Links

Research institutes

ŁUKASIEWICZ RESEARCH NETWORK – INSTITUTE OF LEATHER INDUSTRY
www: www.ips.lodz.pl

Trade Press

ŚWIAT BUTÓW
www: https://unit.pl/oferta/swiat-butow

PRZEGLĄD WŁÓKIENNICZY: WŁÓKNO ODZIEŻ SKÓRA
www: http://www.przeglad-wlokienniczy.pl/

Information about international market of footwear and leather industry

CEC
www: www.cec-footwearindustry.eu

COTANCE
www: www.cotance.com

WORLD FOOTWEAR
www: www.worldfootwear.com

INFO LEATHER
www: www.leatherbiz.com

LEATHER PANEL
www: www.leatherpanel.org

SHOE INFO NET
www: www.shoeinfonet.com

SHOEMACHINERY
www: http://www.shoemachinery.com

Education

www: http://inmyshoesproject.eu

www: http://edukacja.pips.pl/

Startups

FINDSOURCING
www: http://www.findsourcing.com

Facebook

WEJDŹ W NASZĄ SKÓRĘ
www: https://www.facebook.com/wejdzwnaszaskore/

Events

WORLD FOOTWEAR CONGRESS
www: http://www.worldfootwearcongressnaples2019.com/

UITIC INTERNATIONAL TECHNICAL FOOTWEAR CONGRESS
www: www.porto2018.uitic.org/programme/porto2018-uitic-programme.html

Fashion

SOURCEBOOK
www: www.sourcebook.eu/en/start