysłu produkcyjnego z Europy do Azji skutkuje trudnościami w dopasowaniu obuwia, gdyż buty wzorowane na kształcie stóp Azjatów nie spełniają oczekiwań klientów z rynku zachodniego.

Przedstawiono także nowy model biznesowy w przemyśle obuwniczym, mający na celu szybkie reagowanie na zmieniające się trendy konsumenckie poprzez analizę interakcji w sklepach stacjonarnych i internetowych. Zademonstrowano aplikację mobilną, umożliwiającą klientom tworzenie butów zgodnie z ich gustem / preferencjami. Pokazano innowacyjne systemy produkcyjne, ograniczające zużycie surowców i ilość odpadów do minimum.

Z uwagi na fakt, że stopy odgrywają kluczową rolę w termoregulacji ciała i nieodpowiedni mikroklimat może prowadzić do  destabilizacji mechanicznego układu chodu człowieka, omówiono także wykorzystanie techniki termografii w podczerwieni. Metoda ta jest stosowana do charakteryzowania różnych materiałów i prototypów obuwia w celu monitorowania wpływu tych materiałów na wymianę ciepła między stopą a środowiskiem, co powinno przyczynić się do prawidłowej oceny komfortu cieplnego obuwia i zapobiegania ewentualnym obrażeniom.

W ramach sesji poświęconej materiałoznawstwu w przemyśle obuwniczym, pokazano  możliwości wykorzystania materiału z kory figowca w wyrobach przemysłu obuwniczego, jak również zastosowanie materiałów na bazie włókien bambusowych w elementach obuwia dziecięcego (tj. układy wierzchnie i wyściółkowe) celem poprawienia jego parametrów użytkowych.

Nie zabrakło także omówienia szkodliwych substancji chemicznych w materiałach obuwniczych i obuwiu na przykładzie danych Systemu RAPEX.

Urozmaiceniem konferencji była zorganizowana w pierwszym dniu piesza wycieczka po Krakowie.