ZMIANA STAWKI PODATKU VAT NA OBUWIE DZIECIĘCE

W odpowiedzi na liczne zapytania firm z branży pragniemy przedstawić obecny stan prawny z wiązany z planowanym wprowadzeniem podwyżki stawki Vat na obuwie i ubranka dziecięce.

28 października 2010 roku zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Komisja Europejska przeciwko Polsce (C-49/09). Trybunał orzekł, że Polska stosuje obniżoną stawkę VAT na ubranka i obuwie dziecięce niezgodnie z prawem. Przegrana Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w ustawie o VAT, a niezastosowanie się do wyroku będzie wiązać się ze znacznymi karami finansowymi. Obecnie trwają prace nad nowelizacją prawa. Ostateczny termin wprowadzenia podwyższonej stawki VAT nie został określony. Z ostatnich informacji prasowych wynika, że prawdopodobny termin stosowania 23% stawki VAT na odzież i obuwie dziecięce będzie obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego śledzi prace nad nowelizacją ustawy o Vat i będzie na bieżąco informować Członków Izby o ich postępach i terminach wprowadzenia zmian.