PIERWSZA BITWA O CŁA WYGRANA!

Szanowni Państwo!!!!

Wysiłki Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego przy współpracy z Europejską Konfederacją Przemysłu Obuwniczego zostały docenione. Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania poglądowego przeciwko nadmiernemu importowi obuwia z wierzchem skórzanym z Chin i Wietnamu.

Wniosek został złożony w dniu 30 czerwca 2008r. przez CEC w imieniu producentów reprezentujących powyżej 35% ogólnej wspólnotowej produkcji obuwia.

Europejska Konfederacja Obuwnicza wraz z Zrzeszeniami Producentów Wspólnotowych (w tym Polską Izbą Przemysłu Skórzanego) dostarczyła do Komisji Europejskiej dowody, że przywóz produktu objętego postępowaniem z Chińskiej Republiki Ludowej i z Wietnamu w dalszym ciągu wykazuje znaczny wzrost.

Nałożone w 2006 roku cła (przypomnijmy 16,5% na obuwie z Chin i 10% na Wietnam), których termin upływa 6 października br. zostają przedłużone na okres postępowania. Komisja Europejska wszczyna przegląd zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

W toku dochodzenia zostanie ustalone, czy wygaśnięcie środków może doprowadzić do kontynuacji lub ponowienia dumpingu i ponownego zaistnienia szkody.
Dochodzenie zostanie zamknięte najpóźniej w terminie 15 miesięcy począwszy od dnia 3 października 2008r.
Rozporządzenie podstawowe nie prowadzi do zmiany poziomu obowiązujących środków, lecz pozwala podjąć decyzję o ich uchyleniu lub utrzymaniu.

Informujemy jednocześnie, iż w celu otrzymania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby, Komisja skontaktuje się z Polską Izbą Przemysłu Skórzanego oraz wybranymi producentami obuwia.