SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW Z MINISTER JADWIGĄ EMILEWICZ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

W dniu 20 marca 2019 na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej przebywała z wizytą Pani Minister Jadwiga Emilewicz, kierująca Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, któremu obecnie – w sensie merytorycznym – podlega branża skórzana. To właśnie w tym Ministerstwie prowadzone są rozmowy na tematy dotyczące rozwoju branży, wykorzystania funduszy pomocowych i ochrony rynku przed nieuczciwą konkurencją. Jednym z ważniejszych punktów tej wizyty było spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami, władzami samorządowymi oraz przedstawicielami Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w siedzibie firmy CONHPOL – członka naszego stowarzyszenia. Gospodarzami spotkania byli Panowie Henryk Konopka i Sebastian Konopka – właściciele firmy. Oprócz wizyty na halach produkcyjnych była też okazja do prawie półgodzinnej rozmowy na tematy dotyczące branży. Mieliśmy okazję przedstawić główne postulaty, których spełnienia oczekujemy, wiążąc z nimi duże nadzieje na poprawę sytuacji naszych firm:

– w nawiązaniu do zeszłotygodniowego spotkania w Sejmie, poruszona została kwestia zakazu sprowadzania na rynek polski taniego obuwia importowanego, obciążonego ryzykiem zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami chemicznymi,

– przypomnieliśmy nierozwiązaną w dalszym ciągu kwestię szybkiej ścieżki wsparcia finansowego eksportu i ekspansji zagranicznej firm,

– przedstawiono postulat znakowania towaru w taki sposób, aby kraj pochodzenia był jednoznacznie określony,

– podniesiono kwestię znakowania produktów krajowych znakiem Made in Poland, co stanowić ma wyróżnik i gwarancję najwyższej jakości produktu.

W związku z tym, że prawie wszystkie z powyżej przedstawionych działań będą wymagać konfrontacji z planami przyjętymi przez Brukselę lub z legislacja unijną, Pani Minister poprosiła nas o wysyłanie wszystkich postulatów na tzw. Czarną Skrzynkę na stronie Ministerstwa. Informacje i postulaty tam przesłane stanowią podstawę do działania naszych europarlamentarzystów i dadzą im umocowanie do zgłaszania i żądania zmian na forum UE.

Wyżej przedstawione postulaty, oraz wszystkie inne, które ewentualnie otrzymamy od Państwa, zostaną przez nas wysłane do MPiT do końca tego tygodnia. Jeżeli mają Państwo swoje spostrzeżenia odnośnie wszelkich zjawisk negatywnych w naszej branży lub pomysły na usprawnienia jej funkcjonowania, prosimy o zgłaszanie ich w trybie pilnym na adres mailowy Izby: sekretariat@pips.pl