PROJEKT 60+SHOE W RAMACH INICJATYWY CORNET ROZPOCZĘTY

Polska Izba Przemysłu Skórzanego otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu pod nazwą „Opracowanie holistycznej koncepcji obuwia w oparciu o projektowanie ukierunkowane na użytkownika (60+) oraz samozarządzające narzędzia wspomagające” o akronimie 60+SHOE w ramach Inicjatywy CORNET, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Partnerami Izby w projekcie są Instytut Przemysłu Skórzanego (Polska) oraz Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (Niemcy) – koordynator międzynarodowy.

Projekt realizowany będzie w terminie 1.01.2017-31.12.2018.

Głównym założeniem projektu jest skonstruowanie i wdrożenie do powszechnej stosowalności uniwersalnego samowiążącego systemu obuwia dla osób w wieku 60+ o nazwie „60+Shoe” (obuwie 60+). Koncepcja Obuwie 60+ jest wieloetapowym i innowacyjnym zadaniem, bazującym na odpowiednio dobranej i zaadaptowanej technologii łączącej w sobie funkcjonalność samowiążącego obuwia z jednoczesnym podążaniem za współczesnymi trendami mody. Komponentami takiego obuwia będą materiały bezpieczne dla użytkownika. Takie założenia nakładają na projekt konieczność wdrożenia odpowiedniej metodologii, ściśle dopasowanej do preferencji danego użytkownika, zapewniając użytkowanie na szeroką skalę.

Koncepcja obuwia adresowanego do grupy użytkowników w wieku 60+ powstała w celu umożliwienia starszym osobom wygodniejszego funkcjonowania w codziennych warunkach. Jest to możliwe dzięki umieszczeniu elementów elektronicznych wewnątrz obuwia, które odpowiadają za sterowanie automatycznym zawiązywaniem i rozwiązywaniem sznurówek. Obuwie zostanie zaprojektowane tak, aby wszystkie materiały oraz elementy spełniały oczekiwania grupy docelowej 60+ i dawały gwarancję popytu na dany produkt, przy jednoczesnym zapewnieniu opłacalnego poziomu podaży po stronie producentów.

Obuwie dla użytkowników w wieku 60+ powinno spełniać podstawowe kryteria, takie jak: zdrowotność, komfort, wygoda, bezpieczeństwo i estetyka. Projekt 60+ koncentruje się na znalezieniu rozwiązań dedykowanych dla określonej grupy odbiorców, a jednocześnie otwiera nowe możliwości w zakresie rynku obuwia zdrowotnego, którego użytkownicy 60+ stanowią wysoki odsetek.

Dla celów projektowych zostaną użyte nowoczesne materiały sanityzowane oraz innowacyjne modyfikowane powierzchniowo w warstwach wierzchnich materiały polimerowe, a także układy elektroniczne według metodologii projektowania zorientowanego na użytkownika.

Partner projektu IPS (Instytut Przemysłu Skórzanego) będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy różnych materiałów pod kątem komfortu użytkowania – zarówno w aspekcie higienicznym, jak i wygody noszenia. Ponadto badania obejmą również analizy toksyczności w kontekście możliwości przenikania szkodliwych substancji przez materiał obuwia i w konsekwencji przedostawania się ich do organizmu przez skórę stopy. Przeprowadzenie tego typu analiz daje możliwość optymalnego doboru materiałów, celem zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu wewnątrz obuwia – wilgotności i temperatury, co istotnie przekłada się na walory zdrowotne. Jednocześnie pamiętać należy o oczekiwaniach ze strony klientów i współczesnych trendach mody na rynku obuwniczym.

Zadaniem koordynatora projektu – PFI, będzie zaadaptowanie zaproponowanych rozwiązań do produkcji samowiążącego się obuwia z przeznaczeniem dla osób w wieku 60+, celem poprawienia jakości życia jego użytkowników. Badania testowe i walidacja prototypu będą prowadzone przez wszystkich partnerów projektu w zakresie ich specjalizacji. Ponadto koordynator projektu PFI będzie odpowiadał za stworzenie wzoru obuwia z przeznaczeniem dla osób 60+, który umożliwi wprowadzenie go na rynek przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Zaproponowane rozwiązanie będzie miało wpływ nie tylko na poprawę jakości życia osób starszych, ale również będzie impulsem dla obuwnictwa i przemysłu skórzanego, także dla sektora związanego z ochroną zdrowia w zakresie obuwia zdrowotnego i przełoży się w dalszej konsekwencji na aspekty społeczne, związane z demografią. Wyniki realizacji projektu, dedykowane seniorom, mają na celu poprawienie ich jakości życia, który jest ważnym aspektem z punktu widzenia demografii nie tylko w Niemczech czy Polsce, ale przede wszystkim w całej Europie.