Obsługa członków Izby w zakresie ochrony środowiska

CZŁONKOWIE IZBY,

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Polska Izba Przemysłu Skórzanego wraz z wykwalifikowanymi specjalistami uruchomiła kompleksową obsługę dla swoich członków w zakresie ochrony środowiska.

Zespół składający się z doświadczonych specjalistów związanych od wielu lat z przemysłem skórzanym oferuje swoje usługi w zakresie:

 • usługi dla firm – prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska (wnioski, ewidencja, sprawozdawczość):
  • Gospodarka odpadami (programy gospodarki odpadami, informacje o wytwarzanych odpadach, wnioski na wytwarzanie odpadów, zbieranie, transport, odzysk);
  • Emisja zanieczyszczeń do powietrza ( wnioski na pozwolenie, zgłoszenia instalacji);
  • Pozwolenia wodno prawne (zrzut ścieków, urządzenia wodne);
  • Oceny oddziaływania na środowisko (raporty);
 • plany gospodarki odpadami dla gmin i powiatów,
 • programy usuwania azbestu
 • reprezentowanie podmiotów w urzędach,
 • uczestnictwo w rozprawach administracyjnych,
 • poszukiwanie terenów pod inwestycje;
 • szkolenia w zakresie ochrony środowiska,
 • projektowanie i wykonywanie terenów zieleni,
 • przygotowanie wniosków na pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej

Bliższych informacji udziela biuro Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego pod numerem tel. 042 636-12-21. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług, które są gwarancją jakości i najniższych cen – specjalne zniżki dla członków PIPS.