EUROPEJSKIE FORUM OBUWNICZE W POLSCE

16 – 18 CZERWCA 2009

European Confederation of the Footwear Industry
European Confederation
of the Footwear Industry

Polska Izba Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi ma zaszczyt poinformować o zbliżającym się Europejskim Forum Obuwniczym organizowanym przez PIPS przy współpracy z Europejską Konfederacją Obuwniczą (CEC).

Forum Europejskie, którego istotnym elementem będzie Walne Zgromadzenie Członków CEC, w tym Polski odbędzie się w dniach 16 -18 czerwca b.r. w Hotelu Kossak w Krakowie.

Swoje uczestnictwo w czerwcowym spotkaniu potwierdziło już 11 Federacji reprezentujących przemysł obuwniczy z następujących krajów: Holandii, Hiszpanii, Grecji, Włoch, Belgii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji, Turcji, Ukrainy i Polski.

Tematyka forum obejmie najbardziej palące problemy przemysłu obuwniczego w Europie. Jednym z dominujących tematów będzie ochrona rynku europejskiego przed zalewem taniego obuwia importowanego. Zostaną podsumowane działania mające na celu przedłużenie obowiązywania ceł na import obuwia z Chin i Wietnamu, w szczególności procedura antydumpingowa prowadzona przez CEC. Przy analizie aktualnych danych statystycznych europejskiego przemysłu obuwniczego zostanie omówiony problem kryzysu ekonomicznego na świecie. Będzie również możliwość porównania doświadczeń poszczególnych krajów, trudności, z którymi się zmagają oraz w jaki sposób producenci obuwia z innych państw radzą sobie z obecną sytuacją ekonomiczną.

TEMATYKA FORUM

  • Ochrona rynku europejskiego przed zalewem taniego obuwia importowanego
  • Przedłużenie obowiązywania ceł na import obuwia z Chin i Wietnamu
  • Procedura antydumpingowa
  • Kryzys ekonomiczny w branży
  • Analiza wyników europejskiego przemysłu obuwniczego
  • Problemy producentów obuwia w poszczególnych krajach Unii.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współtworzenia tego wydarzenia i aktywnego w nim uczestnictwa. Po oficjalnej części, pierwszego dnia forum będzie możliwość spotkania się z przedstawicielami największych Europejskich Stowarzyszeń Producentów Obuwia podczas uroczystej kolacji. Kolejną okazją do wymiany poglądów będzie wspólne zwiedzanie zabytków Krakowa w godzinach popołudniowych 17 czerwca w ramach przygotowanej przez PIPS wycieczki.

Wszystkich Państwa, zainteresowanych współfinansowaniem w Polsce imprezy o charakterze międzynarodowym, promującej polski przemysł obuwniczy dającej, unikalną możliwość na rozwój współpracy na forum europejskim uczestniczącym w niej krajom, prosimy o kontakt z biurem Izby pod numerem telefonu 042 636 12 21. Wpłat można dokonywać na konto Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Banku PEKAO S.A. VI Oddział w Łodzi: 77 1240 3031 1111 0000 3426 7310

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!