6. ŚWIATOWY KONGRES OBUWIA 3-5 KWIETNIA 2019 – NEAPOL

Z ogromną przyjemnością zapraszamy do udziału w 6. edycji Światowego Kongresu Obuwia – największego branżowego wydarzenia o ogólnoświatowym zasięgu, które po 12 latach przerwy ponownie zagości w Europie. Organizatorem Kongresu jest Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego CEC z siedzibą w Brukseli. Formacja zrzesza obecnie krajowe stowarzyszenia obuwnicze z następujących państw (Włochy, Portugalia, Finlandia, Wielka Brytania, Grecja, Francja, Hiszpania, Polska, Rumunia, Szwecja, Węgry i Czechy) oraz członków – obserwatorów z Tunezji, Turcji i Ukrainy. Polska Izba Przemysłu Skórzanego przynależy do CEC nieprzerwanie od 1999 roku.

Światowy Kongres Obuwia stanowi niepowtarzalną okazję do dyskusji na temat ciągle  zmieniających się wyzwań, przed którymi stoi przemysł obuwniczy od początku globalizacji. Kongres w szczególności służyć ma promocji wolnego i sprawiedliwego globalnego rynku, na zasadzie wzajemności i równych szans dla wszystkich, przy jednoczesnym zwiększeniu współpracy międzynarodowej. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich kategorii światowych interesariuszy obuwia (w tym producentów i sprzedawców detalicznych, stowarzyszeń branżowych, ośrodków technologicznych i edukacyjnych, decydentów politycznych i dziennikarzy).

Dotychczasowe edycje tego wydarzenia odbyły się odpowiednio w kwietniu 2003 oraz w kwietniu 2005 w Brukseli (Belgia), w kwietniu 2007 w La Rioja (Hiszpania), w listopadzie 2011 w Rio de Janeiro (Brazylia) oraz w listopadzie 2014 w León (Meksyk). Ostatnia edycja zgromadziła ponad 600 uczestników!

Wybór Włoch na gospodarza 6. edycji Światowego Kongresu Obuwia to także przemyślane posunięcie. Włochy to czołowy producent wysokiej jakości obuwia w Europie, zaś Neapol – jako stolica regionu Kampania jest trzecią – po Rzymie i Mediolanie – największą metropolią we Włoszech. Wspomniany region Kampania zatrudnia obecnie 13 tys. osób przy produkcji obuwia i wyrobów skórzanych.

Światowy Kongres Obuwia 2019 skupi się na tematyce zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji jako rewolucyjnych motorach naszego przemysłu pod wspólnym hasłem „Digitalizacja dla zrównoważonego przemysłu obuwniczego”. Za cel postawiono sobie przedstawienie tego zagadnienia z perspektywy konsumenta, producenta i detalisty. Kongres zgromadzi największych światowych ekspertów z dziedziny obuwnictwa. Oprócz wystąpień inauguracyjnych i okrągłych stołów, w programie przewidziane są również wizyty w lokalnych fabrykach obuwia.

Opłata rejestracyjna dla uczestnika wynosi 305 Euro (250 Euro + 22% VAT), o ile zostanie uiszczona do 8 marca 2019 r. Od 9 marca 2019 r. obowiązuje cena standardowa w wysokości 427 Euro (350 Euro + 22% VAT).  Powyższa opłata obejmuje:

  • Obecność na wszystkich sesjach,
  • Dostęp do streszczeń i prezentacji,
  • Przerwy kawowe,
  • 2 lunche (4, 5 kwietnia),
  • Kolacja powitalna (3 kwietnia),
  • Oficjalna uroczysta kolacja (4 kwietnia),
  • Wizyty w fabrykach (3 kwietnia).

Formularz rejestracyjny

Program 6. Światowego Kongresu Obuwia

Oficjalna strona internetowa 6. Światowego Kongresu Obuwia