PODZIĘKOWANIE DLA POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

Stowarzyszenie Dobroczynne im. M. Zebrzydowskiego z siedzibą w Zebrzydowicach złożyło serdeczne wyrazy wdzięczności dla Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego za udział w dniu 17 czerwca 2020 r. w uroczystościach 400-lecia śmierci Mikołaja Zebrzydowskiego, fundatora tutejszego szpitala oraz za zorganizowanie i sfinansowanie królewskiego przyjęcia w restauracji na barce „Stefan Batory” dla pracowników Domu Pomocy Społecznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej, którzy mimo obecnych dodatkowych przeciwności trwają nieprzerwanie przy chorych i niepełnosprawnych.