CŁA ANTYDUMPINGOWE NA OBUWIE SKÓRZANE Z CHIN I WIETNAMU PRZEDŁUŻONE!

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że wielomiesięczne wysiłki Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego przyniosły oczekiwany rezultat. W dniu 22 grudnia 2009r. została ogłoszona ostateczna decyzja Rady Europy w sprawie przedłużenia ceł antydumpingowych na obuwie importowane z Chin i Wietnamu na okres kolejnych 15 miesięcy.

Pod poniżej podanym adresem internetowym możecie Państwo zapoznać się z oficjalną publikacją w tej sprawie.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/112046.pdf

Pragniemy podkreślić, że wraz z okresem trwania postępowania antydumpingowego od października 2008 roku nasze działania podejmowane wspólnie z Europejską Konfederacją Obuwniczą (CEC) przyniosły ponad dwuletni okres ochronny dla branży.