ZESPÓŁ ZADANIOWY DS. KORONAWIRUSA

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego został powołany Zespół Zadaniowy ds.zapobiegania negatywnym skutkom gospodarczym epidemii koronawirusa. W jego składzie zasiądzie m.in. Prezes Zarządu PIPS – Marek Górecki.

Nadzwyczajna sytuacja panująca w Polsce po ogłoszeniu (w dniu 20 marca br.) stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i związane z tym liczne ograniczenia dla handlu, usług, banków, instytucji i urzędów, nie pozostają obojętne dla przedsiębiorców i całej gospodarki. Zespół powstaje m.in. w celu wypracowania propozycji programów i rozwiązań prorozwojowych, które będą niwelowały negatywne skutki gospodarcze epidemii koronawirusa, z którymi mierzą się małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy.

Jako Polska Izba Przemysłu Skórzanego będziemy dążyć do powstania podobnego zespołu na szczeblu krajowym (przy Ministerstwie Rozwoju). W związku z powyższym, firmy z terenu Małopolski (i nie tylko) są proszone o składanie postulatów, które nasz przedstawiciel będzie mógł przedstawić podczas prac Zespołu. Dotyczy to również sytuacji post virus, na przyszłość.