ANKIETA W SPRAWIE SYSTEMU ZNAKOWANIA POTWIERDZAJĄCEGO AUTENTYCZNOŚĆ SKÓRY

Komisja Europejska od 17.10.2013r. prowadzi konsultacje dotyczące ogólnounijnego systemu znakowania potwierdzającego autentyczność skóry. Celem konsultacji jest zapoznanie się z opiniami zainteresowanych stron na temat zakresu problemu znakowania wyrobów skórzanych oraz adekwatności i wpływu proponowanych rozwiązań.

Problem nie ogranicza się jedynie do wyrobów fałszywie oznakowanych jako skórzane lub podrobionych, ale obejmuje również wyroby znakowane jako „skóra” (np. „ekoskóra” lub „skóra syntetyczna”) w sposób, który może wywołać u konsumenta fałszywe przekonanie, że stanowią one wyroby pochodzenia zwierzęcego. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w aktualnie realizowanej procedurze oceny związanej z ewentualnym wnioskiem legislacyjnym Komisji w sprawie ogólnounijnego systemu znakowania potwierdzającego autentyczność wyrobów skórzanych.

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety, dostępnej na stronie:
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/74d5e248-a4c3-7032-5c09-42e5fd784749?surveylanguage=PL
najpóźniej do dnia 31.01.2014r.