YOUNG WORKER’S DAY – 22 MARCA 2018 – EXPO KRAKÓW

Obecna kondycja przemysłu obuwniczego zapewne znacznie odbiega od tego, co działo się jeszcze kilka lat temu, kiedy rynek nie był jeszcze tak nasycony. Wtedy zdecydowanie łatwiej było o zbyt czy pozyskanie nowych zamówień. Sytuacja na pewno nie jest komfortowa, jednak wszyscy, którzy poważnie myślą o utrzymaniu czy rozwoju swoich przedsiębiorstw muszą patrzeć dalej, poza horyzont obecnych barier i ograniczeń. Jeżeli sytuacja się zmieni, jeżeli otworzą się nowe rynki zbytu, to zapewne łatwo będzie przestawić produkcję na większy poziom ilościowy, gdyż w firmach istnieje duży, obecnie niewykorzystywany potencjał, jeśli chodzi o park maszynowy i infrastrukturę techniczną. Problemem nie będzie też zwiększone zapotrzebowanie na materiały i komponenty do produkcji obuwia – z tym rynek na pewno sobie poradzi. Prawdziwym problemem i ograniczeniem na ścieżce rozwoju możliwości produkcyjnych może stać się brak wyszkolonych pracowników czy w ogóle – brak nowych rąk do pracy. Już teraz musimy o tym myśleć i tworzyć pewien potencjał kadrowy, który pozwoli na uniknięcie tego typu problemów. Co ważne, problem ten nie dotyczy tylko firm polskich.

Brak ludzi do pracy w przemyśle obuwniczym w podobnej skali występuje w pozostałych krajach europejskich, gdzie produkuje się obuwie – we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii czy Rumunii. Dlatego też Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego CEC zaproponowała państwom członkowskim z największym potencjałem przeprowadzenie cyklu konferencji pn. Young Worker’s Day, mających na celu wymianę doświadczeń oraz zintensyfikowanie działań w obszarze przyciągania młodych pracowników do sektora obuwniczego.

Polska konferencja, organizowana przez PIPS, odbędzie w dniu 22 marca 2018 podczas Targów Edukacyjnych Festiwal Zawodów, w hali EXPO przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie.

Poniżej przedstawiamy plan naszej konferencji:

10:30-12:15 – Część I – Branża Obuwnicza – Atrakcyjny Pracodawca w Sektorze Mody.

W tej części przewidujemy dyskusję nad potencjałem branży obuwniczej i jej atrakcyjnością dla rynku pracy, jak również wymianę doświadczeń oraz zdefiniowanie potrzeb dotyczących procesu kształcenia zawodowego i rekrutacji młodych pracowników. Do udziału w dyskusji zapraszamy przedstawicieli środowiska obuwniczego, izb branżowych z sektora obuwniczego oraz sektora mody, przedstawicieli szkół i instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym w sektorze obuwniczym i modowym, przedstawicieli władz oraz systemu edukacji i doradztwa zawodowego. Chcielibyśmy, aby rezultatem tej dyskusji było wypracowanie optymalnego modelu kształcenia zawodowego w naszej branży, z uwzględnieniem programów rządowych i dostępnych ścieżek finansowania tego procesu.

13:00-13:30 – SCENA – Prezentacja systemu VR dla potrzeb szkolenia zawodowego.

13:45-15:15 – Część II – ŚWIAT OBUWIA – Od pasji do sukcesu!

Ten moduł w założeniu będzie otwartym spotkaniem, podczas którego młodzi kandydaci do pracy w sektorze skórzano-obuwniczym będą mogli dowiedzieć się czegoś więcej na temat szans i perspektyw zawodowych od swoich starszych kolegów – już pracujących w zawodzie lub się do niego przygotowujących.

Zachęcamy wszystkie osoby związane z branżą o potwierdzenie swojego udziału w tej konferencji i do zabrania głosu w dyskusji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.