ZAWODY PRZYSZŁOŚCI W BRANŻY OBUWNICZEJ I SKÓRZANEJ

Międzynarodowe konsorcjum w składzie: European Confederation of the Footwear Industry (CEC), EURATEX, COTANCE oraz  industriAll Europe realizuje obecnie (trwający do listopada 2018) projekt pn. Digital TCLF 2025, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+, którego celem jest zbadanie zapotrzebowania na nowe zawody cyfrowe w sektorze tekstylnym, odzieżowym, skórzanym i obuwniczym (TLCF) i pomoc w wykorzystaniu możliwości owej digitalizacji w ww. branżach na przestrzeni najbliższych 5 lat.

Opublikowane ostatnio wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach wspomnianego projektu potwierdziły znaczenie 9 nowych zdigitalizowanych zawodów, wcześniej zidentyfikowanych przez ww. konsorcjantów. Raport zawiera szczegółowe informacje na temat zapotrzebowania na każdy zawód w odpowiednich sektorach TCLF, informując jednocześnie dostawców usług szkoleniowych i edukacyjnych o potrzebie dostosowania lub stworzenia nowych programów szkoleniowych, zgodnych z oczekiwaniami przedsiębiorstw.

W przedmiotowym badaniu udział wzięło 205 podmiotów, z których ponad połowa reprezentowała firmy. W dalszej kolejności odpowiedzi udzieliły: stowarzyszenia branżowe, ośrodki edukacyjno-szkoleniowe, instytuty badawcze, urzędy pracy i związki zawodowe. Respondenci pochodzili ogółem z 22 krajów, z czego większość z Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Włoch, Austrii, Polski i Niemiec. Wyniki potwierdziły, że już w niedalekiej przyszłości zawody cyfrowe będą niezwykle pożądane na rynku pracy.

W przypadku branży obuwniczej zawód z oczekiwanym najwyższym popytem to projektant obuwia w technologii 3D.

W sektorze skórzanym najbardziej pożądanym zawodem ma być technolog skóry.

Badanie pokazało także, że większość obecnych firm nie ma pracowników w zidentyfikowanych profesjach. W związku z tym w najbliższych latach oczekuje się szybkiego wzrostu potencjału rynkowego tych zawodów, co prowadzić powinno do pilnej potrzeby przystosowania narzędzi edukacyjnych i podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia luki w umiejętnościach cyfrowych.

Dzięki temu obecni i przyszli pracownicy będą mogli nabywać umiejętności wymagane przez firmy, jednocześnie umożliwiając przemysłowi czerpanie korzyści ze zdigitalizowanej gospodarki w ramach ciągle rozwijających się i napędzanych innowacjami sektorów TCLF.

Szczegółowe wyniki ankiety można znaleźć w najnowszym biuletynie projektu, dostępnym na stronie internetowej:                                  http://cec-footwearindustry.eu/uploads/images/Newsletter%20TCLF_4.5.18_EN.pdf