Projekty oraz dotacje UE

WSPARCIE FINANSOWE PROGRAMU PILOTAŻOWEGO – BON NA INNOWACJE

SZANOWNI PAŃSTWO
CZŁONKOWIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

W ramach programu pilotażowego „Bon na Innowacje” istnieje możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę wsparcia finansowego przyznawanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie 15 000 zł.
Wsparcie to przeznaczone jest nawiązanie współpracy przedsiębiorcy z jednostką B+R, i umożliwia sfinansowanie kosztów badań, certyfikacji wyrobów, usprawnienia technologii, doradztwa, itp.

Dokładnych informacji udziela Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi Pani Izabela Pośpiech tel. 042 253 61 04 www.ips.lodz.pl, lub Polska Agencja Rozwoju Regionalnego tel. 022 432 80 80 www.parp.gov.pl

Projekt ONE LEATHER TRAINING

Projekt oparty jest na poprzednim projekcie w ramach programu Leonardo, którego rezultatem było stworzenie vademecum (w wersji drukowanej i na CD-romie) w 5 językach (angielskim, portugalskim, niemieckim, greckim i polskim). Podręcznik adresowany jest do 3 grup pracowników garbarni: sorterów skór surowych, handlowców i osób odpowiedzialnych za przebieg produkcji. Głównymi celami projektu są: ulepszenie wstępnej wersji vademecum do samodzielnej nauki oraz rozpowszechnianie go w innych językach (hiszpańskim, włoskim i rumuńskim) należących do krajów unijnych, w których przemysł garbarski jest istotny w krajowej ekonomii.

Udoskonalenia produktu obejmują:

– Kontrolę jakości wcześniejszej wersji vademecum;
– Unowocześnienie zawartości (wg oszacowania obecnych potrzeb oraz rezultatów kontroli jakości);
– Dodanie profilu: menadżer zakupu.;
– Dodanie 3 języków (hiszpański, włoski i rumuński)

Rozpowszechnienie produktu obejmuje:

– Rozwój rozwiązań e-learningowych;

– Rozwój vademecum do samodzielnej nauki na stronach internetowych dostępnych we wszystkich językach (angielski, portugalski, niemiecki, grecki, polski, hiszpański, rumuński);

– Dodanie nowych partnerów z Hiszpanii, Włoch i Rumunii, którzy poświęcą szczególną uwagę rozpowszechnianie

Przemysł w Europie jest narażony na globalną konkurencję i przemysł garbarski nie jest wyjątkiem. Jego główni rywale opierają swoje strategie na produkcji w dużych ilościach, niskiej jakości, i niskich cenach. Dlatego przemysł garbarski w Europie nie ma innego wyboru niż bazować swoją strategię rozwoju na innowacjach, jakości i innych czynnikach, które mogą przyczynić się do rozgraniczenia przemysłowego finalnego produktu.
By to zrobić, niezbędne jest dostarczenie ciągłego szkolenia dla kluczowych pracowników przemysłu garbarskiego w odniesieniu do ulepszenia ich umiejętności, w taki sposób by przyczyniali się do wzrostu konkurencyjności w całej ekonomii, a tym samym wyzwań stawianych przez konkurencję.

Dlatego celem projektu jest rozbudowanie opracowania wcześniejszego podręcznika do samodzielnej nauki pod względem profesjonalnych zawodów, języków, w taki sposób by przyczyniły się do podniesienia konkurencyjności przemysłu, klarowności kwalifikacji oraz zdolności siły roboczej w Unii Europejskiej.

Zakres projektu obejmie zasięgiem ponad 90% garbarni w Unii Europejskiej, które reprezentują 90% siły roboczej (siła robocza w przemyśle garbarskim w Unii Europejskiej wynosi około 51.000 pracowników).

Program PERFECTLINK

Kolejnym programem finansowanym z funduszu UE, w którym uczestniczy Izba jest PERFECTLINK realizowany w ramach inicjatywy Businnes Support II, PHARE.
Uczestnikami programu są zrzeszenia reprezentujące przemysły skórzany i tekstylny z krajów przystępujących do UE.
W ramach programu dla przedsiębiorców zostaną zorganizowane seminaria tematyczne oraz zostaną dostarczone materiały informacyjne dotyczące kluczowych dla przemysłu zagadnień na poziomie Wspólnoty.
Tymczasem zapraszamy do korzystania z szerokiej bazy danych przedsiębiorstw działających w branży tekstylnej i skórzanej dostępnej na stronie internetowej programu www.perfectlink.org