WYDARZENIE O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM

Ważnym wydarzeniem dla Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi w roku 2009 będzie organizacja przez Izbę Walnego Zgromadzenia Europejskiej Konfederacji Obuwniczej CEC, które odbędzie się w czerwcu br. Polska Izba Przemysłu Skórzanego będzie gospodarzem imprezy o charakterze międzynarodowym, której uczestnikami będą prezesi i przedstawiciel izb branży skórzanej z krajów unii europejskiej. Forum CEC to wydarzenie dające unikalną możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń na arenie międzynarodowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do czynnego udziału we współtworzeniu tego przedsięwzięcia.