RELACJA Z KONFERENCJI UPOWSZECHNIAJĄCEJ REZULTATY PRACY INTELEKTUALNEJ PROJEKTU ERASMUS+

W dniach 20-21 października 2016r. w Łodzi w hotelu Andel”s By Vienna House odbyła się pierwsza polska konferencja upowszechniająca rezultaty pracy intelektualnej projektu „Shoes Made in EU: The European Shoemaker” w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne, koordynowanego przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego. Konferencja objęta została patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia. Wydarzenie zgromadziło liczne grono słuchaczy, wśród których przeważali przedstawiciele firm obuwniczych sektora MŚP, do których w dużej mierze adresowany jest projekt.

Pierwsza część konferencji należała do koordynatora projektu – p. Izabelli Jarugi. Prelegentka przestawiła główne założenia programu a także opowiedziała o dotychczas osiągniętych rezultatach. Pani Jaruga podkreśliła, iż największe wyzwania, z jakimi przyjdzie zmierzyć się przemysłowi obuwniczemu w najbliższych latach to: konieczność zainteresowania młodych ludzi zawodem obuwnika, niskie wynagrodzenia w sektorze, brak pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, konieczność poczynienia większych inwestycji w badania i rozwijanie technologii ICT, podniesienie poziomu nauczania i kwalifikacji obecnej kadry, a także dostosowanie produkcji do rynków niszowych. W ramach realizowanego projektu dokonano analizy aktualnej metodologii w zawodzie obuwnika. Najbardziej cenne elementy nauczania zaimplementowano do nowego programu, którego jednym z narzędzi będzie otwarta platforma internetowa do nauki zawodu obuwnika, na której znajdzie się przetłumaczony na kilka języków UE podręcznik do nauki zawodu. Podczas konferencji zwrócono uwagę na małą liczbę godzin praktycznej nauki zawodu obuwnika w krajach UE, co jest najbardziej widoczne w szkołach we Włoszech (10% praktyki i 90% teorii) oraz w Portugalii (8% praktyki i 92% teorii). Podczas burzliwej dyskusji zastanawiano się także nad tym, jak dotrzeć do młodych ludzi, by zachęcić ich do wykonywania zawodu obuwnika. Urozmaiceniem wykładu była prezentacja filmu pt. „Obuwnik – zawód z przyszłością”, zrealizowanego w firmach członkowskich Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego.

W drugiej części konferencji przedstawiciele Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, panowie Marian Grabkowski oraz Jacek Przepiórka przedstawili obszerny referat pn. „Polski system kształcenia w zawodzie obuwnik na tle standardów europejskich”. W kolejnym wystąpieniu W-ce Prezes Zarządu Wojas S.A. – p. Kazimierz Ostatek opowiedział o tym, jak zmieniało się kształcenie w zawodzie obuwnika na przestrzeni lat. Zamknięciem konferencji była prezentacja p. Bożeny Rajchel-Chyla z IPS Kraków, która w swym wystąpieniu na temat obuwia i wkładek dla osób chorych na cukrzycę i reumatoidalne zapalenie stawów udowodniła, jak niebagatelną rolę odgrywa zawód obuwnika w kontekście zdrowia społeczeństwa.

Warta uwagi była także część warsztatowa, zorganizowana w drugim dniu konferencji. Sebastian Decka – na co dzień pracownik Laboratorium Obuwia IPS w Łodzi, w ciekawy sposób poprowadził warsztaty z projektowania obuwia, podczas których odwiedzający mogli samodzielnie skonstruować własny prototyp cholewki obuwia, korzystając z dostępnych na stoisku elementów. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także otwarte dla zwiedzających badanie kończyn dolnych dzieci i dorosłych pod kątem deformacji i innych dolegliwości stóp.

Oprócz przedmiotowego badania Bożena Rajchel-Chyla, odpowiedzialna za Zakład Funkcjonalności Obuwia a także Centrum Podologii i Ergonomii w IPS Kraków, oferowała fachowe doradztwo w zakresie domowej pielęgnacji stóp, zabiegów podologicznych oraz doboru odpowiedniego obuwia i wkładek profilaktyczno-ortopedycznych.