Zmieniające rozporządzenie w sprawie maszyn do pomiaru powierzchni skór

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać maszyny do pomiaru pola powierzchni skór, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.

Przesyłam również Uzasadnienie do rozporządzenia, oraz Ocenę skutków regulacji.

Jeżeli macie Państwo jakieś uwagi do powyższego rozporządzenia bardzo proszę o przesłanie Państwa opinii w ramach konsultacji społecznych na adres e-mail: sekretariat@pips.pl

Rozporządzenie zmieniające cz.1
Rozporządzenie zmieniające cz.2
Uzasadnienie do rozporządzenia cz.1
Uzasadnienie do rozporządzenia cz.2
Ocena skutków regulacji